Global Home
25 maja 2016
Media

BASF Polska o współczesnej roli przemysłu chemicznego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

  • BASF Polska wspiera dialog przedstawicieli branży chemicznej w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz obszarów wzrostu gospodarczego w sektorze chemicznym.
  • Innowacyjne produkty i najnowsze technologie jako szansa na wzrost konkurencyjności europejskiej chemii.
Od 18 do 20 maja, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – największego tego typu wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej, BASF Polska wzięła udział w dyskusjach dotyczących najbardziej istotnych zagadnień dla rozwoju branży chemicznej. Przedstawiciele firmy odnieśli się do takich obszarów jak energia, przemysł, klimat, dostęp do surowców, a przede wszystkim rola innowacji we współczesnym przemyśle i gospodarce. Podczas debaty „Chemia. Innowacje, inwestycje, rynek” – głównej dyskusji dotyczącej branży chemicznej, obok Andreasa Gietla, Dyrektora Zarządzającego BASF Polska, w obrady włączyli się także Tomasz Kalwat (Prezes Zarządu Synthos SA), Jacek Podgórski, (Prezes Zarządu Anwil SA), Robert Stankiewicz (Prezes Zarządu DOW na Polskę i kraje bałtyckie) oraz Tomasz Zieliński (Prezes PIPC).
 
Problem dostępu do surowców, ceny energii, zwiększenie konkurencyjności europejskiej chemii poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjności przemysłu chemicznego – to główne tematy poruszane przez panelistów. Zagadnienia zostały zogniskowane między innymi wokół porozumienia o wolnym handlu (TTIP), projektu ustawy wodnej oraz regulacji krajowych i norm europejskich w zakresie zaostrzenia norm emisyjności.
 
„Od pewnego czasu jesteśmy świadkami debaty dotyczącej konkurencyjności kosztowej w zakresie podstawowych surowców energetycznych, toczonej przez dwa wielkie regiony świata — Stany Zjednoczone i Europę — w następstwie wzrostu wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. W tym kontekście negocjowane obecnie porozumienie TTIP o wolnym handlu, stanowiłoby spore ułatwienie dzięki zniesieniu ceł i zwiększeniu możliwości dostępu do amerykańskiego surowca. Wpłynęłoby ono również na poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego” – mówił Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.
 
Główne wątki dyskusji skupiono także wokół najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań i technologii, jakie przemysł chemiczny może zaoferować innym sektorom gospodarki. Andreas Gietl – Dyrektor Zarządzający BASF Polska wskazał, w jaki sposób przemysł chemiczny, ze względu na swoją specyfikę, może być nośnikiem innowacji i dostawcą nowych rozwiązań dla innych branż gospodarki.
 
„Nie należy zapominać, że ogromną szansą na zwiększenie konkurencyjności branży chemicznej są innowacje! Jako przedstawiciele sektora chemicznego możemy wnieść swój wkład w stawianie czoła wyzwaniom przyszłości, takim jak wzrost populacji i zapotrzebowania na żywność, energię i czystą wodę. Szczególne znaczenie mają zaawansowane rozwiązania opracowywane przez przemysł chemiczny we współpracy z niemal wszystkimi innymi gałęziami gospodarki. Innowacje, stanowiące klucz do konkurencyjności w przyszłości, można wspierać również przy pomocy środków publicznych, dostępnych także w Polsce, w której panuje obecnie szczególnie sprzyjający klimat dla takich działań” – podkreślił Andreas Gietl.
 
Według firmy, skuteczność wdrażania innowacji zależy od dwóch głównych czynników – wykształcenia kultury innowacyjności oraz od wykreowania właściwej metody zarządzania innowacjami. W BASF około 10.000 Pracowników na całym świecie zaangażowanych jest w badania i rozwój, firma prowadzi około 3000 projektów badawczych, wprowadziła około 1000 nowych patentów a nakłady na badania i rozwój wynoszą blisko 2 miliardy Euro rocznie. To liczby, które przekładają się na realne pomysły i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą wspierać nie tylko rozwój gospodarczy, ale mają również wychodzić naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa i środowiska.
 
