Global Home
4 października 2016
Media

BASF rozwija możliwości wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku

  • Największy rynek pod względem produkcji i zużycia wyrobów chemicznych
  • BASF ma dobrą pozycję i szybko dostosowuje się do zmieniającego się środowiska w regionie Azji i Pacyfiku

Podczas prezentacji BASF Roundtable Asia Pacific dla inwestorów i analityków, która odbyła się w Londynie, spółka przedstawiła szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób stara się zwiększać rentowność w tym regionie poprzez wykorzystanie własnych silnych stron. „Mamy dobrą pozycję w regionie Azji i Pacyfiku, czyli na największym światowym rynku pod względem produkcji i zużycia wyrobów chemicznych. Korzystamy z możliwości wzrostu regionu, tak aby wspierać ogólny sukces Grupy BASF”, powiedział Sanjeev Gandhi, członek Zarządu BASF SE odpowiedzialny za region Azji i Pacyfiku.

Zgodnie z oczekiwaniami wzrost w regionie Azji i Pacyfiku ma być wyższy niż w innych regionach. BASF szacuje, że mimo ostatniego spowolnienia produkt krajowy brutto i produkcja wyrobów chemicznych w regionie Azji i Pacyfiku będą w dalszym ciągu przewyższać PKB i produkcję w pozostałych regionach. „Wzrost w Chinach nie jest tak szybki, jak zakładaliśmy. Dostrzegamy też niższy wzrost na dojrzałych rynkach azjatyckich. Indie i Południowo-Wschodnia Azja wykazują nieznaczne przyśpieszenie. Nadmierne moce produkcyjne w niektórych liniach artykułów towarowych przyczyniają się do zmiany środowiska biznesowego”, stwierdził następnie Gandhi. „Nawet w „nowym normalnym” środowisku region Azji i Pacyfiku stanowi jednak silnik napędzający światową gospodarkę. Wciąż dostrzegamy istotny potencjał dla BASF, ponieważ czynniki fundamentalne nie uległy zmianie”.

BASF szacuje obecnie, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla rzeczywistej produkcji chemicznej do 2020 r. dla regionu Azji Pacyfiku wyniesie około 5,6%, czyli będzie znacznie wyższy niż średnia światowa, która wynosi 3,7%. W odniesieniu do swojej działalności w regionie Azji i Pacyfiku Spółka w dalszym ciągu skupia się na następujących priorytetach:

Rynek: BASF jest uczestnikiem innowacyjnych i rosnących rynków, w przypadku, których przemysł chemiczny stanowi zasadniczy czynnik umożliwiający rozwój. Należą do nich transport, artykuły konsumpcyjne, elektronika, budownictwo, przemysł opakowaniowy i rolnictwo.

Innowacje: Celem BASF – poprzez wykorzystanie swoich nowych aktywów w dziedzinie badań i rozwoju – jest przyśpieszenie innowacji w regionie Azji i Pacyfiku. W tym regionie pracuje już ponad 900 pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem. Opracowują oni rozwiązania, ściśle współpracując z klientami z różnych branż. Po rozbudowie Kampusu Innowacji BASF w regionie Azji i Pacyfiku w Szanghaju, spółka zakłada drugi Kampus Innowacji w regionie Azji i Pacyfiku w Mumbaju, Indie. Jego otwarcie nastąpi w 2017 r. i będzie on ukierunkowany na ochronę plonów i inżynierię procesów.

Zarządzanie portfelem: Zarządzanie portfelem jest bieżącym zadaniem w BASF – zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym. Spółka pozyskuje działalność, która uzupełnia jej obecny portfel, a jednocześnie wzmacnia istniejącą działalność i wydziela obszary, które są mniej dopasowane do portfela lub mają niższy potencjał różnicujący. Poprzez takie podejście BASF stara się utrzymać zbilansowany portfel produktów specjalnych i rozwiązań oraz zróżnicowanych artykułów towarowych.

Inwestycje: Po istotnych zwiększeniach mocy produkcyjnych w regionie Azji i Pacyfiku w latach 2012-2016 w nadchodzących latach BASF będzie selektywnie rozbudowywać swoją lokalną sieć produkcyjną w regionie. Planowane inwestycje w kwocie około 3,5 miliarda EUR w latach 2016-2020 będą ukierunkowane na obszary, w których BASF zajmuje wiodącą pozycję pod względem technologii, ma przewagę konkurencyjną i oczekuje zdecydowanego wzrostu rynku. W dalszym ciągu obowiązuje cel BASF – zapewnienie, że do 2020 r. około 75% produktów sprzedawanych w regionie Azji i Pacyfiku będzie wytwarzanych w tym samym regionie.

Ludzie: BASF ma w regionie doskonałych ludzi i liderów i w dalszym ciągu przyciąga, rozwija i zatrzymuje talenty w obszarze Azji i Pacyfiku. Spółka współpracuje z wiodącymi uniwersytetami, tak aby uzyskać dostęp do talentów i zaproponować różne możliwości szkolenia, na przykład w formie Kampusu Nauki BASF w Singapurze.

Doskonałość: Doskonałość funkcjonalna, strukturalna i operacyjna pomoże BASF w uzyskaniu rentownego wzrostu w regionie. Przy przewidywanym udziale na poziomie 250 milionów EUR region Azji i Pacyfiku jest ważnym uczestnikiem DrivE – globalnego operacyjnego programu doskonałości BASF, którego celem jest zapewnienie udziału w rocznych zyskach na poziomie 1 miliarda EUR od końca roku 2018 r.

Prezentacja Sanjeeva Gandhiego przedstawiająca kluczowe testy oraz prezentacje dwóch regionalnych Prezesów BASF – Gopsa Pillay’a i Dr Stephana Kothrade są dostępne na stronie www.basf.com/RT-Asia-Pacific.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 4 października 2016