Global Home
3 lipca 2015
Media

BASF Polska kreatorem miejsc pracy

Firma zajęła II miejsce w konkursie „Kreator miejsc pracy”, organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. BASF Polska została nagrodzona w kategorii: duże przedsiębiorstwa przemysłowo – produkcyjne, m.in. za dbałość o rozwój pracowników i zapewnienie im odpowiednich warunków pracy. Wśród 250 firm, które wzięły udział w rywalizacji,  

Statuetki „kreatorów miejsc pracy” zostały rozdane 1 lipca, podczas gali zorganizowanej w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał tytuły „Kreatora miejsc pracy” już po raz drugi. Ideą konkursu jest wyróżnienie firm, które dbają o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków.

Wśród głównych kryteriów oceny znalazł się między innymi wzrost zatrudnienia w firmie. W BASF Polska w ubiegłym roku utworzono 163 nowe stanowiska pracy, m.in. dzięki uruchomieniu w lipcu 2014, zakładu produkcji katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej.

„Zatrudniamy w Polsce obecnie ponad 600 osób. Zgodnie z naszą strategią "Tworzymy najlepszy zespół", wszystkim staramy się zapewnić możliwość ciągłego rozwoju, komfortowe i atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz środowisko pracy, które łączy i inspiruje naszych pracowników. To, w jaki sposób działamy jest dla nas równie ważne jak to, co robimy. Dlatego też, co roku analizujemy naszą ofertę świadczeń finansowych i pozafinansowych i jesteśmy w tym zakresie atrakcyjnym rynkowo pracodawcą. Wprowadzamy i na bieżąco realizujemy różnorodne programy ukierunkowane na rozwój talentów i kultury przywództwa w naszej organizacji” - powiedziała Agnieszka Młynarczyk, Kierownik ds. Personalnych firmy BASF Polska.

Poza zwiększeniem liczby zatrudnionych w ocenie zgłoszonych do konkursu firm brano pod uwagę także m.in. poziom rekrutacji osób z grup wiekowych poniżej 30. oraz powyżej 50. roku życia. Na przestrzeni ubiegłego roku BASF Polska zatrudniła 158 osób poniżej 30. roku życia oraz 61 osób powyżej 50. roku życia. Ważnym aspektem była również rzetelność pracodawcy – dominujące formy zatrudnienia w firmie oraz to, czy pracownicy otrzymują wynagrodzenia w terminie. Docenione zostały również takie aktywności, jak dodatkowe systemy motywowania i nagradzania zatrudnionych. Przykładem działania w tym zakresie jest między innymi zapewnieniepracownikom możliwości realizowania szkoleń personalnych – w BASF Polska na jedną osobę w 2014 roku przypadało ich średnio 40 godzin. Ponadto, firma angażuje się w projekty edukacyjne, które mają pomóc młodym w rozpoczęciu kariery zawodowej.

„Wspieramy młodzież i studentów w przygotowaniu się do wyzwań przyszłej pracy, m.in. realizując coroczne konkursy stażowe czy też współpracując z wiodącymi polskimi uczelniami w ramach projektów takich jak Akademia BASF, dzięki którym studenci mogą zdobyć praktyki letnie w BASF Polska. Tytuł kreatora miejsc pracy świadczy o tym, że nasze działania przynoszą pozytywne rezultaty i zostają docenione. Traktujemy go jako ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie także motywację do dalszego udoskonalania naszych działań adresowanych do pracowników” – dodała Agnieszka Młynarczyk.

Poprzez organizację konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej docenia pozytywne praktyki tegorocznych „kreatorów miejsc pracy” oraz promuje je na polskim rynku. Obok Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Firmy wyróżniono w pięciu kategoriach: mała, średnia firma przemysłowo-produkcyjna, średnia firma handlowo-usługowa oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dążymy do lepszej ochrony klimatu i promujemy inteligentną energię (smart energy). W 2015 roku świętujemy 150 lat istnienia. To dla nas szczególny rok, podczas którego chcemy zainicjować dyskusje na temat największych wyzwań ludzkości. Odwiedź nas w związku z tym na Creator Space Online i podziel się swoimi pomysłami.

W 2015 roku świętujemy nasz jubileusz wspólnie z czterema polskimi uczelniami. Uniwersytety Warszawski i Wrocławski oraz Politechniki Warszawska i Wrocławska w 2015 również świętują okrągłe rocznice swoich wydziałów chemicznych. Wspólnie połączyliśmy siły i "inteligentną energię" na rzecz promocji chemii w Polsce. Konferencje naukowe, wykłady, kontakt z kołami naukowymi oraz obecność w mediach społecznościowych jak również wspólnie organizowane wydarzenia dla studentów są podstawą tej współpracy. Jesteśmy dumni z Partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodami Doświadczeń Humanitarium we Wrocławiu. Od 2010 roku BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w CNK odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobna umowa zawarta została w 2014 z Humanitarium. W kwietniu 2015 roku otworzyliśmy również laboratorium chemiczne dla uczniów w polsko-niemieckiej szkole im. Willy’ego Brandta w Warszawie.

Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 roku wyniosły 770 milionów Euro. Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Więcej informacji na basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebook.

Ostatnia aktualizacja 3 lipca 2015