Global Home
13 października 2016
Media

BASF: Zyski za III kw. 2016 r. przewyższają szacunki analityków

  • Firma opublikowała wstępne wyniki za III kw. 2016 r.
  • Sprzedaż osiągnęła poziom 14,0 mld euro (spadek o 19,6% w porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku)
  • Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął 1,5 mld euro (spadek o 5,4% w porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku)
  • EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem) wyniósł 1,5 mld euro (spadek o 22,5% w porównaniu z tym samym kwartałem w zeszłego roku)
  • Potwierdzone perspektywy na rok 2016:
    Spadek sprzedaży ze względu na zbycie aktywów obrotu gazem

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych oczekiwany jest na poziomie nieznacznie niższym niż w 2015 roku

Ludwigshafen, Niemcy – 11 października – firma BASF ogłasza wstępne wyniki za III kwartał 2016 r. Sprzedaż osiągnęła poziom 14,0 mld euro (III kw. 2015 r.: 17,4 mld euro). Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w III kw. 2016 r. wynosi 1,5 mld euro (III kw. 2015 r.: 1,6 mld euro), a EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem) — 1,5 mld euro (III kw. 2015 r.: 1,9 mld euro). Wstępne wartości zysków Grupy BASF i wszystkich segmentów za III kw. są wyższe niż przeciętne szacunki analityków.

Zmnaczny spadek sprzedaży i zysków w porównaniu z III kw. zeszłego roku wynika głównie ze zbycia działalności w zakresie obrotu gazem 30 września 2015 r. Zyski z w segmentach Performance Products, Functional Materials & Solutions oraz Agricultural Solutions są znacznie wyższe, niż wyniki w tym samym kwartale w zeszłym roku.

BASF potwierdza perspektywy na cały 2016 rok: sprzedaż ulegnie znacznemu obniżeniu na skutek zbycia działalności w zakresie obrotu gazem; firma w dalszym ciągu oczekuje, że EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych będzie nieznacznie niższy niż w 2015 r.
W przypadku sprzedaży „znaczna” zmiana oznacza zmianę o 6% i więcej; jeżeli chodzi o zyski, „nieznaczna zmiana” oznacza zmianę do 10%.

BASF przedstawi pełne podsumowanie III kw. 2016 r., w tym pełne wartości zysków, podczas jesiennej konferencji telefonicznej, która odbędzie się w czwartek, 27 października 2016 r.

Aktualne szacunki analityków dotyczące BASF dostępne są na stronie: basf.com/analysts-estimates.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego iodpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Opierają się one na aktualnych szacunkach i założeniach zarządu BASF oraz na dostępnych aktualnie informacjach. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników, wiążą się z elementami ryzyka i niepewności, które trudno przewidzieć oraz opierają się na dotyczących przyszłych zdarzeń założeniach, które mogą być nieprecyzyjne. Wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia BASF będą istotnie odbiegać od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. BASF nie ma obowiązku aktualizować żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja 13 października 2016