Global Home
19 września 2017
Media

25 lat BASF Polska: imponująca historia rozwoju i spojrzenie w przyszłość – „Zrównoważone Miasta” budowane w Partnerstwie z United Nations Global Compact Poland

25 lat BASF Polska (5) - Kopia.jpg
  • 25 lat BASF na polskim rynku!
  • Firma świętuje z Partnerami w Centrum Nauki Kopernik
  • Osiągnięcia zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej zachęcają do planowania dalszego rozwoju
  • Motyw przewodni 25-lecia: „Przyszłość nabiera nowego znaczenia, kiedy tworzymy ją razem”
  • Najlepsze praktyki biznesu dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z UNGC Poland
  • Wyjątkowa wystawa „Zrównoważone Miasta”, czyli jak w praktyce realizować Cel 11: Zrównoważone Miasta i Społeczności
  • Razem dla odpowiedzialnego biznesu: BASF Polska podpisuje deklarację Minimum Standardu Programu Etycznego UNGC Poland

19 września – Warszawa, Centrum Nauki Kopernik – BASF Polska świętuje jubileusz 25-lecia! Celem wydarzenia, obok podsumowania dotychczasowych kamieni milowych w rozwoju firmy na polskim rynku, jest także podkreślenie jak BASF widzi rolę chemii w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla realizowania najważniejszych wyzwań przemysłu, społeczeństwa i środowiska. Jubileusz BASF Polska ma być okazją do spojrzenia w przyszłość. Wraz ze Strategicznym Partnerem Jubileuszu, United Nations Global Compact Poland, firma pokazuje jak przemysł chemiczny może wspierać wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

25 lat rozwoju i współpracy z kluczowymi sektorami polskiej gospodarki

2017 rok jest dla BASF Polska rokiem szczególnym. Firma świętuje 25 lat obecności na polskim rynku! Wszystko zaczęło się w 1992 roku, od formalnego utworzenia spółki BASF Polska. Dzięki strategii biznesowej, dostosowanej do potrzeb polskiego rynku oraz innowacyjnym rozwiązaniom dostarczanym niemal do wszystkich branż polskiego przemysłu, już w 2010 roku firma osiągnęła € 500 mln obrotu. W kolejnych latach rozszerzyła swoją obecność w Polsce poprzez nabycie w 2013 roku części biznesu TDI Ciechu. Rok 2014 przyniósł rozwój działalności produkcyjnej firmy i utworzenie w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem największego zakładu produkcji katalizatorów BASF w Europie. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy Chemetall (wiodącego dostawcy w zakresie chemicznej obróbki powierzchniowej) – BASF Polska ponownie poszerzyła zasięg. W ciągu ostatnich trzech lat zespół BASF Polska powiększył się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 800 pracowników, a wartość jej sprzedaży za 2016 rok wyniosła 778 mln Euro. BASF Polska rozwija jednocześnie działania skierowane do społeczeństwa, realizując strategię edukacyjną firmy. W latach 2010 – 2016 stworzyła sieć laboratoriów i pracowni chemicznych dla dzieci i młodzieży, m.in. w Centrum Nauki Kopernik oraz Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Celem realizowanych tam działań jest popularyzowanie chemii jako nauki. Z zajęć w laboratoriach korzysta dziś rocznie w sumie blisko 40 tys. młodych osób, chcących w praktyce zgłębić tajniki chemii.

„Historia BASF Polska to jedna z najbardziej imponujących historii rozwoju BASF w Europie. Jesteśmy dumni, że wspólnie z blisko 800 pracownikami możemy rozwijać najbardziej innowacyjne rozwiązania BASF na polskim rynku” – powiedział Harald Pflanzl, Head of Sub-Region Central Europe, BASF

25 lat działalności firmy BASF Polska to świetna okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wspólnego spojrzenia w przyszłość.

"W ciągu ostatnich 25 lat firma BASF Polska rozwinęła zarówno innowacyjne, dopasowane do polskiego rynku portfolio produktowe, jak również takie modele współpracy biznesowej, dzięki którym stała się Partnerem dla niemal wszystkich branż przemysłu w Polsce. Dziś BASF Polska jest zespołem zaangażowanych Pracowników, dumnych z dotychczasowych osiągnięć. Nie byłoby to możliwe bez naszych klientów i partnerów biznesowych. Jubileusz 25-lecia to okazja, aby podziękować im za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Nasze sukcesy dają nam siłę i motywację do dalszego działania. Chcemy wspólnie patrzeć w przyszłość i razem poszukiwać odpowiedzi na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze"- powiedział Andreas Gietl, Dyrektor Zarządzający BASF Polska.

