Global Home
19 czerwca 2015
Media

Wystąpienie produktu w zakładzie BASF w Śremie

Dziś, 19 czerwca około godziny 15:00 miało miejsce wystąpienie produktu w zakładzie produkcyjnym BASF w Śremie.

Podczas ładowania uszkodzony został pojemnik z izocyjanianem, który w efekcie wylał się. Nikt nie został ranny podczas wypadku. Nie doszło do kontaktu produktu ze środowiskiem.

BASF powiadomił lokalne służby; straż pożarna i policja pojawiły się na miejscu. Wyciek został zabezpieczony i unieszkodliwiony.

Podejmowane są kroki aby usunąć wyciek w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Obecnie nie ma zagrożenia dla pracowników i otoczenia zakładu.

Izocyjanian to substancja chemiczna używana jako składnik poliuretanów. W karcie charakterystyki opisywany jest (wyciąg) jako:

  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
  • Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
  • Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

Zakład produkcji poliuretanów BASF w Śremie wytwarza dostosowane do potrzeb odbiorców rozwiązania, które znajdują zastosowanie w wielu branżach.

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 roku wyniosły 770 milionów Euro. Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa (domieszki do betonu) oraz w Śremie (poliuretany, centrum dystrybucji chemii budowlanej).

Ostatnia aktualizacja 19 czerwca 2015