Global Home
10 września 2015
Media

BASF i Gazprom uzgodniły realizację wymiany aktywów

  • Wintershall, spółka BASF, skoncentruje się na wydobyciu i produkcji gazu i ropy naftowej oraz zaprzestanie handlu gazem
  • Realizacja transakcji jest planowana na koniec 2015 roku

Ludwigshafen, Niemcy i Moskwa, Rosja – 4 września, 2015 r. – BASF i Gazprom uzgodniły realizację wymiany aktywów o równej wartości. Porozumienie o wymianie zostało podpisane w grudniu 2013 roku, a jego realizacja oryginalnie planowana była na koniec 2014 roku. Z chwilą wymiany BASF poszerzy zakres swojej aktywności na obszarze wydobycia ropy naftowej i gazu, zaprzestając jednocześnie handlu gazem i jego składowania. Oczekuje się, że realizacja porozumienia nastąpi z końcem 2015 roku i, jak uzgodniono w grudniu 2013, będzie mieć finansową moc wsteczną do 1 kwietnia 2013 r. Wymiana została zaakceptowana przez Komisję Europejską na początku grudnia 2013 roku.

Na mocy tej transakcji Wintershall, spółka w 100 proc. zależna od BASF, otrzymuje ekonomiczny ekwiwalent 25 proc. plus jeden udział w bloku IV i V formacji Achimova, na polu gazu ziemnego i kondensatu Urengoj w zachodniej Syberii. Obydwa bloki będą jednocześnie eksploatowane przez Gazprom i Wintershall. Zgodnie z planem rozwoju, zatwierdzonym przez rosyjskie władze górnicze, całkowitą ilość złóż węglowodorów w blokach IV i V szacuje się na 274 miliardów m. sześć. gazu i 74 miliony ton kondensatu. Wielkość ta odpowiada 2,4 miliarda baryłek równoważnika ropy naftowej (boe). Spodziewana roczna produkcja z płaskowyżu to co najmniej 8 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego z obydwu bloków. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2018.

W zamian Wintershall dokona transferu swoich udziałów w aktualnie prowadzonym wspólnie przedsięwzięciu handlu i składowania gazu ziemnego do swojego wieloletniego partnera Gazpromu. Zawiera się w tym 50 proc. udziałów w firmie handlującej gazem WINGAS, WIEH (Wintershall Erdgas Handelshaus Berlin) oraz WIEE (Wintershall Erdgas Handelshaus Zug), w tym również udziały w firmie Astora, która obsługuje obiekty magazynowe gazu ziemnego w Redhen i Jemgum w Niemczech, oraz udział w magazynie gazu ziemnego w Haidach w Austrii. Gazprom otrzyma także 50% udziałów w działalności Wintershall Noordzee B.V. aktywnej w eksploatacji i produkcji ropy naftowej oraz gazu na południowym Morzu Północnym (Holandia, Wielka Brytania i Dania). W połączeniu aktywności te przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży BASF Group w roku 2014 o 12,2 miliarda EUR, a EBITDA o 260 mln EUR, dodatkowo dokładając 240 mln EUR do EBITDA BASF Group w pierwszej połowie 2015 roku. Partnerstwo w obszarze działań związanych z transportem gazu będzie kontynuowane.

„W sektorze Oil & Gas kontynuujemy naszą strategię koncentrowania się na dochodowym wzroście surowców w wybranych przez nas regionach bogatych w ropę naftową i gaz”, powiedział dr. Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE. „Planujemy dalej poszerzać wspólną produkcję gazu ziemnego i kondensatu z naszym partnerem Gazpromem w Syberii”.

„W tym roku świętujemy 25-lecie naszej pomyślnej współpracy. Dzisiaj podpisany kontrakt to następny kamień milowy w tej współpracy, który stworzy naszym firmom nowe możliwości wdrażania istotnych projektów”, powiedział Alexey Miller, prezes komitetu zarządzającego Gazpromu.

O Wintershall

Wintershall Holding GmbH z siedzibą w Kassel, Niemcy, jest spółką w całości podległą BASF w Ludwigshafen. Firma od 120 lat jest aktywna na polu wydobycia surowców naturalnych, oraz od 80 lat w zakresie wydobycia i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Wintershall koncentruje się na wybranych regionach bazowych, w których firma osiągnęła wysoki poziom regionalnej i technologicznej kompetencji. Te regiony to Europa, Rosja, Północna Afryka, Południowa Ameryka, a w ostatnich latach w coraz większym stopniu region Bliskiego Wschodu. Firma chce dalej poszerzać swoją działalność w zakresie wydobycia i produkcji, wybranego partnerstwa, innowacji i biegłości technologicznej. Przedsiębiorstwo na całym świecie zatrudnia ponad 2500 pracowników z 40 krajów i jest obecnie w największym producentem ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Niemczech.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 10 września 2015