Global Home
23 lipca 2015
Media

Światowa książka trendów globalnych BASF Coatings dla projektantów z branży motoryzacyjnej – owoc pracy specjalistów ds. kolorów

  • Sześćdziesiąt pięć trendów kolorystycznych i szczegółowe informacje dotyczące światowych i regionalnych trendów kolorystycznych
  • Liczne międzynarodowe nagrody dowodem na to, że książka stanowi niezwykle cenne źródło informacji dla projektantów

Inspiracje i informacje: książka trendów globalnych (Global Trend Book) wydawana corocznie przez BASF Coatings przedstawia 65 nowych trendów kolorystycznych opracowanych na potrzeby projektowania lakierów przez producentów samochodów OEM. Oprócz inspirujących próbek kolorystycznych wchodzących w skład nowych kolekcji farb, projektanci pracujący dla producentów znajdą w nim także szczegółowe informacje o nowych trendach.

Wyjątkową cechą książki jest jej koncepcja graficzna, która co roku nawiązuje do trendów stanowiących część kolekcji. Koncepcja jest widoczna w całej publikacji jako temat graficzny. Książka trendów globalnych została zaprojektowana przez Globalny zespół projektowy BASF, złożony z 11 projektantów z całego świata w ścisłej współpracy z agencjami ARE WE DESIGNERS i RAUM MANHEIM. Książka stanowi główne medium komunikacyjne projektantów BASF Coatings. W ostatnich latach zdobyła ona wiele międzynarodowych nagród branży designu, w tym Red Dot, iF i Horizon.

Projektanci kolorów opracowują treść na podstawie badań prowadzonych przez nich w obu Amerykach, Azji i w Europie. „Zajmujemy się tzw. światami trendów. Oznacza to, że skupiamy się na analizie trendów w trzech wybranych obszarach: technologia, społeczeństwo i indywidualność. Dzięki temu możemy skrupulatnie badać rozwój nowych trendów na całym świecie. „Co nowego słychać w branży? W jakich obszarach podejścia, nawyki życiowe czy możliwości techniczne podlegają dynamicznym zmianom?” – wyjaśnia Astrid Van der Auwera, z Global Strategic Marketing w dziale BASF Coatings.

Po szczegółowej analizie projektanci wybierają istotne aspekty nowych trendów i określają sześć „światów trendów”. Regionalne trendy kolorystyczne i nowości z całego świata w obszarze technologii, społeczeństwa czy indywidualności są opisywane w sześciu specjalnie zaprojektowanych broszurach. „Taki projekt pozwala nam na prezentację ważnych trendów kolorystycznych na całym świecie i odniesienie się do wymagań na rynkach regionalnych” – objaśnia Mark Gutjahr, Szef Design Europe w BASF Coatings. Projektanci kolorów i elementów wyposażenia wnętrz samochodów mogą wykorzystać tę wiedzę, podejmując decyzje kolorystyczne. Efekty swojej pracy zobaczą na drogach w ciągu trzech-pięciu lat. Prezentacja kolorów została wzbogacona o niedawno stworzone panele 3D. Specjalna geometria paneli umożliwia symulowanie sposobów zachowań lakierów, ich specjalnych właściwości na nadwoziu oraz pozwala na ich wieloaspektową analizę.

Obecne wydanie książki trendów globalnych BASF Coatings, zatytułowane „RAW”, oraz nowe trendy kolorystyczne w niej opisane, zostały zaprezentowane projektantom w czerwcu, w trakcie ekskluzywnych spotkań z wybranymi klientami.

O dziale BASF Coatings

BASF Coatings, dział lakierów firmy BASF, opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne powłoki samochodowe, lakiery samochodowe oraz lakiery przemysłowe, a także farby dekoracyjne. Działamy w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W ramach tej sieci ściśle współpracujemy z naszymi klientami na całym świecie. W 2014 r. BASF Coatings osiągnął sprzedaż na poziomie około 3 mld euro. Więcej informacji na temat działu można znaleźć na stronie www.basf-coatings.com.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 23 lipca 2015