Global Home
28 października 2016
Media

Aktualizacja: Pożar w Porcie Północnym w Ludwigshafen

W poniedziałek, 17 października 2016 r., nastąpił wybuch w Porcie Północnym w Ludwigshafen. „Opłakujemy dwóch kolegów ze straży pożarnej oraz marynarza, którzy zginęli w pożarze. Kierujemy serdeczne wyrazy współczucia do rodzin ofiar. W zdarzeniu poszkodowanych zostało wiele osób, niektóre z nich poważnie. Nasze myśli są z nimi oraz z ich rodzinami i bliskimi. Mamy nadzieję, że wszyscy wkrótce wrócą do zdrowia” — powiedział dr Kurt Bock, prezes zarządu BASF SE w trakcie konferencji prasowej w Ludwigshafen w Niemczech.

Aktualnie dostępne są następujące informacje dotyczące zdarzenia:

Ofiary: Na skutek pożaru śmierć poniosło dwóch pracowników zakładowej straży pożarnej BASF oraz członek załogi tankowca zacumowanego w porcie. Osiem osób zostało poważnie rannych, 22 inne odniosły lekkie obrażenia. Jedna z poważnie rannych osób została już zwolniona ze szpitala.

Przebieg zdarzenia: Przebieg zdarzenia jest wciąż badany przez prokuraturę z Frankenthal. Miejsce zdarzenia nadal jest niedostępne. Kilka dni przed wypadkiem firma specjalizująca się w budowie rurociągów rozpoczęła prace montażowe na opróżnionym i zabezpieczonym rurociągu służącym do transportu etylenu. Celem prac była wymiana kilku elementów rurociągu w ramach konserwacji prewencyjnej. 17 października o godzinie 11:30 w pobliżu miejsca prowadzenia prac wybuchł pożar. Zakładowa straż pożarna BASF, służby ratunkowe oraz służby ochrony środowiska przybyły na miejsce zdarzenia kilka minut później i niezwłocznie podjęły działania ratunkowe. W chwili ich rozpoczynania nastąpił wybuch, najprawdopodobniej rurociągu z etylenem. Wybuch spowodował kolejne pożary w różnych miejscach wzdłuż wykopu zawierającego rurociąg, prowadzące do dalszych uszkodzeń instalacji służących do dostawy produktów i surowców. Dodatkowe zastępy ratowników niezwłocznie podjęły działania ratunkowe, polegające między innymi na gaszeniu pożaru i schładzaniu zagrożonych miejsc. „Służby ratunkowe działały w warunkach ekstremalnych. Ich wysiłków nie da się opisać słowami” — stwierdziła Margaret Suckale, członek zarządu i Site Director w Ludwigshafen.

Straż pożarna przeprowadziła kontrolowane wypalanie wyciekających produktów zgodnie z planem gaśniczym dla sprężonych gazów. Rurociągi objęte pożarem były wykorzystywane do transportu etylenu, propylenu, mieszanki produktów butylenu (rafinatów), produktów pirolizy benzyny oraz etyloheksanolu. Służby ratunkowe ugasiły pożar 17 października o godzinie 21.30.

Oddziaływanie na środowisko: Po wybuchu pożaru przeprowadzono kompleksowe pomiary jakości powietrza przy bramach prowadzących do zakładu oraz na przylegających do niego terenach w Ludwigshafen i Mannheim. Pomiary nie wykazały zwiększonego poziomu substancji niebezpiecznych, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Środowiska Nadrenii-Palatynatu oraz władze miasta Ludwigshafen. Dodatkowe pomiary wykonane przez miasta Speyer, Worms oraz Frankenthal również nie wykazały zwiększonego poziomu substancji niebezpiecznych. Podwyższone ich stężenie zostało zmierzone w kilku miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wypadku. Firma BASF opublikowała wyniki pomiarów, a także ogólną mapę jakości powietrza w Internecie. Pobrane próbki wody również nie wykazały zwiększonego poziomu niebezpiecznych substancji. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia gruntu w miejscu zdarzenia.

Stan dochodzenia: 26 października prokurator okręgowy na obszar Frankenthal/Palatynatu oraz Komenda Policji w Rheinpfalz podały do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące postępów prowadzonego dochodzenia:

„W trakcie intensywnego dochodzenia prowadzonego bezpośrednio na miejscu zdarzenia stwierdzono, że rurociąg został przecięty, najprawdopodobniej za pomocą tarczy do cięcia metalu. Na sąsiednim rurociągu wykonywano prace konserwacyjne przy użyciu szlifierki kątowej.

