Global Home
29 listopada 2016
Media

Firma BASF wyróżniona jako globalny lider racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi

  • Prestiżowa nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie magazynowania i konwersji energii
  • Nagrodę specjalną za badania stosowane otrzymał dr Martin Ebner z Uniwersytetu ETH w Zurychu
  • Ceremonia wręczenia nagród z udziałem około 80 gości ze środowisk akademickich i przemysłowych odbyła się w gmachu Humboldt Carré w Berlinie

Dr William Chueh z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii otrzymał międzynarodową nagrodę „Science Award Electrochemistry 2016” przyznawaną przez firmy Volkswagen i BASF. Jury złożone z przedstawicieli firm BASF, Volkswagen oraz środowisk akademickich doceniło wybitne osiągnięcia badawcze laureata w dziedzinie magazynowania i konwersji energii. Z okazji 5. edycji ceremonii wręczenia tej narody, przyznano także nagrodę specjalną za badania stosowane. Otrzymał ją dr Martin Ebner z Uniwersytetu ETH w Zurychu za znakomitą pracę badawczą w zakresie szybkiego ładowania akumulatorów litowo-jonowych.

Dr William C. Chueh jest adiunktem na Wydziale Materiałoznawstwa i Inżynierii oraz członkiem Precourt Institute for Energy na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Wyniki prowadzonych przez niego badań przyczyniły się do lepszego zrozumienia podstawowych procesów dynamicznych zachodzących w akumulatorach, ograniczających ich wydajność oraz żywotność. Badania te przygotowały grunt do dalszego doskonalenia akumulatorów litowo-jonowych i istotnej poprawy ich parametrów. Poprzez wizualizacje reakcji elektrochemicznych zachodzących w skali od dziesiątych części mikrona do ułamków nanometra, dr Chueh poczynił bezprecedensowe ustalenia dotyczące projektowania materiałów funkcjonalnych o nowatorskim składzie i strukturze. Finansowy wymiar otrzymanej przez niego „Science Award Electrochemistry” to 50 000 euro.

Dr Martin Ebner uzyskał stopień doktorski w dziedzinie materiałoznawstwa na Uniwersytecie ETH w Zurychu. W swoich badaniach koncentruje się na nowych metodach przyspieszania ładowania akumulatorów litowo-jonowych z wykorzystaniem elektrod poddawanych nowatorskiemu procesowi obróbki przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich produkcji. Martin Ebner pracuje nad innowacyjnymi anodami do akumulatorów, które umożliwiają ich szybkie ładowanie i ograniczają problemy związane ze spadkiem wydajności. Latem 2015 roku Ebner otrzymał finansowanie w ramach programu ETH Pioneer Fellowship i założył start‑up Battrion AG w Lucernie, zajmujący się komercjalizacją jego innowacji. Wysokość nagrody specjalnej za badania stosowane to 15 000 euro.

„Celem firmy BASF jest tworzenie chemii dla zrównoważonej przyszłości. Wiemy, że akumulatory są podstawą elektromobilności. Potencjał systematycznego postępu technologicznego w tej dziedzinie jest ogromny, ale nie brakuje też wyzwań naukowych, które musimy przezwyciężyć” — powiedział wygłaszający laudację dr Martin Brudermüller, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów Zarządzających oraz Chief Technology Officer w firmie BASF. „Elektrochemia jest jedną z podstawowych dziedzin badań nad zrównoważoną mobilnością przyszłości. Dlatego potrzebujemy wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez najlepszych naukowców z całego świata, którzy inspirują się wzajemnie i stoją na czele zespołów badawczych, nieustannie opracowujących coraz nowsze i coraz doskonalsze rozwiązania”.

Dr Ulrich Eichhorn, Head of Group Research and Development w firmie Volkswagen AG, podkreślił nadrzędne znaczenie napędu elektrycznego dla przyszłej mobilności: „W Grupie Volkswagen realizujemy precyzyjną strategię wprowadzania pojazdów zasilanych akumulatorami elektrycznymi do seryjnej produkcji. Reprezentują one wiele naszych marek i są oferowane w różnych segmentach rynku. Jednakże głównym warunkiem sukcesu na rynku masowym jest opracowanie mocniejszych akumulatorów. W dziale badań i rozwoju Grupy Volkswagen koncentrujemy się na ścisłej współpracy nie tylko z partnerami z branży, ale także z wybitnymi przedstawicielami świata nauki. Laureaci naszej nagrody są autorami znakomitych innowacyjnych i kreatywnych pomysłów w tej dziedzinie”.

Znajomość procesów elektrochemicznych oraz ich zastosowania w dziedzinie materiałów, ogniw oraz systemów przechowywania jest kluczem do opracowania przyszłych urządzeń służących do magazynowania energii. Bez tych technologii nie można zapewnić przyjaznego dla klimatu i oszczędzającego zasoby zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych ani budować układów napędowych na potrzeby przyszłych systemów elektromobilności. Obecne urządzenia do magazynowania energii wciąż nie zapewniają wydajności oczekiwanej przez odbiorców energii i użytkowników pojazdów. Dlatego firmy Volkswagen i BASF starają się motywować badaczy pracujących na uczelniach i w korporacjach do jeszcze większego zaangażowania w dziedzinie elektrochemii i jej zastosowań.

Międzynarodowa nagroda „Science Award Electrochemistry” wspiera autorów największych osiągnięć naukowo-technicznych oraz dynamizuje rozwój wysokowydajnych urządzeń do magazynowania energii. Doroczna nagroda jest przyznawana od 2012 roku, a jej laureatami zostają naukowcy prowadzący badania w placówkach naukowych na całym świecie. Łączna pula nagród wynosi 100 000 euro, z czego 50 000 euro przypada na pierwszą nagrodę. W 2016 roku, z okazji piątej edycji nagrody, przyznano również nagrodę specjalną w wysokości 15 000 euro, jako wyraz uznania osiągnięć w dziedzinie badań stosowanych. www.science-award.com.

Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2016