Global Home
19 czerwca 2015
Media

W jaki sposób kwasowe związki boroorganiczne Lewisa przyczyniają się do aktywacji katalitycznej wodoru

  • Dr Andrew Ashley z Imperial College London otrzymuje nagrodę BASF Catalysis Award 2015
  • Eksperci z całego świata reprezentujący środowisko naukowe i przemysł goszczą na Forum Katalizy Molekularnej w Heidelbergu

Ludwigshafen, Niemcy – 12 czerwca 2015 r. – Dr Andrew Ashley, pracownik naukowy Wydziału Chemii na Imperial College London, otrzymuje nagrodę BASF Catalysis Award 2015 za wspaniały wkład badawczy w dziedzinie aktywacji katalitycznej wodoru. Nagroda o wartości 10 000 EUR jest co dwa lata przyznawana młodym naukowcom. Nagroda zostanie wręczona dzisiaj przez dr. Petera Schuhmachera, dyrektora jednostki naukowej Badań Procesu i Inżynierii Chemicznej, na Forum Katalizy Molekularnej w Heidelbergu – spotkaniu ekspertów z całego świata zorganizowanym wspólnie przez Uniwersytet w Heidelbergu i BASF SE.

– Kataliza to niezastąpiona, kluczowa technologia dla przemysłu chemicznego. Jest podstawą np. poprawy energooszczędności naszych procesów produkcyjnych lub sięgania po nowe źródła surowców – podkreśla Schuhmacher. Jako firma z najlepszą na świecie platformą technologiczną do badań i rozwoju katalizatorów, BASF przykłada szczególną wagę do sponsorowania wybitnych młodych naukowców działających w tej dziedzinie.

Aby podnieść reaktywność cząsteczki wodoru, Andrew Ashley wykorzystuje komponenty niemetaliczne takie jak aminy czy kwasowe związki boroorganiczne Lewisa.

BASF zacieśnia współpracę z najlepszymi uniwersytetami

Imperial College London, gdzie zwycięzca prowadzi swoje badania, to świetny przykład programu współpracy ze środowiskiem naukowym prowadzonego przez BASF pod nazwą „UNIQUE – the BASF Academic Partnership Program” [pol.: UNIQUE - Program Współpracy ze Środowiskiem Naukowym BASF]. Dzięki temu programowi jednostki badawcze naszej firmy nawiązują trwałą, konstruktywną i udaną współpracę z najlepszymi uniwersytetami na świecie. Obecnie 14 wspólnych projektów jest reprezentowanych i dalej rozwijanych przez dedykowanego naukowca BASF. Jako przykład można wymienić różne wspólne projekty realizowane w Imperial College, w szczególności w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii chemicznej.

Forum Katalizy Molekularnej w Heidelbergu – międzynarodowe sympozjum naukowe najwyższej klasy naukowców na Uniwersytecie w Heidelbergu – jest organizowane po raz ósmy. Wydarzenie to daje naukowcom reprezentującym świat nauki i przemysł okazję do wymiany wiadomości i informacji na temat najnowszych działań badawczych w dziedzinie katalizy molekularnej. Prezentacje plenarne zostały przygotowane w tym roku nie tylko przez zdobywcę nagrody, ale również prof. Douglasa W. Stephana z University of Toronto (Kanada), prof. Paula Knochela z LMU Munich (Niemcy) i prof. Paula Chirika z Princeton University (USA).

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com

Ostatnia aktualizacja 19 czerwca 2015