Najlepszym przykładem powyższych, który to potwierdza, jest dynamiczny rozwój największej fabryki katalizatorów samochodowych BASF w Europie, uruchomionej w 2014 r. w Środzie Śląskiej koło Wrocławia. Dzięki realizowanej tam działalności BASF wytwarza jedne z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii, dostarczanych do kluczowych partnerów motoryzacyjnych w Polsce. Katalizatory produkowane w Środzie Śląskiej stosowane są przez producentów samochodów osobowych z silnikiem benzynowym, jak również samochodów osobowych i ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Produkty te zmniejszają emisję szkodliwych gazów o około 90%, dzięki czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ na środowisko,

Zakład produkcji katalizatorów samochodowych firmy BASF w Środzie Śląskiej jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, a także coraz bardziej surowe normy emisji spalin, takie jak obowiązująca od 2014 roku norma Euro 6/VI. Innowacyjne technologie oraz wysokie standardy bezpieczeństwa przyniosły BASF Polska uznanie w takich między innymi obszarach jak stworzenie przyjaznego środowiska pracy: w 2017 roku zakład został zwycięzcą w konkursie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu: „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Ponadto, budynek biurowy na terenie zakładu produkcyjnego otrzymał Certyfikat Leed, co oznacza, że spełnia restrykcyjne wymagania, dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów wody, energii i powietrza, a także jakości materiałów i środowiska wewnętrznego budynku.

Przyszłość nabiera nowego znaczenia, kiedy tworzymy ją razem: BASF wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Zgodnie ze strategią BASF – „Tworzymy chemię dla Zrównoważonego Rozwoju“ – firma rozwija i wdraża na polskim rynku innowacyjne rozwiązania i technologie, których zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z powyższą koncepcją, działalność biznesowa powinna równoważyć trzy aspekty: dbałość o wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Tym samym strategia BASF pozostaje w pełni spójna z międzynarodowymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, które wyznaczają nowy kierunek działania państw do roku 2030. Ramy tych działań określa przede wszystkim koncepcja „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – 2030” przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ. Stanowi ona podstawę dla globalnego wdrażania nowej wizji rozwoju gospodarczo-społecznego.

“Rozwój naszego portfolio koncentrujemy wokół wspierania najlepszych praktyk w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Już dziś mamy silne portfolio biznesowe, umożliwiające realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez nasze innowacje. Dlatego też, na kolejne 25 lat życzę firmie BASF Polska tego, by swoimi rozwiązaniami mogła jeszcze mocniej wspierać budowanie zrównoważonego przemysłu w Polsce“ – mówi Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w BASF to realne, spójne rozwiązania i technologie, które mogą wspierać Partnerów biznesowych i klientów BASF Polska. Poprzez obchody 25-lecia firma pragnie pokazać nowe spojrzenie na budowanie wartości w biznesie – zogniskowane nie tylko wokół dbałości o zysk gospodarczy, ale także stawiające czoła rosnącym potrzebom ludzkości, malejącym globalnie zasobom surowców naturalnych, konieczności poszukiwania produktów efektywnych energetycznie i przyjaznych dla środowiska.

BASF Polska i UNGC Poland budują „Zrównoważone Miasta”, czyli jak w praktyce powinny wyglądać miasta przyszłości?

Jednym z kluczowych obszarów, jakie potrzebują w tym kontekście zdecydowanych działań zarówno ośrodków administracyjnych, jak i biznesowych, są między innymi rozrastające się dynamicznie miasta. W ramach realizowanego przez UN Global Compact Poland Programu „Zrównoważone Miasta”, stanowiącego realizację Celu 11, UNGC Poland podejmuje wszechstronne działania by uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnym i zrównoważonymi. Realizacja celu 11 łączy się z innymi celami: 3 – życie w zdrowiu; 7 – czysta energia; 9 – innowacje i infrastruktura oraz 13 – ochrona przyrody. Tylko poprzez kompleksowe prowadzenie działań, uwzględniających różne aspekty rozwoju, sprawiamy, że mają one szansę powodzenia.

„3,5 miliarda ludzi mieszka w miastach. Z roku na rok liczba ta systematycznie rośnie. W 2030 roku miasta będzie zamieszkiwać już 60% ludzkości. Jeśli więc gdzieś powinniśmy skupić naszą uwagę, wysiłki i działania, to na miastach. To w miastach i o miasta powinna się toczyć walka na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli zadbamy o ich stabilny i mądry rozwój, to wywalczymy podstawy dla wielowymiarowej poprawy jakości życia i zdrowia ponad połowy mieszkańców Ziemi. Warto więc skoncentrować nasze wysiłki wokół skupisk miejskich, bo jest o co i o kogo walczyć. Stawką są przyszłe pokolenia i ich szansa na lepsze jutro” – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UNGC Poland.

