Global Home
14 grudnia 2016
Media

Innowacje i współpraca – główne akceleratory rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce: BASF Polska na Nafta Chemia 2016

  • BASF Polska o współpracy i partnerstwie, jako czynnikach sukcesu we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla polskiej chemii
  • Innowacje jako kluczowy element wspierający konkurencyjność przemysłu chemicznego w Europie

Konferencja Nafta Chemia, zorganizowana 6 grudnia w Warszawie stała się forum wymiany idei na temat rozwiązań wspomagających polską i europejską branżę chemiczną w zachowaniu i wzmocnieniu konkurencyjnej pozycji w przemyśle chemicznym na świecie.

Główne obszary, do których odnoszono się podczas konferencji to aktualna sytuacja przemysłu chemicznego, przemiany technologiczne, efektywność zarządzania innowacjami, rola regulacji europejskich, potrzeba współdziałania nauki i biznesu. Wokół tej tematyki skupili się uczestnicy sesji inauguracyjnej „Innowacje, inwestycje, reakcje. Czas przeobrażeń w polskiej chemii”, reprezentujący firmy działające w branży chemicznej w Polsce.

„W ostatnich latach w przemyśle chemicznym zaszło wiele zmian. Europejski rynek chemiczny wzrasta na poziomie mniejszym niż 1%. Główne wyzwania to powolny wzrost i zagrożenie utraty konkurencyjności w mocno regulowanym otoczeniu. Wciąż mamy silny przemysł chemiczny w Europie, ale musimy kierować nasze działania tam, gdzie możemy osiągnąć przewagę. Innowacyjność jest siłą, która umożliwia powstanie potrzebnych rozwiązań. Konieczne są więc sukcesy w tym obszarze. Skuteczne zarządzanie wdrażaniem innowacji na polskim rynku może umożliwić przede wszystkim zrównoważone środowisko regulacyjne i współpraca” – powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

BASF, działając na polskim rynku już od blisko 25 lat dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą z Partnerami, by przez wspólne działania wspierać rozwój branży chemicznej w Polsce.

W 2016 roku firma ogniskowała swoje aktywności wokół projektów zwiększających świadomość konieczności wprowadzania na polskim rynku zarówno specjalistycznych, jak i zrównoważonych rozwiązań.

W maju BASF Polska zaprezentowała przykłady innowacji służących zarówno wykorzystaniu potencjału biznesowego, jak również kształtowaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych rozwiązań w przemyśle chemicznym. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu firma przedstawiła rozwiązania zaadresowane wobec kluczowych wyzwań społecznych i środowiskowych – m.in. w obszarach takich jak energooszczędne budownictwo czy gospodarka odpadami (biodegradowalne tworzywo sztuczne ecovio®).

W listopadzie BASF Polska podpisała memorandum o współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Wspólny projekt z wykorzystaniem technologii OASE blue firmy BASF pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój procesów wychwytu dwutlenku węgla, a w przyszłości również metod zagospodarowania tego związku w procesach chemicznych (i energetycznych). Zastosowanie technologii BASF pozwala na separację dwutlenku węgla z wydajnością powyżej 90% i uzyskanie czystości tego gazu sięgającej 99,9%. OASE blue umożliwia separację CO2 z gazów spalinowych w elektrowniach bazujących na węglu kamiennym i brunatnym oraz zostało zoptymalizowane do wykorzystania w obiektach wielkoprzemysłowych.

Współpraca realizowana przez BASF Polska i IChPW jest przykładem innowacyjnych i istotnych dla przemysłu działań, które mogą jednocześnie wnosić wkład w poszukiwanie odpowiedzi na aktualne wyzwania środowiskowe i gospodarcze, (bez wątpienia można zaliczyć tu potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych). Wspólny projekt pokazuje także, że współpraca i partnerstwo to podstawowe czynniki budujące wartość dodaną w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla polskiej branży chemicznej.

„Innowacje stanowią kluczowy czynnik rozwoju branży chemicznej w Europie. Istotne jest przeznaczanie środków na właściwe cele: zróżnicowane inteligentne portfolio produktowe, inwestycje w nowe, specjalistyczne technologie, start-upy, rozporządzanie budżetem w oparciu o to, gdzie dostrzegalny jest potencjał biznesowy. W obecnym otoczeniu gospodarczym wydajne i skuteczne zarządzanie innowacjami wiąże się także ze współpracą, która stwarza prawdziwą przewagę” — powiedział Andreas Gietl.

Nafta Chemia każdego roku gromadzi czołowych przedstawicieli branży naftowej i chemicznej, poruszając tematy kluczowe dla całej polskiej gospodarki. Tegoroczna konferencja stanowiła 12 już odsłonę branżowego spotkania służącego wymianie doświadczeń, która pozwoliła na podsumowanie 2016 roku i wspólne spojrzenie na właściwe kierunki rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce w 2017 roku.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu około 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2016