Global Home
23 grudnia 2015
Media

BASF i Sumitomo Chemical badają możliwość zastosowania systemu in vitro na potrzeby procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego

W dniu 21 grudnia firmy Sumitomo Chemical Co., Ltd. oraz BASF zdecydowały, że podejmą współpracę w obszarze badań w celu odkrycia bardziej zrównoważonego systemu in vitro na potrzeby procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego.

W ciągu ostatnich lat można było zaobserwować zwiększenie liczby restrykcyjnych przepisów odnoszących się do rejestracji produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie, produktów farmaceutycznych i zapotrzebowania na zwiększenie czynnika ludzkiego w badaniach dotyczących bezpieczeństwa. Z tych powodów Sumitomo Chemical i BASF podejmują działania mające na celu stworzenie systemu wspierającego tworzenie bezpiecznych produktów chemicznych przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na konwencjonalne badania na zwierzętach.

Pierwszym etapem Sumitomo Chemical i BASF w prowadzonych badaniach jest opracowanie nowej linii w pełni funkcjonalnych wyhodowanych komórek umożliwiających przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktów chemicznych w sposób bardziej efektywny oraz dokładny od konwencjonalnych metod.

Dr Peter Eckes, Prezes BASF Bioscience Research powiedział: „W tym roku świętujemy 150. rocznicę powstania firmy BASF i możemy poszczycić się tym, że we wszystkich projektach zawsze byliśmy zaangażowani w Zrównoważony Rozwój. W tej współpracy łączymy siły obu firm w celu opracowania nowych metod pozwalających na zmniejszenie stosowania badań na zwierzętach”.

Ikuzo Ogawa, Dyrektor Generalny Sumitomo Chemical odpowiedzialny za technologię, badania oraz rozwój, powiedział: „Będziemy przyczyniać się do budowania zrównoważonego społeczeństwa poprzez dostarczanie bezpieczniejszych produktów chemicznych. W 100. rocznicę rozpoczęcia przez Sumitomo Chemical działalności z ogromną przyjemnością będziemy współpracować przy projekcie badawczym o tak wielkim znaczeniu społecznym”.

O firmie Sumitomo Chemical

W 2015 roku firma Sumitomo Chemical świętowała 100. rocznicę rozpoczęcia działalności. Filozofia firmy charakteryzuje się podejściem, w którym zgodnie z duchem oraz poczuciem misji przedsiębiorstwa moc technologii powinna być wykorzystywana w celu rozwiązywania trudnych wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo a działalność biznesowa wspierać rozwój społeczeństwa. Na podstawie tej filozofii firmy, przedsiębiorstwo chemiczne Sumitomo Chemical prowadzi zróżnicowaną działalność w pięciu sektorach – petrochemicznym, energetycznym oraz materiałów funkcjonalnych, produktów chemicznych stosowanych w sektorze IT, nauk medycznych oraz badań nad roślinami użytkowymi oraz w sektorze farmaceutycznym – i na całym świecie dostarcza produkty, które wspierają różne gałęzie przemysłu oraz pomagają ludziom w ich codziennym życiu. Dzięki proaktywnemu wykorzystaniu mocy chemii w celu podniesienia jakości życia ludzi oraz znalezienia rozwiązań dla takich problemów jak dostawy żywności, środowisko, czy dostawy surowców i energii, firma Sumitomo Chemical przez następne sto lat będzie rozwijać się pozostając globalnym przedsiębiorstwem chemicznym prowadzącym zróżnicowaną działalność oraz cieszącym się społecznym zaufaniem. W roku podatkowym 2014 firma zatrudniała około 31 000 pracowników, a jej skonsolidowana sprzedaż netto wyniosła 2,4 biliona jenów. Więcej informacji na temat firmy Sumitomo Chemical znaleźć można na stronie internetowej: www.sumitomo-chem.co.jp/english.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 23 grudnia 2015