Global Home
17 lutego 2017
Media

Gabinet fizjoterapii w Śremie: finał projektu BASF Polska i Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

 • Partnerski projekt firmy BASF Polska i Fundacji, skierowany do mieszkańców Śremu
 • Roczne cykle zajęć zapewniono 40 osobom potrzebującym profesjonalnej opieki fizjoterapeuty
 • Fizjoterapia nowoczesną metodą NDT-Bobath w miejscu zamieszkania podopiecznych fundacji
 • Projekt wdrożony jako zwycięska propozycja zespołu BASF Polska w Śremie, w ramach globalnego konkursu firmy, organizowanego jako część obchodów 150-lecia BASF w 2015 roku

400 godzin zajęć, 40 osób i bezcenne zaangażowanie organizatorów, pozwalające na zapewnienie nowoczesnej metody fizjoterapii bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Tak w skrócie można opisać wspólny projekt firmy BASF Polska i Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. 16 lutego podopieczni Fundacji wraz z rodzinami oraz przedstawicielami lokalnych władz wzięli udział w finale projektu, podczas którego podsumowano roczne aktywności realizowane w ramach utworzonego w Śremie gabinetu rehabilitacyjnego.

Połączenie sił

Początek projektu sięga połowy 2015 roku. Wówczas, w ramach globalnej inicjatywy „Connected to Care”, realizowanej przez wiodącą firmę chemiczną BASF jako element obchodów 150-lecia istnienia, Pracownicy na całym świecie zostali poproszeni o zgłaszanie pomysłów, które chcieliby wdrożyć razem z przedstawicielami lokalnych społeczności. Wśród zwycięskich projektów znalazła się również propozycja z Polski. Jej autorki - Agata Byszkiewicz-Greczuk i Bogusława Kunachowicz, przedstawicielki Centrum Dystrybucyjnego firmy BASF Polska w Śremie, postanowiły skierować swe działania bezpośrednio do mieszkańców miasta. W ocenie współpracującej z firmą Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, jednym z głównych problemów, z którymi borykała się wówczas lokalna społeczność, był brak dostępności placówek wspomagających osoby wymagające specjalistycznej fizjoterapii ruchowej.

„Nasz projekt miał być po prostu odpowiedzią na istniejące potrzeby. Chcieliśmy dać osobom wymagającym specjalistycznego wsparcia, możliwość korzystania z dostosowanych do nich zajęć fizjoterapii w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności docierania do położonych dalej miast. Dla części rodzin był to dodatkowy problem logistyczny” – mówi Agata Byszkiewicz- Greczuk, przedstawicielka firmy BASF Polska.

Finalnie projektem zostało objętych 40 osób w wieku od zera do 40 lat. Każda osoba skorzystała z 10 spotkań w stworzonym na terenie Fundacji gabinecie rehabilitacyjnym.

„Mieliśmy wiele szczęścia, że akurat do nas zwrócono się z pytaniem, co można zrobić na rzecz mieszkańców Śremu. Wybraliśmy i zdecydowaliśmy wspólnie z firmą BASF Polska, że możemy pomóc podopiecznym bez bezpośredniego dostępu do rehabilitacji, a przede wszystkim bez wsparcia na miejscu specjalisty z odpowiednimi kwalifikacjami. W ramach projektu - pierwszy raz w historii Śremu aż 40 osób zostało poddanych rehabilitacji w jednym, profesjonalnie do tego przystosowanym miejscu” – mówi Maria Stefaniak, koordynatorka projektu ze strony Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem.

Za realizowanie cyklów rehabilitacyjnych odpowiadała Laura Kownacka, fizjoterapeutka, która zgodnie z założeniami projektu odbyła także profesjonalne szkolenie dotyczące stosowania nowoczesnej metody rehabilitacyjnej NDT-Bobath. Metoda ta, stworzona przez Bertę i Karla Bobath jest obecnie stosowana na całym świecie, a jej celem jest usprawnianie zarówno wcześniaków, niemowląt, jak i starszych dzieci - m.in. z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi czy genetycznymi. NDT-Bobath ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju tak, aby dzieci poddawane rehabilitacji mogły uzyskać niezależność w dorosłym życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego.

„Skuteczność fizjoterapii może być mierzona rożnymi metodami. Dla rodziców rehabilitowanych dzieci najważniejsze są czynności, które wydawałyby się najprostsze: lepsza równowaga, umiejętność samodzielnego siadania czy choćby stania na jednej nodze.. To też największa radość i największa nagroda dla mnie – możliwość obserwacji, że moje wspólne godziny z podopiecznymi Fundacji przynoszą bezpośrednie rezultaty w codziennym funkcjonowaniu” – mówi Laura Kownacka, fizjoterapeutka odpowiedzialna za realizację projektu.

Wspólny krok w dobrą stronę

Inicjatywa „Connected to Care”, realizowana przez BASF na całym świecie w ramach obchodów 150-lecia firmy, miała na celu pokazanie, że wspólne świętowanie to nie tylko czas odwoływania się do historii i podsumowania dokonań firmy, ale przede wszystkim impuls do tworzenia nowych rozwiązań – zarówno tych biznesowych, jak i podnoszących jakość życia lokalnych społeczności. Inicjatywa realizowana w 2016 roku pozwoliła wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu 40 osób – w różnym wieku i o różnych potrzebach. To pierwszy krok, który być może zainspiruje lokalną społeczność do realizowania kolejnych pomysłów tego typu.

„Dla firmy BASF Polska, projekt jest przykładem tego, jak cenne działania można zrealizować, kiedy współpracuje się z zaangażowanymi, otwartymi Partnerami, którzy nie boją się wdrażać wspólnych inicjatyw. W Fundacji spotkaliśmy ludzi, którzy chcą działać i znają doskonale potrzeby lokalnej społeczności. Bez ekspertyzy Partnerów projektu, nie udałoby się nam zrealizować go z takim sukcesem” – podsumowuje Joanna Pawlicka, Site Manager Centrum Dystrybucyjnego firmy BASF Polska w Śremie.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu około 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku.

O Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem powstała w 1990 roku. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Misją Fundacji jest dążenie do polepszenia życia mieszkańców regionu śremskiego poprzez:

 • Pomoc społeczną.
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 • Edukację.
 • Dążenie do krzewienia wśród młodzieży zasad wielkopolskiej gospodarności.

Cele Statutowe Fundacji:

 • Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP.
 • Realizacja zagadnień dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP.
 • Działalność paramedyczna .
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie i terytorium RP.

Więcej informacji na: www.fundacja.srem.info

Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2017