Global Home
13 września 2016
Media

Weekend Rozwoju Regionu Dolnośląskiego z BASF Polska

  • Najnowsze trendy w biznesie i wychodzenie naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności.
  • W dniach 9 – 11 września – firma BASF Polska, jako partner regionalnych i lokalnych działań realizowanych m.in. przez AHK Polska czy lokalne instytucje edukacyjno-kulturalne, zrealizowała cykl wydarzeń stanowiący strategiczny element działań BASF, w ramach których firma jako globalny partner wnosi wkład w społeczno – gospodarczy rozwój każdego z regionów, w których działa.

BASF w Polsce jest mocno związany z Regionem Dolnego Śląska od momentu otwarcia w 2014 roku na terenie Środy Śląskiej pod Wrocławiem największego zakładu produkcji katalizatorów firmy w Europie. Dziś, dzięki wsparciu swoich Partnerów biznesowych oraz zaangażowaniu ponad 400 Pracowników, średzki zakład dostarcza innowacyjne rozwiązania w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń dla branży motoryzacyjnej. Katalizatory wytwarzane w Środzie Śląskiej stosowane są przez producentów samochodów osobowych z silnikiem benzynowym, jak również samochodów osobowych i ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Produkty te zmniejszają emisję szkodliwych gazów o około 90%, dzięki czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ na środowisko.

BASF popularyzuje wśród Partnerów i społeczności lokalnej we wszystkich regionach, w których działa, innowacyjne rozwiązania wychodzące naprzeciw przyszłym wyzwaniom społeczeństwa. Za jedno z nich uznawany jest dynamicznie wzrastający poziom urbanizacji. Niesie on za sobą jednoczesny rozwój zapotrzebowania na efektywne technologie dla budownictwa, gospodarowania ściekami komunalnymi czy wsparcia kształtowania zamkniętego systemu odpadów. Firma stara się upowszechniać wiedzę na temat konieczności poszukiwania odpowiedzi na przyszłe wyzwania globalne już w wymiarze regionalnym i lokalnym.

Okazją do przedstawienia najnowszych rozwiązań w tym zakresie wśród mieszkańców prężnie rozwijającego się Wrocławia był tradycyjny Oktoberfest, zorganizowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. W ramach wydarzenia BASF zaprezentował jedną z najnowocześniejszych technologii pozwalających na znaczne usprawnienia w obszarze gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych. Pośród kilkuset przedstawicieli regionalnych firm i organizacji branżowych przedstawiono nowoczesne tworzywo sztuczne ecovio®, które spełnia międzynarodowe kryteria kompostowania. Proces produkcji oparty jest na innowacyjnej technologii, wykorzystującej właściwości kompostowalnego polimeru (Ecoflex®) i kwasu mlekowego (PLA) uzyskiwanego z kukurydzy. Dzięki temu ecovio® może ulec biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy i ich enzymy. Ta technologia oferuje różne gatunki produktów spełniających międzynarodowe i krajowe wymogi dotyczące kompostowania przemysłowego. Dzięki innowacyjnym foliom, z których tworzone są torby na zakupy i worki, kompostowalnym naczyniom, a nawet kapsułkom kawy, które w pełni ulegają rozkładowi – BASF zaprezentował w jaki sposób współcześnie przemysł chemiczny może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych, a w efekcie także do ochrony środowiska naturalnego.

„BASF wsłuchuje się w potrzeby Partnerów biznesowych i klientów. Cieszymy się, że poprzez promowanie zrównoważonych rozwiązań, dzielenie się wiedzą na temat innowacyjnych technologii oraz rozwijanie zaangażowania biznesowego, odpowiadamy na te potrzeby i jednocześnie wspieramy rozwój polskiego przemysłu. Długofalowe zaangażowanie w Regionie Dolnego Śląska - zarówno biznesowe, jak i społeczne - pokazuje jak poprzez wzmacnianie relacji w skali lokalnej, wspólnie z Partnerami możemy osiągać sukcesy, wdrażając rozwiązania najpilniejszych potrzeb gospodarczo-społecznych” – powiedział Andreas Gietl – dyrektor zarządzający BASF Polska.

