Global Home
23 listopada 2016
Media

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

  • Firma BASF Polska i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłaszają współpracę podczas Chemical Industry Summit and Awards Gala
  • Partnerstwo szansą na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w obszarze redukcji emisji dwutlenku węgla
  • Zastosowanie nowatorskiej technologii OASE blue firmy BASF
  • Zjednoczenie sił biznesu i nauki dla właściwego kreowania wartości adekwatnych dla przemysłu chemicznego w Polsce

21 listopada BASF Polska i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie technologii wychwytu CO2. Podczas warszawskiej konferencji Chemical Industry Summit and Awards Gala, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska i Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) podpisali list intencyjny, otwierający możliwość realizacji wspólnych działań w obszarze redukcji emisji CO2 poprzez separację i oczyszczanie dwutlenku węgla z gazów spalinowych. W opinii Partnerów - współdziałanie, wymiana doświadczeń i współpraca przedstawicieli biznesu i nauki są jednym z najskuteczniejszych sposobów stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

„Cieszę się, że możemy rozpocząć współpracę z tak profesjonalnym i rzetelnym partnerem, jakim jest IChPW. Jako BASF Polska chcemy wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań adekwatnych dla tutejszego rynku. Polskie instytucje naukowe reprezentują bardzo wysoki poziom profesjonalizmu, a także posiadają ogromny potencjał badawczo-rozwojowy. Wierzę, że połączenie wiedzy i doświadczenia sektora nauki z rozwiązaniami i technologicznym know how, oferowanymi przez przedstawicieli przemysłu, może przerodzić się w prawdziwie innowacyjne rozwiązania dla obszarów kluczowych dla przemysłu chemicznego w Polsce. Pokazują to nasze pierwsze działania z IChPW, których skutkiem jest dzisiejsze podpisanie listu, a które pozwalają nam optymistycznie patrzeć również na dalsze etapy realizacji wspólnego projektu” – powiedział Andreas Gietl.

Proces działania opiera się na zjawisku absorbcji chemicznej CO2 i prowadzony jest w instalacji zaprojektowanej od podstaw przez IChPW z wykorzystaniem oferowanej przez BASF, opartej na roztworach aminowych technologii OASE blue. Rozwiązanie to umożliwia separację CO2 z gazów spalinowych w elektrowniach bazujących na węglu kamiennym i brunatnym oraz zostało zoptymalizowane do wykorzystania w obiektach wielkoprzemysłowych. Zastosowanie technologii OASE blue pozwala na separację dwutlenku węgla z wydajnością powyżej 90% i uzyskanie czystości tego gazu sięgającej 99,9%. Praca nad wychwytem dwutlenku węgla jest przejawem jednym z wielu działań realizowanych przez BASF, w związku z obecnością tego gazu w przemyśle. Do innych można zaliczyć także możliwość zagospodarowania i wykorzystania CO2, zarówno w obszarach energetycznych, jak i chemicznych.

„Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla dużą rolę przywiązuje do badań nad separacją dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Jest to ważny temat, ponieważ redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowi wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się przedstawiciele przemysłu. Instalacja do absorbcji chemicznej dwutlenku węgla, uruchomiona w 2012 roku i zaprojektowana od podstaw przez pracowników naszego instytutu była pierwszą w Polsce, która pozwoliła na usuwanie CO2 ze spalin w skali do 100 m3/h. Dzięki połączeniu sił z firmą BASF Polska oraz zastosowaniem w naszej instalacji oferowanej przez BASF nowatorskiej technologii OASE blue, udało się zintensyfikować dotychczasowe badania oraz rozszerzyć ich zakres o nowe obiekty. Cieszymy się, że wspólnie z firmą BASF mamy możliwość poszukiwania najbardziej adekwatnych rozwiązań dla polskiego przemysłu” – powiedział Aleksander Sobolewski.

Konferencja Chemical Industry Summit & Awards Gala, podczas której podpisano list intencyjny między BASF Polska i IChPW, była również doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat wyzwań stojących przed branżą chemiczną i przemysłem, a także właściwego ich adresowania. Problematyki tej podjęli się Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku w firmie BASF Polska oraz Aleksander Sobolewski, Dyrektor IChPW, którzy w trakcie panelu „Mądra polityka innowacyjna kluczem do sukcesu polskiej chemii” uczestniczyli w dyskusjach, dotyczących wpływu innowacji efektywną współpracę nauki i biznesu, a także finansowania nowych technologii związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w Polsce. W trakcie swojego wystąpienia Aleksander Sobolewski szczególną uwagę poświęcał rozwiązaniom dedykowanym redukcji emisji dwutlenku węgla w przemyśle, a także możliwościom usprawnienia i zintensyfikowania tych działań dzięki wsparciu technologii oferowanej przez biznes.

Dotychczasowe efekty zaangażowania firmy BASF Polska w promowanie innowacyjnego i zrównoważonego podejścia do rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce zostały docenione przez kapitułę towarzyszącego konferencji konkursu „Diamenty Polskiej Chemii”, czego wyrazem była nagroda dla BASF Polska, otrzymana w kategorii Ambasador Przemysłu Chemicznego. Partnerski projekt realizowany przez BASF Polska i IChPW jest przykładem innowacyjnych i istotnych dla przemysłu działań, które są jednocześnie wnoszeniem wkładu w ważne wyzwania środowiskowe i gospodarcze, do których bez wątpienia można zaliczyć potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych w przemyśle. Niniejsza współpraca pokazuje również, że łączenie sił i wymiana doświadczeń między przedstawicielami biznesu i nauki może doprowadzić do przyspieszenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach branży chemicznej.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu około 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebook.

O Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu od 11 lat jest zaliczany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jednostek Kategorii Naukowej A w grupie wspólnej oceny nauk ścisłych i inżynierskich. Kluczowym elementem  jego strategii Instytutu jest ukierunkowanie prac na rozwój niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, wychwytywania i utylizacji CO2, jak i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z Kierunkowym Planem Badań Naukowych działalność IChPW obejmuje: termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego, przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne oraz ciepłownictwo komunalne wykorzystujące naturalne i przetworzone paliwa stałe, gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym, termochemiczne magazynowanie energii z wykorzystaniem reakcji ciało stałe-gaz, efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwo produktów węglopochodnych, a także perspektywiczne procesy wytwarzania energii i inżynierii środowiska. Wszystkie badania realizowane przez IChPW kładą silny nacisk na zagadnienia ochrony środowiska a w szczególności na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych i gazów cieplarnianych.

Głównymi odbiorcami know-how IChPW są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

Więcej informacji na stronie www.ichpw.pl

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy  dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy  dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy  dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy  dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

BASF Polska i IChPW podpisują porozumienie o współpracy dotyczące innowacyjnego projektu w zakresie wychwytu dwutlenku węgla

Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2016