30 kwietnia 2021
Media

W czwartek 29.04.2021 odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Seminaria z Przemysłem”

Organizatorem wydarzenia był Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, a gościem specjalnym wydarzenia była Dr Agata Kruszec z Działu Rozwoju Rynku BASF Polska. Celem programu „Seminaria z Przemysłem” jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw szeroko pojętego przemysłu chemicznego.

 

W ramach seminariów poruszane są najważniejsze zagadnienia  związane z obszarami działalności firmy takimi jak: logistyka, dystrybucja i handel chemikaliami, pozyskiwanie surowców do produkcji, stosowane technologie, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, innowacyjność, projekty B+R.

Studenci mają także szansę zdobyć informacje, jakie kompetencje sprzyjają absolwentom w osiąganiu sukcesu na rynku pracy. Podkreślana jest rola umiejętności miękkich takich jak praca w zespole i komunikacja.

 

Seminaria adresowane są do studentów 5 semestru studiów I-go stopnia, czyli osób stojących przed wyborem specjalności oraz tematów prac inżynierskich.