Global Home
17 lipca 2017
Media

Firmy BASF, Cargill, P&G i GIZ podjęły współpracę w celu zapewnienia zrównoważonej produkcji certyfikowanego oleju kokosowego na Filipinach i w Indonezji

SINGAPUR – 27 czerwca 2017 – Firmy BASF, Cargill, Procter & Gamble (P&G) oraz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH połączyły siły dla partnerstwa na rzecz rozwoju w ramach programu develoPPP.de, prowadzonego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Partnerstwo przyczyni się do ustanowienia zrównoważonego, certyfikowanego i przejrzystego łańcucha dostaw oleju kokosowego na Filipinach i w Indonezji.

Regiony objęte programem to Południowe Mindanao i Południowe Leyte na Filipinach oraz Amurang w prowincji Celebes Północny w Indonezji. Filipiny i Indonezja to dwaj najwięksi na świecie producenci orzechów kokosowych oraz eksporterzy produktów na bazie orzechów kokosowych. Większość rolników zajmujących się uprawą orzechów kokosowych to drobni właściciele i dzierżawcy, uprawiający mniej niż cztery hektary ziemi, którzy rzadko kiedy zorganizowani są w funkcjonujące grupy producenckie czy spółdzielnie. Powoduje to szereg wyzwań: niewielkie lub żadne korzyści skali prowadzonej działalności, brak finansowania i szkoleń, a także sztywny łańcuch dostaw, który zwiększa zależność rolników od pośredników i utrwala nieefektywne i niezrównoważone praktyki rolne.

Głównym celem partnerstwa na rzecz rozwoju jest zwiększenie dochodów i samowystarczalności gospodarczej oraz poprawa wydajności gospodarstw poprzez współpracę z drobnymi rolnikami oraz nauczanie lepszych praktyk. Zostanie to osiągnięte dzięki szkoleniom z zakresu dobrych praktyk rolniczych [Good Agricultural Practices (GAP)], uprawie mieszanej, doskonaleniu umiejętności zarządzania gospodarstwem, a także wzmocnieniu grup producenckich. Z programu skorzysta około 3000 drobnych rolników na Filipinach oraz 300 w Indonezji. Z tej grupy ok. 800 drobnych rolników otrzyma dodatkowe szkolenie z zakresu standardów zrównoważonego rolnictwa [Sustainable Agriculture Network (SAN)], aby umożliwić ubieganie się o certyfikat Rainforest Alliance. Partnerstwo pracuje także nad ustanowieniem łańcucha dostaw dla certyfikowanych materiałów w celu zwiększenia jego przejrzystości.

Firma Cargill, która posiada zakłady skupu kopry oraz zakłady kruszące, prowadzi szkolenia dla drobnych rolników i ustanawia struktury certyfikacji. Surowy i rafinowany olej, produkowany przez firmę Cargill, jest następnie przetwarzany przez firmy BASF i P&G na składniki środków czystości i produktów higieny osobistej oraz produkty dla rynków żywności i zdrowia. Partnerzy wspólnie zapewniają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie mechanizmów i trendów na rynku oleju kokosowego. Firma GIZ wnosi do projektu wiedzę w zakresie budowania możliwości na poziomie rolników, jak również wdrażania standardów GAP i standardów zrównoważonego rozwoju. Firma GIZ kieruje projektem i zarządza jego wdrażaniem w terenie, ściśle współpracując z agencjami rządowymi, w tym z Philippine Coconut Authority (PCA) czy z Agricultural Training Institute (ATI) na Filipinach.

Projekt opiera się na poprzednim partnerstwie na rzecz rozwoju - „Nucleus of Change" - wdrożonym w General Santos na Filipinach przez firmy Cargill, BASF i GIZ w latach 2011-2015. W czasie trwania tego partnerstwa przeszkolono ponad 1000 drobnych rolników, a 300 rolników zostało pierwszymi na świecie producentami orzechów kokosowych z certyfikatem Rainforest Alliance™. Natividad Beligolo z prowincji Sarangani na Filipinach był jednym z rolników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie standardów GAP, takich jak właściwe stosowanie nawozów, uprawa mieszana czy przesadzanie. „Dzięki certyfikacji wygenerowałem dodatkowe dochody, które dla naszej rodziny stanowią ogromną pomoc w codziennym życiu - oznaczają więcej jedzenia na talerzu i zapewniają edukację naszym dzieciom” - przyznał Beligolo.

„Inicjatywy te wskazują, że wszyscy partnerzy są w znacznym stopniu zaangażowani w dalsze promowanie zrównoważonej produkcji certyfikowanego oleju kokosowego. Wyniki uzyskane w ramach projektu „Nucleus of Change” w General Santos na Filipinach do dziś stanowią podstawę naszej rozszerzonej współpracy z Procter & Gamble jako nowym partnerem” - stwierdził Harald Sauthoff, wiceprezes ds. globalnych zamówień olejów naturalnych i oleochemikaliów w firmie BASF.

„Współpraca firmy Cargill z rolnikami z całego świata koncentruje się na zwiększaniu produktywności i dochodów, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego użytkowania gruntów. Od roku 2011 współpracujemy z naszymi partnerami na Filipinach w celu poprawy dochodów tysięcy drobnych rolników zajmujących się produkcją orzechów kokosowych oraz w celu stworzenia łańcucha dostaw oleju kokosowego produkowanego metodą zrównoważoną. Ten projekt stanowi nasze dalsze zobowiązanie do szkolenia większej liczby rolników na Filipinach, rozszerzenia szkoleń na rolników z Indonezji i dalszego wspierania dostaw oleju kokosowego produkowanego metodą zrównoważoną” - powiedział Efren Barlisan, Dyrektor Generalny Cargill Grain and Oilseed Supply Chain, Filipiny.

