Global Home
2 października 2015
Media

BASF tworzy chemię na rzecz zrównoważonej przyszłości

  • Realizacja strategii "Tworzymy chemię" („We create chemistry”) jest na zaawansowanym etapie
  • W niepewnych czasach kluczowe znaczenie nadal mają dyscyplina kapitałowa oraz doskonałość operacyjna

Ludwigshafen, Niemcy – 28 września 2015 r. – Mimo pełnego wyzwań otoczenia jesteśmy na zaawansowanym etapie realizacji strategii „Tworzymy chemię”. Rozwijamy BASF, aby uczynić firmę jeszcze bardziej rentowną, powiedział Prezes Zarządu BASF SE dr. Kurt Bock, podczas Dnia Inwestora BASF 2015 w Ludwigshafen.

Wzrost produkcji chemicznej ma przewyższyć globalny PKB

BASF oczekuje, że produkcja chemiczna będzie wciąż rosła i do 2020 r. ma przewyższyć globalny poziom PKB. Od czasu, kiedy spółka wcieliła w życie strategię „Tworzymy chemię” (2011 r.), nastąpiła zmiana otoczenia biznesowego. Główne rynki nie rosły tak szybko, jak tego oczekiwano. Cena ropy naftowej była nieprzewidywalna i nastąpił znaczny jej spadek. Na większe wahania miała wpływ geopolityka, powiedział dr. Kurt Bock. W związku z tym BASF nieznacznie zmienił swoje oczekiwania dotyczące globalnego otoczenia ekonomicznego w latach 2015-2020 (łączne roczne stopy wzrostu od 2011 roku):

  • Wzrost produktu krajowego brutto 3,0% (3,2%)
  • Wzrost produkcji przemysłowej 3,5% (3,7%)
  • Wzrost produkcji chemicznej 3,9% (4,0%)

Dane są zróżnicowane w poszczególnych regionach: wschodzące rynki pozostaną globalnym czynnikiem wzrostu; region Azji i Pacyfiku jest już dziś największym rynkiem chemicznym. BASF przewiduje, że Europa Zachodnia powróci na ścieżkę wzrostu, lecz na niskim poziomie. Konkurencyjne koszty surowców oraz rosnąca gospodarka, będą stymulowały wzrost produkcji chemicznej w Ameryce Północnej.

W najbliższych latach celem firmy BASF jest nieco szybsze zwiększanie sprzedaży niż wynosi globalna produkcja chemiczna - spółka chce, aby wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) rósł znacznie szybciej od globalnej produkcji chemicznej. Nadal będziemy dodawać wartość jako jedna firma. Podejście Verbund było źródłem naszego sukcesu przez ostatnie 150 lat i będzie doskonale służyć nam również w przyszłości, powiedział dr. Kurt Bock. Aby osiągnąć swoje cele, firma BASF określiła następujące priorytety dla swojej działalności.

Innowacje: W tym roku BASF osiągnie swój cel, który polega na uzyskaniu kwoty 10 mld euro ze sprzedaży produktów i rozwiązań, które istnieją na rynku od 2010 r. Firma BASF zamierza utrzymać poziom swoich wydatków na badania i rozwój na poziomie ok. 3% sprzedaży, z wyjątkiem branży ropy naftowej i gazu.

Inwestycje: Po wielu latach realizacji dużych projektów kapitałowych, BASF w najbliższych latach ograniczy wydatki kapitałowe do poziomu nieznacznie przewyższającego amortyzację.

Ciągłość zarządzania portfelem: W przypadku ok. 70% swojej działalności firma BASF zajmuje pozycję rynkową w pierwszej trójce. BASF będzie dodawać nowe obszary działalności oferujące specjalistyczne rozwiązania poprzez swoje innowacyjne projekty oraz za sprawą przejęć. Jednak spółka będzie nadal poszukiwać lepszych właścicieli przedsiębiorstw, które zapewniają jedynie nieznaczne dopasowanie strategiczne.

Zrównoważony rozwój: Firma BASF dokonała oceny pod kątem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującej ok. 95% swojego całego portfolio, na które składa się ponad 60 tys. specjalistycznych aplikacji produktowych. Spółka zamierza w dalszym ciągu zwiększać odsetek produktów i rozwiązań, które wnoszą znaczny wkład do łańcucha wartości pod tym względem.

Doskonałość operacyjna: Firma BASF ogłosiła następny program na rzecz doskonałości operacyjnej o nazwie DrivE – Drive Efficiency (zwiększenie wydajności). Będzie on realizowany w latach 2016-2018, a jego celem jest zwiększenie rocznych zysków o miliard euro do końca 2018 roku.

BASF będzie nadal skupiać się na generowaniu środków pieniężnych. W latach 2010-2014 wolne środki pieniężne BASF przekraczały 15 mld euro. Podczas tych pięciu lat spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 12 mld euro. Nadal będziemy starać się wypłacać atrakcyjne sumy. Naszym celem jest zarabianie znacznej premii na koszcie kapitału. Będziemy kontynuować naszą progresywną politykę dywidendową, powiedział dyrektor finansowy BASF, dr. Hans-Ulrich Engel.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.


Ostatnia aktualizacja 2 października 2015