Global Home
28 lipca 2016
Media

BASF: Wyższe zarobki w sektorze produktów chemicznych, sektor naftowy i gazowy (Oil & Gas) niżej w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego

Drugi kwartał 2016:

 • Sprzedaż na poziomie 14,5 mld euro (spadek o 24%): większe wolumeny, niższe ceny i negatywne efekty portfelowe
 • Zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi 1,7 mld euro (spadek o 16%)
 • Wyroby Przetworzone (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions) ze znacząco wyższymi zarobkami
 • Zauważalnie niższa sprzedaż i zarobki w sektorze naftowym i gazowym (Oil & Gas) wskutek efektów portfelowych i niższych cen

Potwierdzone perspektywy dla Grupy BASF na rok 2016:

 • Znaczący spadek sprzedaży ze względu na zbycie aktywów obrotu gazem
 • Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi oczekiwany jest na poziomie lekko poniżej 2015 roku

Ludwigshafen, Niemcy - 27 lipca 2016 - W drugim kwartale 2016 BASF nieznaczna poprawa w otoczeniu makroekonomicznym. Wzrost cen ropy naftowej i wzrost popytu od końca marca wskazują na rozwój. „Odnotowaliśmy solidny popyt, szczególnie w przemyśle samochodowym i budownictwie. Jednak sytuacja makroekonomiczna pozostaje trudna do przewidzenia” - powiedział dr Kurt Bock, przewodniczący zarządu wykonawczego BASF SE.

Sprzedaż grupy BASF zmalała o 24% w drugim kwartale do 14,5 mld euro w porównaniu do tego samego okresu 2015. Dwie trzecie tego spadku to rezultat efektów portfelowych (minus 16%). Główną przyczyną było zbycie aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej w ramach wymiany aktywów z Gazpromem na koniec września 2015 r. Dodatkowo niższe ceny surowców, szczególnie w sektorze chemikaliów (Chemicals), doprowadziły do spadku cen sprzedaży (o 7%). Poza rozwiązaniami w sektorze rolnictwa (Agricultural Solutions), wszystkie segmenty wpłynęły na lekki wzrost poziomu sprzedaży (o 2%). W sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Wyroby Przetworzone (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions), wolumeny wzrosły o 4%. Negatywne skutki walutowe dały się zauważyć we wszystkich działach (minus 3%).

W drugim kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 336 mln euro do 1,7 mld euro w porównaniu do znakomitego analogicznego kwartału ubiegłego roku. Znacząco wyższe zarobki w sektorze produktów chemicznych nie były w stanie zrekompensować znacznie niższych dotacji z segmentu naftowego i gazowego. W porównaniu z poprzednim drugim kwartałem, EBIT zmniejszył się o 321 mln euro do 1,7 mld euro.

Zysk netto zmniejszył się o 173 mln euro do 1,1 mld euro. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,19 euro w drugim kwartale 2016, w porównaniu do 1,38 euro w analogicznym okresie 2015. Dostosowane do kosztów nadzwyczajnych i amortyzacji wartości niematerialnych, wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,30 euro (drugi kwartał 2015: 1,49 euro).

Perspektywy na cały rok 2016

W roku 2016 firma spodziewa się kontynuacji obecnych trudnych warunków panujących na rynku wraz z poważnym ryzykiem. Oczekiwania firmy BASF dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w roku 2016 pozostają niezmienione:

 • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,3%
 • Wzrost produkcji przemysłowej: 2,0%
 • Wzrost produkcji chemicznej: 3,4%
 • Rzeczywisty średni kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego w wysokości 1,10 dolara za euro
 • Przeciętna cena ropy typu Brent za rok w wysokości 40 dolarów za baryłkę

„Potwierdzamy prognozę na rok 2016 dla sprzedaży grupy BASF i zysku operacyjnego przed kosztami nadzwyczajnymi: dążymy do zwiększenia poziomu sprzedaży. Sprzedaż grupy BASF znacząco spadnie, jednak przede wszystkim w wyniku zbycia aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej, jak również niższych cen ropy naftowej i gazu. Nadal spodziewamy się, że EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi będzie delikatnie niższy od poziomu z roku 2015” - powiedział Bock.