Chemia inspiruje do odkryć – nowa pracownia chemiczna w Środzie Śląskiej

Zwiększanie świadomości na temat najnowocześniejszych rozwiązań wychodzących naprzeciw współczesnym wyzwaniom społecznym, warto zacząć już na etapie edukacji. BASF od lat stara się wspierać młodzież w odkrywaniu potencjału, jaki drzemie w nauce. 10 września, w ramach Weekendu Rozwoju Regionu Dolnośląskiego, firma otworzyła pracownię chemiczną dla uczniów Liceum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej. Partnerska współpraca z Liceum to owoc projektu zainicjowanego przez firmę w ramach obchodów 150-lecia BASF w 2015 roku.

Nowa pracownia to kolejne miejsce (po otwartym w maju laboratorium chemicznym w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), w którym młodzi ludzie będą mogli poznawać chemię od praktycznej strony. Z użyciem m.in. profesjonalnego stołu laboratoryjnego czy chemicznego dygestorium uczniowie będą mieli szansę przeprowadzać samodzielne eksperymenty. Już podczas otwarcia pracowni chemicznej pierwszą próbę swoich zaprezentowali licealiści z klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

Inspirowanie młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji jest dla BASF ważnym elementem działalności społecznej. Działania edukacyjne pragniemy kierować do naszych najbliższych sąsiadów - do uczniów, którzy być może w przyszłości wspólnie z nami odkryją kolejne innowacyjne zastosowania chemii. Jesteśmy przekonani, że w Środzie Śląskiej jest wiele młodych osób, które posiadają fantastyczne pomysły. Niezwykle ważne jest stwarzanie im szans, by mogli je realizować” – powiedział Jacek Lis, dyrektor zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

BASF wspiera także wymianę dobrych praktyk w ramach współpracy z Partenrami edukacyjnymi. Podczas otwarcia pracowni, wspólnie z licealistami wystąpili animatorzy z laboratorium chemicznego BASF w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W wydarzeniu wzięli udział także studenci reprezentujący chemiczne koła naukowe, współpracujące z firmą BASF wraz z ambasadorkami profilu edukacyjnego chemiatomy na Facebooku – Adą Cytryniak (Uniwersytet Wrocławski) i Justyną Mielnik (Politechnika Wrocławska). Współpraca edukacyjna z uczelniami oraz prowadzenie laboratoriów i pracowni chemicznych dla dzieci i młodzieży to istotny element długofalowego zaangażowania społecznego firmy. Od 2010 roku BASF Polska współpracuje w Warszawie z Centrum Nauki Kopernik, a w ciągu dwóch firma otworzyła dwa laboratoria chemiczne w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Dzisiaj we wszystkich laboratoriach chemicznych BASF w Polsce tajniki chemii odkrywa rocznie blisko 40 tysięcy uczniów z całego Regionu.

Wspólne tradycje pierwszym krokiem do rozwoju

BASF kieruje swoje działania społeczne bezpośrednio do lokalnej społeczności. W kwietniu zakład produkcji katalizatorów BASF w Polsce zorganizował Dzień Otwarty adresowany do przedstawicieli lokalnej społeczności. W ramach weekendu Rozwoju Regionu Dolnośląskiego to przedstawiciele firmy udali się z partnerską wizytą na rynek miasta w Środzie Śląskiej. Już po raz trzeci BASF wziął udział w tradycyjnym Święcie Wina. W ramach przygotowanej z tej okazji ekspozycji mieszkańcy Środy Śląskiej jak zawsze mogli liczyć na informacje na temat aktualnych ofert pracy czy programów stażowych realizowanych przez firmę. Weekend Rozwoju Regionu Dolnośląskiego z BASF Polska to kolejna w tym roku inicjatywa firmy, realizowana na terenie Województwa Dolnośląskiego. W maju firma zorganizowała we Wrocławiu Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, w ramach którego zaprezentowała najbardziej nowoczesne produkty i technologie we wszystkich obszarach aktywności biznesowej BASF w Polsce. Poprzez Weekend Rozwoju Regionu firma kontynuuje swoje zaangażowanie kierowane do Partnerów i społeczności lokalnej.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobne dwa laboratoria BASF Polska działają także w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebook

Ostatnia aktualizacja 13 września 2016