Global Home
9 listopada 2016
Media

Bezpieczeństwo bez kompromisów - BASF Polska na Seminarium Bezpieczna Chemia

  • System „Responsible care” jako droga do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa pracy
  • Zmiana kultury i indywidualnego podejścia do bezpieczeństwa wśród pracowników jako najbardziej skuteczna metoda wdrażania zasad bezpieczeństwa - kampania „Świeć Przykładem”

25 października firma BASF Polska wzięła udział w Seminarium Bezpieczna Chemia, zorganizowanym już po raz trzeci przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Programu Bezpieczna Chemia, do którego firma BASF Polska przystąpiła w charakterze partnera strategicznego w czerwcu tego roku. Podczas wydarzenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a także spółek członkowskich PIPC poruszali tematykę bezpieczeństwa procesowego oraz bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Jednym z prelegentów był Radosław Gajda, Kierownik Działu EHSQ w firmie BASF Polska, który przedstawił założenia wewnętrznego programu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji, a także przybliżył wdrażanie programu mającego napędzać kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników.

„Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla firmy BASF. Celem naszych działań jest ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa i podnoszenie go na wyższy poziom, tak, aby ograniczać ryzyko powstania wypadku do minimum, zarówno w trakcie skomplikowanych operacji podczas produkcji, jak i również w pozornie przyjaznym środowisku biurowym. Jako firma chemiczna, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za naszych pracowników, dlatego staramy się wdrażać wszelkie najlepsze praktyki, które nie tylko wynikają z przepisów, ale przede wszystkim wpływają na zmianę kultury oraz indywidualne podejście do bezpieczeństwa. Chcemy zainicjować w pracownikach przejście z postawy „musisz” w kierunku „chcę” być bezpieczny.” – mówił Radosław Gajda.

Wewnętrzny system zarządzania bezpieczeństwem w firmie BASF oparty jest na założeniach programu „Responsible Care”, które wiążą się z realizacją dobrowolnych i bezkompromisowych działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa procesowego, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia. System ten jest znany z niezwykle wysokiej jakości i zakłada ciągłe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa. Wdrażanie zmian poprzedza drobiazgowe planowanie, a zasadność i efektywność poczynionych kroków jest każdorazowo walidowana. Ponadto wszelkie elementy systemu poddawane są cyklicznym i szczegółowym audytom, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu, wyciąganiu wniosków i stawianiu celów na przyszłość.

„Aby system zarządzania bezpieczeństwem funkcjonował sprawnie i mógł ulegać doskonaleniu, jego rozwój powinien dokonywać się na wszystkich poziomach – od zakresu aktywności znamiennych dla zarządu po działania wykonawcze. Współdziałanie segmentów tego systemu może być łatwiej osiągane dzięki efektywnemu ich komunikowaniu wśród pracowników” – powiedział Radosław Gajda. Przykładem takich działań realizowanych w firmie BASF Polska była wewnętrzna kampania pracownicza „Świeć Przykładem”, która miała na celu podniesienie ogólnej świadomości w zakresie rozpoznawania ryzyka oraz budowanie kultury bezpieczeństwa opartej na indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Kampania „Świeć Przykładem” oparta była na 4 filarach: „prowadź”, „działaj”, „mów” i „obserwuj” i była szeroko komunikowana wśród pracowników, co przyniosło widoczne efekty w postaci większego otwarcia na dialog dotyczący budowania bezpiecznego środowiska pracy.

Firma BASF Polska dba nie tylko o doskonałość wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem, ale pragnie również dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie na zewnątrz. Wyrazem tych działań jest uczestnictwo w spotkaniach, takich jak organizowane w ramach Programu Bezpieczna Chemia, które są okazją do nawiązania dialogu z innymi przedstawicielami sektora chemicznego, a także finalnie pozwalają liczyć na szeroki rozwój standardów dotyczących bezpieczeństwa.

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu około 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebook.

Ostatnia aktualizacja 9 listopada 2016