„W BASF naszą działalność związaną z innowacjami koncentrujemy na obszarach dających możliwość zrównoważonego rozwoju, takich jak efektywność energetyczna, odpowiedzialne wykorzystanie surowców czy ochrona klimatu i środowiska naturalnego. Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc obserwować w przyszłości rozwój lokalnego rynku i działalności w oparciu o bliską współpracę w tym zakresie z naszymi Polskimi partnerami” – podsumował panel „chemiczny” Andreas Gietl.
 
Według BASF Polska, doświadczenia współpracy z polskimi Partnerami biznesowymi pokazują, że polskie firmy są otwarte i gotowe na wdrażanie innowacyjnych projektów. Ponadto, sektor gospodarki jest w tym obszarze coraz szerzej wspierany przez administrację rządową, która bardzo pozytywnie odnosi się do nowych technologii oraz definiuje wiodące obszary dla innowacyjnych rozwiązań – takie jak efektywność energetyczna czy redukcja emisji dwutlenku węgla.
 
W trakcie trzech dni kongresowych obrad i dyskusji, w ramach specjalnej ekspozycji firma promowała także zrównoważone rozwiązania dla różnych branż gospodarki – m.in. katalizatory samochodowe redukujące emisję szkodliwych związków do atmosfery, spełniające surowe normy dot. emisji spalin, m.in. EURO 6/VI, które firma BASF Polska wytwarza w najnowocześniejszym zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Europie – zlokalizowanym w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.
 
Firma wzięła udział także w dyskusji na temat innowacji w sektorze energetycznym. Marek Jagieła, dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej oraz Działu Rozwoju Rynku BASF Polska wskazał, w jaki sposób branża chemiczna może wspomagać energetykę, np. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przedstawiciel BASF podkreślił między innymi, że z technologicznego punktu widzenia jest już możliwy wychwyt dwutlenku węgla w elektrowniach węglowych za pomocą technologii opartych na aminach.
 
„Intensywnie pracujemy nad opracowaniem i wdrożeniem skutecznego katalizatora do metanizacji dwutlenku węgla. Zamiana nadmiaru tego niepożądanego gazu w metan, czyli magazynowanie energii, może być jednym z instrumentów polityki energetycznej w Polsce” - powiedział Marek Jagieła.
 
Związki chemii i energetyki są nierozerwalne. Przykład to wsparcie energetyki w redukcji emisji dwutlenku siarki: to chemicy zaproponowali użycie kwasu mrówkowego w procesie odsiarczania. W rezultacie niepożądany gaz zostaje zamieniany w gips. To przykłady, który pokazują, w jak dużym zakresie umiejętne wykorzystanie substancji i procesów chemicznych, może zapewnić wsparcie sektora chemicznego dla innych sektorów gospodarki. Wspólne działania w tym obszarze mogą zwiększyć skuteczność wykorzystania surowców energetycznych, a przez to wpłynąć również na ochronę zasobów naturalnych.
 
Przedstawiciele BASF Polska podkreślali także konieczność dalszego zacieśniania na polskim rynku współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz promowania programów takich jak INNOCHEM, zwiększających dostęp firm i instytucji badawczo-rozwojowych do funduszy przeznaczonych na realizację innowacyjnych projektów.
 
Europejski Kongres Gospodarczy od lat skupia czołowych przedstawicieli świata biznesu. W tegorocznej, ósmej już edycji wydarzenia wzięło udział blisko osiem tysięcy przedstawicieli administracji, mediów oraz polskich i zagranicznych firm, reprezentujących praktycznie wszystkie branże gospodarki.
 
 
 
O BASF Polska
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobne dwa laboratoria BASF Polska działają także w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
 
Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebook.
Ostatnia aktualizacja 25 maja 2016