15 czerwca 2021
Media

Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej, o Neutralności Klimatycznej w Debacie Pulsu Biznesu

14 czerwca 2021 r. odbyła się debata online zorganizowana Przez Puls Biznesu nt.  Neutralności Klimatycznej a Zaangażowania Biznesu. Z ramienia BASF w rozmowie wziął udział Marek Jagieła, który mówił m.in. o celach BASF jeśli chodzi o portfolio produktowe oraz o krokach, jakie podejmuje firma w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Uczestnicy debaty poruszali także tematy związane ze zmianami legislacyjnymi w polskim prawie w kontekście wprowadzania technologii o niskim śladzie węglowym, z wprowadzeniem nowoczesnych paliw kopalnych takich jak biogaz czy wodór, a także podawali przykłady działań na rzecz neutralności klimatu w swoich firmach.

Nie da się ukryć, że Zielony Ład niesie sporo zagrożeń dla całej branży chemicznej, ale przybywa również i szans. Naszą branżę czeka przede wszystkim gigantyczny proces elektryfikacji całego procesu wytwarzania chemikaliów, czyli odchodzenia od paliw kopalnych (…) Branża chemiczna bardzo intensywnie pracuje nad recyklingiem chemicznym, który mógłby być — i zapewne w przyszłości będzie — uzupełnieniem recyklingu mechanicznego. Wszystkie odpady plastikowe, których obecnie nie można przetworzyć i się je spala, to potencjalnie surowiec do zawrócenia do obiegu. Mówię tu o procesie pirolizy. Polega to na tym, aby w specjalnej instalacji przerobić nierecyklowalne tworzywa i uzyskać z tego olej pirolityczny. Jako BASF już to robimy, Jako BASF już to robimy, mamy pierwsze instalacje w Skandynawii z firmą Quantafuel, pracujemy również nad partnerstwami w Polsce. To jest ogromny potencjał. Myślę, że branża chemiczna będzie miała ogromny wkład w poprawę bilansu recyklowalności”, powiedział Marek Jagieła.

W debacie wzięli udział: Maciej Tarnawski, dyr. Departamentu Rynków Kredytowych, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Santander, FRÉDÉRIC FAROCHE prezes, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce, Krzysztof Kudlek dyrektor generalny Electrolux Polska, Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling. Spotkanie moderował Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”.

Debatę można obejrzeć pod linkiem: Nie można zawrócić z zielonej ścieżki - Puls Biznesu - pb.pl

Ostatnia aktualizacja 15 czerwca 2021