„Firma P&G dąży do tego, by być dobrym obywatelem korporacyjnym i postępować właściwe. Uważamy, że przejrzystość naszego łańcucha dostaw przyczynia się do zrównoważenia dostaw oleju kokosowego. Nasze partnerstwo SCNO prowadzi do lepszych praktyk w naszej branży oraz do poprawy warunków życia drobnych producentów z naszego łańcucha dostaw” - stwierdził Jack Ryan, wiceprezes P&G Chemicals/Flavor & Fragrances. „Należy zauważyć, że firma P&G niedawno opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie nt. obywatelstwa, które rozszerza poprzedni raport dotyczący zrównoważonego rozwoju i w sposób bardziej całościowy opisuje czynione dobro”.

„Rainforest Alliance jest dumny, że w ramach tego projektu ma okazję podzielić się swoim 30-letnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju. Poprzez wdrożenie przejrzystego systemu łańcucha pochodzenia mamy nadzieję na stworzenie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw, który przyniesie korzyści zarówno małym producentom rolnym, jak i branży oleju kokosowego, a także przyczyni się do poprawy poziomu życia rolników” - powiedziała Kiku Loomis, Dyrektor ds. Reklamacji, Znaków Towarowych i Identyfikowalności w Rainforest Alliance.

„Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu „Nucleus of Change”, ta wspólna inicjatywa jest nie tylko szansą branży na uczynienie ważnego łańcucha dostaw bardziej zrównoważonym, ale także stwarza możliwości zwiększenia dochodów lokalnym drobnym rolnikom uprawiającym orzechy kokosowe. W ten sposób uczestnicy projektu wspólnie przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich na Filipinach i w Indonezji” - zauważył Matthias Radek, główny doradca ds. projektów partnerstwa w rolnictwie, GIZ Filipiny, zarządzający partnerstwem na rzecz rozwoju na poziomie lokalnym.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

O firmie Cargill

Firma Cargill dostarcza światu produkty żywnościowe, rolnicze, finansowe oraz przemysłowe. Wspólnie z rolnikami, klientami, rządami i społecznościami pomagamy ludziom rozwijać się poprzez stosowanie naszej wiedzy i prawie 150-letniego doświadczenia. Zatrudnia 149 tys. pracowników w 70 krajach, których celem jest karmienie świata w sposób odpowiedzialny, zmniejszanie wpływu na środowisko oraz poprawa przestrzeni, w której żyjemy i pracujemy. Więcej informacji można uzyskać na stronie Cargill.com oraz w naszym News Center.

O firmie Procter & Gamble

Forma P&G służy konsumentom na całym świecie, oferując jeden z najsilniejszych portfeli wiarygodnych, wiodących marek, zapewniających wysoką jakość, np. Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® i Whisper®. Firma P&G działa w około 70 krajach na całym świecie. Najnowsze informacje i dane na temat firmy P&G oraz jej marek znajdują się na stronie www.pg.com.

Informacje nt. programu develoPPP.de

Program develoPPP.de został ustanowiony przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) w celu promowania zaangażowania sektora prywatnego w punktach stycznych możliwości biznesowych i inicjatyw w zakresie polityki rozwojowej. Poprzez program develoPPP.de BMZ oferuje firmom inwestującym w kraje rozwijające się i wschodzące wsparcie finansowe i profesjonalne, zapewniane przez partnerów publicznych, takich jak Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Informacje nt. GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH jest federalną instytucją rządową, działającą na całym świecie. Wspiera rząd federalny we współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w międzynarodowej pracy edukacyjnej. Zajmuje się również międzynarodowymi działaniami edukacyjnymi prowadzonymi na całym świecie. Poprzez naszą pracę pomagamy ludziom i społeczeństwom w kształtowaniu własnej przyszłości i poprawie warunków życia.

Informacje nt. Rainforest Alliance

Rainforest Alliance to międzynarodowa organizacja non-profit, działająca na całym świecie, która zajmuje się ochroną lasów i zasobów naturalnych, a jednocześnie promuje zrównoważone środki utrzymania. Od 1987 roku Rainforest Alliance koncentruje się na przekształcaniu leśnictwa, rolnictwa i turystyki oraz współpracuje z leśnikami, rolnikami, przedsiębiorcami i pracownikami, w celu budowy silnych lasów i zdrowych społeczności, a także w celu ochrony siedlisk i przywrócenia równowagi na Ziemi. Aby uzyskać więcej informacji nt. Rainforest Alliance, odwiedź stronę www.rainforest-alliance.org.

Kontakt dla prasy

BASF

Wojciech Krzywicki
Phone: 22 5709-740
wojciech.krzywicki@basf.com

Cargill

Johahn Bhurrut

Tel.: +65 6393 8179

E-mail: Johahn_bhurrut@cargril.com

Procter & Gamble

Ashley Grotelueschen

Tel.: +1 513 240-2176

E-mail: grotelueschen.ac@pg.com

GIZ

Julia Jakob

Tel.: +49 6196 794466

E-mail: presse@giz.de

Rainforest Alliance

Brittany Wienke

Tel.: +1 646 452-1939

E-mail: bwienke@ra.org

 

Andreas Gietl_BASF Polska_Kongres Polska Chemia (14).jpg
Ostatnia aktualizacja 17 lipca 2017