BASF Polska w ramach obchodów 25-lecia działalności wychodzi naprzeciw tej koncepcji, stawiając pytanie o to, jak powinno wyglądać miasto przyszłości i skupiając swój jubileusz wokół realizacji Celu 11. Rozwój zrównoważonych miast to wyzwanie dla świata. Procesy urbanizacyjne postępują szybko, wywierając ogromny wpływ na wykorzystanie zasobów i degradację środowiska naturalnego, która stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Niezwykła wystawa: “Zrównoważone Miasta”

W odniesieniu do tak zdefiniowanego problemu, BASF Polska pokazuje jak działania przemysłu chemicznego mogą wesprzeć efektywne poszukiwanie najwłaściwiej dopasowanych rozwiązań. Podczas eventu jubileuszowego firma zaprosiła przedstawicieli administracji, mediów oraz Partnerów biznesowych i Klientów do zwiedzania niezwykłej wystawy „Zrównoważone miasta”. W ramach ekspozycji można było zobaczyć rozwiązania i technologie adresowane do wszystkich niemal branż przemysłu w Polsce, dostarczających finalne produkty do takich obszarów jak budownictwo, motoryzacja, rolnictwo czy branża kosmetyczna. Każdy z nas ma swój udział w budowaniu zrównoważonej przyszłości. Wystawa „Zrównoważone Miasta” pokazała, że koncepcja zrównoważonego rozwoju to nie tylko strategia, ale przede wszystkim konsekwentne działania i gotowe już rozwiązania, które realnie mogą przyspieszyć wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju na polskim rynku.

Wśród rozwiązań prezentowanych przez BASF w Centrum Nauki Kopernik, znalazły się m.in. innowacje skoncentrowane wokół ochrony jakości powietrza, którym oddychamy. Przykładem może być BASF OASE®, czyli rozwiązania dla rynków wschodzących w zakresie wychwytu dwutlenku węgla, biogazu i technologii LNG. Jako jedna z wiodących firm zajmujących się oczyszczaniem gazów, BASF ma na swoim koncie ponad 300 udanych projektów na całym świecie. W Polsce m.in. z takimi partnerami, jak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. BASF jest również wiodącym producentem katalizatorów przemysłowych. Produkty z tej grupy są wykorzystywane do modernizacji instalacji w przemyśle chemicznym, metalurgii i ciepłownictwie, przyczyniając się w znacznym stopniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i amoniak. Z kolei wytwarzane w zakładzie produkcyjnym BASF Polska w Środzie Śląskiej katalizatory samochodowe, redukują ilość emisji spalin w przemyśle motoryzacyjnym. Stanowią one tym samym wsparcie dla zrównoważonego rozwoju transportu. Firma dostarcza w tym zakresie także m.in. innowacyjnych technologii powlekania aut. Tu wśród najistotniejszych rozwiązań w ramach wystawy „Zrównoważone Miasta” zobaczyć można było m.in. OXSILAN (wdrażany przez firmę Chemetall, która stała się częścią BASF Polska w 2016 roku). Produkt zastępuje fosforanowanie cynkowe, tradycyjną technologię przygotowania powierzchni przed malowaniem, nie zawiera jednak metali ciężkich, takich jak nikiel, cynk czy chrom. W porównaniu do tradycyjnych procesów, stosując technologię Oxsilan zużycie energii spada o około 40%, a wody procesowej o około 50 %, co przekłada się na ochronę zasobów naturalnych. Firma BASF prezentuje również rozwój technologii przyszłości w branży motoryzacyjnej. Przykładem może być tu dostarczanie tworzyw sztucznych wspierających rozwój komponentów do innowacyjnych elementów w elektrycznym samochodzie BMW i3. Mowa m.in. o oparciach foteli kierowcy i pasażera – lekkim komponencie hybrydowym o masie zaledwie 2 kg (pierwszym elemencie konstrukcyjnym wykonanym z poliamidu nie osłoniętego tapicerką).