„Nasze prognozy na rok 2016 pozostają ambitne na obecnym niepewnym i zmiennym rynku i są szczególnie uzależnione od dalszego rozwoju cen ropy naftowej. Mając to na uwadze, koncentrujemy się na ograniczaniu kosztów i środkach restrukturyzacyjnych, które okazały się skuteczne w pierwszej połowie 2016 roku. Nasze ostatnie metody portfelowe przyczynią się do średnio- i długoterminowego sukcesu naszej firmy” - wyjaśnił Bock.

Rozwój działalności w sektorach

Sprzedaż w sektorze Chemikaliów, z wynikiem 3,4 mld euro, zmalała o 15% w porównaniu do drugiego kwartału 2015. Było to spowodowane głównie niższym poziomem cen we wszystkich działach, do którego przyczyniło się zmniejszenie kosztów surowców. Poziom sprzedaży wzrósł we wszystkich działach, zwłaszcza w dziale produktów pośrednich. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 81 mln euro do 467 mln euro z tytułu marży. Koszty stałe pozostały na poziomie sprzed drugiego kwartału. W pierwszym półroczu sprzedaż spadła o 17% do 6,5 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 342 mln euro do 932 mln euro, głównie z powodu niższych marży.

W sektorze wyrobów przetworzonych sprzedaż spadła o 6% do 3,8 mld euro w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Ceny spadły głównie jako skutek obniżonych cen surowców oraz ze względu na ciągły nacisk na ceny w sektorze materiałów higienicznych. Także kilka zbyć w roku 2015 i negatywny wpływ walutowy przyczyniły się do niższego poziomu sprzedaży. Osiągnęliśmy wzrost wolumenu. Ze względu na zmniejszone koszty stałe, zwiększone marże we wszystkich działach i wyższe wolumeny, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 199 mln euro do 503 mln euro. W pierwszym półroczu sprzedaż była o 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniosła 7,6 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 231 mln euro do 1,1 mld euro.

W porównaniu do drugiego kwartału 2015, sprzedaż w sektorze Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych zmalała o 4% do 4,7 mld euro. Był to również w dużej mierze wynik spadku cen sprzedaży, spowodowanego głównie przez spadek cen metali szlachetnych. Negatywne skutki walutowe osłabiły sprzedaż we wszystkich działach. Wolumeny wzrosły, szczególnie w przemyśle samochodowym i budownictwie. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 77 mln euro do 535 mln euro, wspierany przez znaczną poprawę we wszystkich działach, zwłaszcza w dziale materiałów przetworzonych. W pierwszym półroczu sprzedaż spadła o 4% do 9,1 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 102 mln euro w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 i wyniósł 991 mld euro.

W warunkach rynkowych, które pozostają trudne, drugi kwartał sprzedaży w segmencie rolnictwa zanotował spadek o 13% do 1,5 mld euro w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Niższe wolumeny i negatywne skutki walutowe były kluczowymi czynnikami tej zmiany. Ceny delikatnie wzrosły. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 45 mln euro do 320 mln euro, głównie z powodu niższego poziomu sprzedaży. W pierwszym półroczu sprzedaż spadła o 9% do 3,2 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 28 mln euro do 911 mld euro.

Sprzedaż w sektorze naftowym i gazowym wyniosła 617 mln euro i była o 83% niższa niż w drugim kwartale 2015 roku (w tym 3,0 mld euro w sprzedaży z działalności zaniechanej po wymianie aktywów z Gazpromem). Sprzedaż była w dodatku ograniczona przez niższe ceny ropy i gazu. Produkcja podniosła się wszędzie, szczególnie w Norwegii. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 337 mln euro do 94 mln euro, głównie z powodu niższych cen, jak również z powodu przerwanych dotacji z obrotu gazem i działalności magazynowej. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, sprzedaż w pierwszym półroczu zmalała o 86% i wyniosła 1,2 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 708 mln euro do 160 mln euro.

 

Z wynikiem 485 mln euro, sprzedaż drugiego kwartału w segmencie pozostałych produktów była o 36% niższa od poziomu z analogicznego okresu poprzedniego roku. Było to spowodowane głównie niższymi cenami i wolumenami w handlu surowcami. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 149 mln euro do minus 212 mln euro, głównie ze względu na efekty wyceny długoterminowego programu motywacyjnego.

 

W pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku sprzedaż w segmencie pozostałych produktów zmalała o 33% do 962 mln euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 245 mln euro do minus 431 mln euro, częściowo ze względu na wyższy wynik walutowy.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2016