Uszkodzony rurociąg nie wchodził w zakres prac. Zawierał on łatwopalny rafinat” (fragment komunikatu prasowego Prokuratury Okręgowej na obszar Frankenthal/Palatynatu oraz Komendy Policji w Rheinpfalz, przetłumaczony przez BASF).

Zgodnie z aktualną, wstępną oceną ciąg zdarzeń mógł być następujący: uszkodzony rurociąg zawierał mieszankę butylenu. BASF zakłada, że doszło do jego wycieku i zapłonu spowodowanego iskrami wytwarzanymi przez szlifierkę kątową. Mogło to doprowadzić do powstania pożaru, który spowodował wybuch. BASF nadal będzie współpracować z właściwymi organami podczas badania przyczyn wypadku.

Bezpieczeństwo na terenie zakładu w Ludwigshafen: Bezpieczeństwo jest priorytetem na terenie BASF w Ludwigshafen oraz we wszystkich innych zakładach firmy. Ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią ważne elementy naszych korporacyjnych wartości i celów. BASF działa w sposób odpowiedzialny i w trakcie eksploatacji istniejących zakładów lub planowania i budowy nowych zawsze stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. W ciągu minionych 10 lat w zakładzie w Ludwigshafen wielkość inwestycji corocznie przekraczała wartość zamortyzowanych urządzeń. Dlatego też firma była w stanie odnowić ponad jedną trzecią środków trwałych w zakładzie, co sprawiło, że stał się on bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Ponadto w utrzymanie i naprawę instalacji zainwestowano łącznie 10 miliardów euro. Co roku nakłady w tym zakresie są zwiększane.

Instalacje w zakładzie są w dobrym stanie. Zostało to potwierdzone przez inspekcje przeprowadzane przez różne właściwe organy, a także przez wewnętrzne audyty. Co roku w zakładzie w Ludwigshafen odbywa się ponad 300 spotkań z organami nadzoru, z czego 160 to zapowiedziane lub niezapowiedziane kontrole. Port Północny oraz uszkodzone rurociągi przeszły planowy przegląd we wrześniu 2012 r. Przegląd ten nie wykazał żadnych braków natury technicznej ani organizacyjnej.

Skutki ekonomiczne i dalsze działania: Ze względu na pożar dostawy surowców do instalacji krakingu parowego zostały wstrzymane. Podobnie inne instalacje działające zgodnie z koncepcją Verbund, w szczególności w łańcuchu wartości etylenu i propylenu, zostały wyłączone z eksploatacji lub ich wydajność uległa zmniejszeniu. Niektóre instalacje mogły kontynuować produkcję, korzystając z istniejących zapasów surowców. W międzyczasie pewne instalacje, takie jak te wykorzystywane do krakingu parowego, wznowiły produkcję. Pozostałe instalacje będą sukcesywnie uruchamiane w najbliższych tygodniach. W chwili obecnej spółka BASF poddaje ocenie różne środki mające na celu zminimalizowanie wpływu zdarzenia na dostawy do klientów. Firma BASF niezwłocznie poinformowała klientów mogących odczuć skutki zdarzenia i pozostaje z nimi w ścisłym kontakcie, informując ich o bieżącej dostępności produktów.

Sytuacja logistyczna: Port Północny jest obecnie nieczynny. Port rzeczny, port na wyspie Friesenheim oraz magazyny zbiornikowe działają bez zakłóceń. Przeładunek substancji płynnych odbywa się w porcie na wyspie Friesenheim. W porcie rzecznym prowadzony jest przeładunek płynów i substancji stałych. Ze względów bezpieczeństwa wjazd na teren zakładu przez bramę numer 15 jest niemożliwy. Dostęp dla samochodów ciężarowych przez tę bramę zostanie wznowiony w najbliższym tygodniu (tydzień 44). Niemniej jednak przez następnych kilka dni rejestracja ciężarówek będzie odbywać się na parkingu na terenie oczyszczalni ścieków BASF. W okresie przejściowym ciężarówki będą wjeżdżać na teren zakładu kilkoma innymi bramami. Po ukończeniu prac całość obsługi logistycznej będzie możliwa przy wykorzystaniu bramy numer 15. Terminal transportu intermodalnego pozostaje nadal nieczynny. Terminal nie został uszkodzony. Trwają przygotowania do wznowienia jego działalności w najbliższym tygodniu (tydzień 44). Wypadek nie wpłynął także na infrastrukturę kolejową. Połączenie kolejowe z terenem zakładu jest czynne.

Ostatnia aktualizacja 28 października 2016