Global Home
2 lutego 2017
Media

BASF Polska o strategicznej roli przemysłu chemicznego w dostarczaniu innowacji dla kluczowych branż polskiej gospodarki: Chemia 2017

  • XXIII sympozjum „Chemia 2017” w Płocku okazją do wspólnego poszukiwania adekwatnych kierunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej chemii
  • Branża chemiczna w Polsce podkreśla potrzebę rozwoju przemysłu chemicznego, jako kluczowego segmentu wspierającego rozwój strategicznych branż na polskim rynku
  • BASF Polska poprzez udział w Chemii 2017 aktywnie wspiera dialog dotyczący konieczności zapewnienia odpowiedniego miejsca przemysłu chemicznego na polskiej i europejskiej arenie gospodarczej.

W dniach 25-26 stycznia firma BASF Polska wzięła udział w XXIII już Sympozjum Naukowo-Technicznym „Chemia 2017” w Płocku. Konferencja zorganizowana przez magazyn „Chemia Przemysłowa” została zogniskowana wokół poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę i miejsce polskiej chemii w krajowej i europejskiej gospodarce.

W jednym z głównych paneli dyskusyjnych „W poszukiwaniu straconego (?) czasu... Polska chemia musi znaleźć swoje miejsce”, firma BASF Polska podkreślała, że przemysł chemiczny, jako dostawca rozwiązań do wszystkich niemal branż, powinien być postrzegany jako kluczowy sektor stymulujący wzrost także w innych gałęziach gospodarki.

„Przemysł chemiczny ze względu na swą specyfikę odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla strategicznych sektorów polskiej gospodarki. Na tym właśnie polega jego wyjątkowa rola. Jako dostawca materiałów, podsystemów i produktów dla takich branż jak motoryzacja, budownictwo, sektor rolniczy czy kosmetyczny - przemysł chemiczny powinien być traktowany jako segment silnie wspierający potencjał rozwojowy polskiej gospodarki.” – powiedział Marek Jagieła, dyrektor działu sprzedaży chemii przemysłowej i działu rozwoju rynku w BASF Polska.

Paneliści - wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego czy reprezentanci największych firm w branży chemicznej, dyskutowali także nad poziomem otwartości polskiego rynku na innowacyjne rozwiązania, które przemysł chemiczny jest gotów zaoferować, a które docelowo powinny przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności i umocnienie nie tylko polskiej chemii, ale także sektorów, które są bezpośrednimi odbiorcami oferowanych przez nią rozwiązań.

Dużym wyzwaniem polskiej gospodarki jest jednak wciąż potrzeba przewartościowania przewag konkurencyjnych polskiego przemysłu. Istotą innowacji jest nie tylko samo wynalezienie nowatorskiego rozwiązania, ale także zrozumienie jego przeznaczenia i potrzeby wdrożenia. Rynek w Polsce powinien traktować innowacje nie tylko jako nowatorskie rozwiązania, ale przede wszystkim jako sposoby przełamywania ograniczeń dla wzrostu gospodarczego oraz jako odpowiedzi na aktualne wyzwania – zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe czy społeczne. Ze względu na wszechstronność zastosowań produktów chemicznych, chemia jest tą dziedziną gospodarki, która może tu odegrać bardzo znaczącą rolę.

„Innowacje w chemii mają siłę tworzenia innowacji i stymulowania wzrostu w innych sektorach. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez przemysł chemiczny często nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie są namacalne, ale niosą ze sobą istotną wartość w procesach produkcyjnych strategicznych obszarów przemysłu. Pozwalają na zwiększenie ich efektywności, podniesienie wydajności. Produkcja chemiczna zajmuje istotną rolę ze względu na swe przeznaczenie, bez względu na to jak ją formalnie skategoryzujemy” – dodał Marek Jagieła.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także między innymi: ocena kondycji przemysłu europejskiego na tle gospodarki światowej, rola polityki surowcowej państwa dla rozwoju przemysłu chemicznego, efektywność energetyczna, inwestycje w przemyśle chemicznym i dywersyfikacja produktowa.

Konferencja Chemia 2017 od ponad 20 lat służy podkreśleniu potrzeby umacniania roli przemysłu chemicznego w polskiej i europejskiej gospodarce. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa pod względem zainteresowania – odwiedziło ją ponad 350 przedstawicieli największych firm chemicznych i organizacji branżowych działających w polskim sektorze chemicznym.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu około 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Ostatnia aktualizacja 2 lutego 2017