Global Home
4 maja 2017
Media

Firma BASF Polska doceniona za działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

  • BASF Polska z Białym Listkiem CSR tygodnika POLITYKA
  • Firma otrzymała wyróżnienie już po raz drugi
  • 16 praktyk CSR BASF Polska w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”

BASF Polska już po raz drugi znalazła się wśród wyróżnionych w jednym z czołowych rankingów CSR (Corporate Social Responsibility) w Polsce – „Listkach CSR”. Za działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w 2016 roku firmie ponownie przyznano Biały Listek CSR.

„Cieszę się widząc, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu zostało docenione przez autorów rankingu. Zarówno zrównoważony rozwój, jak i CSR, są strategicznie wpisane w DNA firmy BASF. Bazując na naszym doświadczeniu oraz dotychczasowych z sukcesem realizowanych projektach i działaniach, kierowanych zarówno do pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych, dokładamy wszelkich starań, aby wciąż rozwijać się w tych obszarach i angażować w nowe inicjatywy. Wynik rankingu jest dla nas istotną informacją zwrotną.“ – podsumowuje Magdalena Rangosz-Kalinowska, Dział Komunikacji Korporacyjnej BASF Polska.

BASF Polska od lat realizuje wiele działań w ramach CSR, dbając o rozwój pracowników, promując wśród nich wartości związane z bezpieczeństwem, a także wdrażając wiele inicjatyw pozwalających na pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Firma przywiązuje dużą wagę do budowania przejrzystych relacji z interesariuszami, kształtowania wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości produktów oraz wdrażania rozwiązań wspierających środowisko naturalne. Ponadto BASF Polska angażuje się w wiele działań kierowanych do lokalnych społeczności, do których to inicjatyw można zaliczyć m.in. zorganizowanie pod koniec kwietnia tego roku już drugiego Dnia Otwartego zakładu produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem. Głównym celem tego wydarzenia było przybliżenie mieszkańcom powiatu średzkiego, jak funkcjonuje największa fabryka katalizatorów BASF w Europie, a także przedstawienie szeroko zakrojonych działań realizowanych przez firmę oraz możliwości pracy dostępnych na terenie zakładu.

Jednym z najważniejszych obszarów społecznego zaangażowania BASF Polska jest również promocja edukacji chemicznej. Z tego powodu firma realizuje wiele projektów, które mają na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do odkrywania sekretów chemii. BASF Polska jest partnerem 3 laboratoriów chemicznych, wśród których jedno znajduje się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, a dwa w Humanitarium przy Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Firma otworzyła także dwie pracownie chemiczne dla uczniów szkół – w Warszawie i Środzie Śląskiej. Ponadto BASF Polska od kilku lat prowadzi działania w ramach platformy edukacyjnej chemiatomy.pl oraz profilu chemiatomy na Facebooku. Celem jest promowanie chemii wśród młodych ludzi za pomocą ciekawych materiałów i merytorycznej wiedzy, przedstawionej w łatwo przyswajalny sposób. Treści publikowane na platformie przygotowywane są we współpracy z Ambasadorami chemiatomy – studentami kierunków chemicznych czterech wiodących uczelni w Polsce.

Wielotorowe działania BASF Polska w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu od czterech lat mają swoje odbicie w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”, przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tegorocznej, jubileuszowej edycji opublikowanych zostało aż 16 działań firmy BASF Polska, zrealizowanych w 2016 roku, z takich obszarów jak praca, środowisko, zaangażowanie społeczne czy uczciwe praktyki operacyjne. Można do nich zaliczyć m.in. ochronę bioróżnorodności biologicznej, promocję racjonalnego zarządzania wodą w rolnictwie, uruchomienie projektu rehabilitacji ruchowej dla dzieci czy zorganizowanie Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, mającego na celu pobudzenie dialogu z interesariuszami firmy, dotyczącego roli współczesnego biznesu w odpowiadaniu na najważniejsze wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Pełną wersję Raportu można znaleźć na stronie:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2016-Dobre-praktyki.pdf

„Listki CSR” to coroczny przegląd podsumowujący dokonania firm w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W tym roku tygodnik POLITYKA, wspólnie z firmą doradczą Deloitte, już po raz szósty zaprosili przedsiębiorstwa do udziału w zestawieniu, bazującym na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000, w obszarach takich jak: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. W tym roku ponownie zostały przyznane trzy kategorie listków: Złote, Srebrne oraz Białe. Za działania w 2016 roku zarówno Złotym, jak i Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI zostało nagrodzonych 13 firm, natomiast 38 przedsiębiorstw otrzymało Biały Listek. Pełne zestawienie znajduje się na stronie:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1661596,1,piata-edycja-listkow-csr-polityki-rozstrzygnieta-przedstawiamy-laureatow.read

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu blisko 800 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2016 roku wyniosły 778 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku.

Ostatnia aktualizacja 4 maja 2017