Global Home
29 listopada 2016
Media

Firma BASF wyróżniona jako globalny lider racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi

  • Skupienie na długofalowej skuteczności i możliwościach kształcenia
  • Dostosowanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  • Priorytety regionalne

BASF kontynuuje rozwój swoich działań w obszarze zaangażowania społecznego, opartych na Strategii Zaangażowania Społecznego firmy. W trakcie wyboru wspieranych edukacyjnych, społecznych i kulturalnych projektów, firma BASF będzie kładła jeszcze większy nacisk na to, aby zagwarantować społeczeństwu długofalowe skutki swoich działań, a także zaoferować zaangażowanym partnerom możliwość kształcenia.

Wszystkie działania firmy w tym obszarze na świecie będą realizowane zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aby sprostać konkretnym lokalnym wyzwaniom, zidentyfikowane zostaną najważniejsze w danych regionach obszary tematyczne. Na przykład w Ludwigshafen będzie to „wzmocnienie uczestnictwa i integracja defaworyzowanych grup” oraz „wspieranie badań i odkryć”.

Przykładem skutecznych działań w tym zakresie jest wieloletnia inicjatywa „Matchbox”, która została zapoczątkowana przez biuro ds. kultury regionu metropolitalnego Ren-Neckar i obecnie wspierana jest przez BASF. Składa się ona z konkretnych lokalnych projektów, w tym „Protokołu Hemsbach”, którego celem jest integracja ze społeczeństwem uchodźców żyjących w 12-tysięcznym miasteczku Hemsbach. Jako projekt artystyczny, „Protokół Hemsbach” uważa się za uzupełnienie innych działań integracyjnych, takich jak kursy językowe. „Z jednej strony pragniemy, aby uchodźcy ujawnili swoje talenty i rozwijali nowe umiejętności. Na przykład podczas wspólnej pracy nad występem artystycznym uczą się większej pewności działania w nowym środowisku kulturalnym oraz przyswajają język niemiecki. Z drugiej strony korzystają na tym również mieszkańcy Hemsbach: widzą, że obecność uchodźców może być atutem dla miasta.” powiedziała Karin Heyl, Vice President Social Engagement w firmie BASF.

W ramach Strategii Zaangażowania Społecznego, BASF łączy dwa filary:

Poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu BASF chce przyczynić się do tworzenia atrakcyjnego środowiska dla sąsiadów, pracowników i ich rodzin w regionach, w których znajdują się jednostki firmy. W tym celu spółka wspiera projekty, które obejmują swoim zasięgiem jak największą liczbę ludzi i dają długofalowe efekty. Przykładem jest program „Connected to Care” zapoczątkowany przez BASF w zeszłym roku z okazji 150-lecia istnienia firmy. Jest on kontynuowany jako główny projekt skupiający działania spółki pod hasłem społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracownicy na całym świecie mogą łączyć się w zespoły w celu realizacji projektów społecznych we współpracy z organizacjami non-profit, zgłaszając przy tym własne pomysły lub biorąc udział w inicjatywach spółki.

Drugi filar obejmuje wszystkie działania z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Dzięki nim BASF pracuje nad rozwojem rozwiązań w obszarze przedsiębiorczości, dając osobom o niskich dochodach możliwość samodzielnej poprawy jakości życia. Działania te obejmują między innymi przekazywanie im umiejętności, które sprawią, że staną się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, ale także zapewnianie dostępu do zdrowych produktów żywnościowych, artykułów higienicznych i mieszkań w przystępnych cenach. Koncepcja wspierania przedsiębiorczości koncentruje się na nowych partnerstwach i innowacyjnych modelach biznesowych, umożliwiających dostęp do nowych rynków.

Przez kilka dekad zaangażowanie społeczne BASF pozytywnie wpływało na życie członków społeczności, mieszkających w pobliżu lokalizacji firmy, a także doprowadziło do współpracy z partnerami nad rozwiązywaniem wielu kwestii istotnych dla przyszłości. Przez ostatnie pięć lat globalne wydatki w tym obszarze wynosiły około 50 mln euro rocznie. Po wprowadzeniu zmian zaangażowanie społeczne BASF pozostanie na równie wysokim poziomie.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Ok. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w 2015 roku 70 mld EUR. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2016