Global Home
1 grudnia 2015
Media

BASF nagradza zwycięzców konkursu „Open Innovation” dotyczącego magazynowania energii

  • Cztery zespoły badaczy otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 100.000 € za innowacyjne koncepcje baterii
  • Konkurs jest istotnym elementem programu Co-Creation firmy BASF w roku jubileuszowym

Zwycięzcy „BASF Energy Contest” zostali odznaczeni podczas „Creator SpaceTM Summit” w Ludwigshafen. Ze 122 nadesłanych prac, za pośrednictwem platformy internetowej „NineSights”, eksperci BASF oraz niezależni fachowcy wchodzący w skład jury wybrali cztery najlepsze pomysły. Autorzy tych pomysłów otrzymują po 100.000 € nagrody. Nagrodzone koncepcje to propozycje profesorów Patrika Johanssona z Department of Applied Physics der Chalmers University of Technology (Szwecja), Paula K. Wright i Jamesa W. Evans z University of California, Berkeley (USA), Stuarta Licht z Department of Chemistry der George Washington University (USA) oraz Xiangwu Zhang z Department of Textile Engineering z North Carolina State University (USA).

Celem konkursu dotyczącego innowacji, zainicjowanego przez BASF na początku lutego, jest pobudzanie kreatywnych koncepcji związanych z magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Techniki przyszłości powinny umożliwiać magazynowanie energii z sieci, tak aby można było ją wykorzystywać w celu późniejszego zasilania. BASF chce wspólnie z naukowcami, odkrywcami i przedsiębiorstwami znaleźć efektywne rozwiązania, dzięki którym długoterminowe magazynowanie energii będzie opłacalne, również dzięki niższym kosztom inwestycyjnym.

Profesor Stuart Licht z George Washington University w swoim projekcie zajmuje się nowym typem ładowanych akumulatorów, tzw. „Molten Air Battery“. W tym celu stosowany jest elektrolit ze stopionej soli przy podwyższonej temperaturze. Grupa skupiona wokół profesorów Paula Wright i Jamesa Evans z University of California, Berkeley, bada nowy rodzaj ładowanych baterii cynkowych i już założyła firmę Start-up, która realizuje projekt. Profesor Patrik Johansson z Chalmers University proponuje zastosowanie aluminium w technologii długotrwałych baterii, uwzględniającej szczególny postulat dotyczący niskich kosztów. Grupa badawcza wokół profesora Xiangwu Zhang z North Carolina State University prezentuje koncepcję wydajnych baterii sodowo jonowych, przy której zastosowanie znajdują specjalne metody w produkcji elektrod.

Celem konkursu, stanowiącego istotny element programu Co-Creation, jest znajdowanie nowych pomysłów i nawiązywanie kontaktów. Program został wdrożony przez firmę BASF z okazji 150-lecia firmy. Program pod nazwą Creator SpaceTM oferuje innowacyjne formaty związane z wirtualną oraz osobistą wymianą. Obejmował on również trzy sympozja ekonomiczne. W ten sposób chciano podjąć dyskusję na tematy związane z energią, odżywianiem i życiem miejskim. BASF chce zgromadzić ludzi i pomysły, aby pracować nad rozwiązaniami w zakresie ważnych wyzwań społecznych. Konkurs związany z innowacjami w zakresie magazynowania energii był koordynowany przez dział badawczy BASF „Process Research and Chemical Engineering“.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

BASF Konferenzzentrum D 105  CreatorSpaceTour_Ludwigshafen Summit

Od lewej: Prof. Xiangwu Zhang, Prof. Stuart Licht, Dr. Steffen Waglohner, Prof. Xiangwu Zhang, Prof. Stuart Licht, Dr. Steffen Waglöhner, Prof. Patrik Johansson, Dr. Dominique Moulin, Prof. James Evans, Prof. Paul Wright

Ostatnia aktualizacja 1 grudnia 2015