Global Home
10 lipca 2015
Media

BASF Polska i Polskie Towarzystwo Chemiczne – razem dla przyszłych chemików

Początek współpracy edukacyjnej BASF Polska i Polskiego Towarzystwa Chemicznego: partnerzy skupią się na wspólnych działaniach i popularyzowaniu chemii w… social media. W ten sposób łączą się nie tylko wiedza i doświadczenie - bogata tradycja chemiczna wychodzi jednocześnie naprzeciw współczesnym wyzwaniom. A wszystko po to, by pomóc młodym ludziom rozwijać chemiczne pasje.

Polskie Towarzystwo Chemiczne to stowarzyszenie naukowe z bogatymi tradycjami, powołane do istnienia w 1919 roku. Od lat angażuje się między innymi w organizację krajowych i międzynarodowych konferencji chemicznych, realizuje publiczne odczyty i wykłady, prowadzi Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej na warszawskim Starym Mieście. W swojej działalności skupia się również na aktywnościach kierowanych do młodzieży – sprawuje opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Chemiczną, współpracuje z Kołami Naukowymi studentów-chemików, a także - jako renomowana instytucja chemiczna - przygotowuje opracowania w zakresie wyznaczania kierunków kształcenia i edukacji chemicznej w Polsce. Firma BASF Polska, przedstawicielstwo wiodącej firmy chemicznej na świecie, angażuje się w Polsce między innymi w promowanie zrównoważonego rozwoju oraz innowacji w biznesie chemicznym, rozwijanie laboratoriów chemicznych dla dzieci i młodzieży oraz współpracę z uczelniami i kołami naukowymi. Firma dostrzega wiele wspólnych celów z Polskim Towarzystwem Chemicznym.

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować profesorowi Buszewskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego za osobiste zaangażowanie w tę współpracę. To dla naszej firmy ogromne wyróżnienie. Rokuje to dobrze na przyszłość!” – powiedział Wojciech Krzywicki, kierownik ds. relacji zewnętrznych w BASF Polska.

Młodzież z potencjałem

W ramach współpracy przewidzianej w zawartej umowie partnerskiej Polskie Towarzystwo Chemiczne i BASF Polska dają użytkownikom social media stały dostęp do ciekawostek chemicznych, informacji na temat tego, w jakim kierunku rozwija się chemia na świecie oraz konkursów, w których będą oni mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę. Wszystko na znanej już, prowadzonej przez firmę BASF, platformie edukacyjnej chemiatomy na Facebook oraz zintegrowanej z nią stroną internetową. Firma zaprosiła do współpracy dwoje ekspertów wytypowanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne – dr Sylwię Nogę i Krzysztofa Borysa.

„Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i ich popularyzacja wśród społeczeństwa. Współpraca z firmą BASF i wykorzystanie do tego narzędzi social media daje szansę na upowszechnianie chemii w sposób nowoczesny, skierowany do młodego, wymagającego odbiorcy. Działanie to niewątpliwie może przyczynić się do wzrostu świadomości roli chemii wśród młodzieży, co w przyszłości skutkować będzie większym zainteresowaniem tą dziedziną nauki przy wyborze np. kierunku studiów" – powiedziała Sylwia Noga.

Ekspertka podkreśla także, że atutem platformy jest łatwość wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, która sprawia, że uczeń staje się aktywnym podmiotem, korzysta z nowoczesnych źródeł nauki i samodzielnie buduje własny system wiedzy.

Młodzi adepci chemii na profilu portalu chemiatomy na Facebooku będą mogli na bieżąco kierować do specjalistów najbardziej nurtujące ich pytania. W pełni wykorzystana zostanie tu interakcyjność nowych mediów – eksperci staną się nie tylko źródłem wiedzy, ale również odbiorcami pomysłów.

"Współpraca między BASF Polska i Polskim Towarzystwem Chemicznym w ramach profilu chemiatomy.pl pozwoli jego użytkownikom być jeszcze bliżej tego co aktualne, ważne i interesujące w chemii” – zapowiada Krzysztof Borys.

Wśród głównych wyzwań, jakie porusza Polskie Towarzystwo Chemiczne w swojej działalności można wyliczyć między innymi kwestie usprawnienia transferu technologii wiedzy chemicznej z laboratoriów do przemysłu, znalezienia sposobów na efektywne zarządzanie potencjałem młodych ludzi, a także potrzebę traktowania chemii jako interdyscyplinarnej podstawy dla wielu pokrewnych dziedzin.

Sylwetki ekspertów portalu www.chemiatomy.pl

Sylwia Noga – doktor nauk chemicznych, autorka publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach z zakresu chemii analitycznej o zasięgu międzynarodowym. Jej praca pt. „Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) - a powerful separation technique” w Anal. Bioanal. Chem. w roku 2012 została uznana za najczęściej cytowaną i „pobieraną” pracę chemiczną (the Top 10). Była beneficjentką programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pracuje w Muzeum Marii Skłodowskie-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie, gdzie prowadzi działalność dydaktyczno-edukacyjną z zakresu chemii: wykłady, warsztaty oraz pokazy chemiczne.

Krzysztof Borys - doktorant na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Współautor kilkunastu publikacji naukowych w dziedzinie chemii. Laureat programu "Diamentowy Grant" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ogólnopolskich konkursów na prace dyplomowe: drugiej nagrody w "Złotym Medalu Chemii 2012" za pracę inżynierską oraz nagrody im. Janiny Janikowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2014 roku za pracę magisterską.

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dążymy do lepszej ochrony klimatu i promujemy inteligentną energię (smart energy). W 2015 roku świętujemy 150 lat istnienia. To dla nas szczególny rok, podczas którego chcemy zainicjować dyskusje na temat największych wyzwań ludzkości. Odwiedź nas w związku z tym na Creator Space Online i podziel się swoimi pomysłami.

W 2015 roku świętujemy nasz jubileusz wspólnie z czterema polskimi uczelniami. Uniwersytety Warszawski i Wrocławski oraz Politechniki Warszawska i Wrocławska w 2015 również świętują okrągłe rocznice swoich wydziałów chemicznych. Wspólnie połączyliśmy siły i "inteligentną energię" na rzecz promocji chemii w Polsce. Konferencje naukowe, wykłady, kontakt z kołami naukowymi oraz obecność w mediach społecznościowych jak również wspólnie organizowane wydarzenia dla studentów są podstawą tej współpracy. Jesteśmy dumni z Partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodami Doświadczeń Humanitarium we Wrocławiu. Od 2010 roku BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w CNK odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobna umowa zawarta została w 2014 z Humanitarium. W kwietniu 2015 roku otworzyliśmy również laboratorium chemiczne dla uczniów w polsko-niemieckiej szkole im. Willy’ego Brandta w Warszawie.

Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 roku wyniosły 770 milionów Euro. Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Więcej informacji na basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebook.

Ostatnia aktualizacja 10 lipca 2015