Istotą zrównoważonych miast jest także innowacyjne budownictwo i architektura. Przykładem może być tu Neopor® - polistyren do spienienia (EPS), który wyznacza nowe, wyższe standardy jakościowe, co potwierdzają liczne obiekty referencyjne w całej Europie. Szary Neopor® zawiera cząsteczki grafitu, które jak lustro odbijają promieniowanie cieplne, dzięki czemu właściwości termoizolacyjne wykonanych z niego płyt, wzrastają do 20%, a zużycie surowców obniża się nawet o 50%, w porównaniu do standardowego EPS-u. Cechy termoizolacji wykonanej na bazie tworzywa Neopor® są istotne dla efektywności energetycznej i ekonomicznej projektu budowlanego. Innym przykładem przedstawionym w ramach ekspozycji „Zrównoważone Miasta” jest technologia używana w produkcji nawierzchni miejskich – Elastopave, który jest nowoczesną i uniwersalną alternatywą dla budowy dróg, placów i ciągów pieszych. Bardzo wytrzymały, przepuszczający wodę i dźwiękochłonny kompozyt może uzupełniać albo całkowicie zastąpić takie materiały budowlane jak asfalt czy beton. Zrównoważone miasta wymagają od nas także odpowiedzialnego i racjonalnego gospodarowania odpadami miejskimi. Tu z pomocą przychodzi m.in. Ecovio® - wysokiej jakości biotworzywo o szerokim zastosowaniu, posiadające certyfikat opakowań biodegradowalnych, w pełni kompostowalne i oparte na surowcach pochodzenia biologicznego. Głównym obszarem zastosowania ecovio jest produkcja folii, worków na bioodpady, torebek foliowych podwójnego przeznaczenia lub folii rolniczych. Dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania możliwe jest projektowanie kompleksowych rozwiązań w gospodarce obiegu zamkniętego, np. dla gastronomii na stadionach sportowych. Za usprawnieniami w gospodarowaniu odpadami powinny podążać także zrównoważone rozwiązania dla gospodarstw domowych. Tu przykładem może być chociażby Trilon® M - środek chelatujacy, będący innowacyjną i ekologiczną alternatywą dla fosforanów wchodzących w skład detergentów do automatycznego zmywania naczyń. Zrównoważone miasta wymagają także opracowania odpowiednich rozwiązań, które zapewnią efektywną produkcję żywności. Celem BASF jest opracowanie produktów, które pomogą rolnikom zwiększyć potencjał plonów oraz pozwolą zmniejszyć ślad środowiskowy, dzięki czemu wspierane jest prowadzenie zrównoważonego rolnictwa. Przykładem produktu, który spełnia takie zadania jest Vizura®. Umożliwiając stabilizację poziomu azotu, produkt zwiększa jego dostępność w razie potrzeby, co prowadzi do uzyskania lepszej jakości plonów. Jest to ważny krok umożliwiający ochronę cennych zasobów, takich jak woda i różnorodność biologiczna.

Poprzez wystawę „Zrównoważone Miasta” BASF Polska pokazuje, że zróżnicowane wyzwania wymagają znalezienia równie zróżnicowanych rozwiązań. Dostosowanych do każdego niemal obszaru funkcjonowania miast przyszłości. Kompleksowe podejście i współpraca z Partnerami w poszczególnych sektorach staje się tu kluczowym wyznacznikiem efektywnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Efektywny biznes to biznes odpowiedzialny – BASF Polska przystępuje do Standardu Minimum Programu Etycznego

BASF Polska pragnie wspierać i rozwijać także standardy etycznego biznesu w Polsce. Podczas eventu z okazji 25-lecia firmy, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający firmy podpisał deklarację przystąpienia do Standardu Minimum Programu Etycznego, wdrażanego wspólnie z firmami partnerskimi przez UNGC Poland. Standard Minimum Programu Etycznego stanowi kierunek rozwoju firm i instytucji w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie jest przydatnym narzędziem umożliwiającym promowanie najlepszych praktyk w powyższym obszarze. Dlatego warto wspierać tę koncepcję. Zgodnie z kluczowym przesłaniem całej uroczystości: efektywny biznes to biznes odpowiedzialny.

Informacje szczegółowe:

Strategicznym Partnerem 25-lecia BASF Polska jest United Nations Global Compact Poland. Wystawa „Zrównoważone Miasta” została zrealizowana w ramach Programu „Zrównoważone Miasta”, koordynowanego przez United Nations Global Compact Poland.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy Chemetall – BASF Polska ponownie poszerzyła zasięg. W ciągu ostatnich trzech lat zespół BASF Polska powiększył się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 800 pracowników, a wartość naszej sprzedaży za 2016 rok wyniosła 778 mln Euro. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria i pracownie chemiczne BASF Polska rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na http://www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

Ostatnia aktualizacja 19 września 2017