Global Home
16 listopada 2017
Media

Wahania jakości w produkcji TDI w Ludwigshafen

Informacja na temat wykrycia błędu technicznego w produkcji TDI w zakładach BASF w Ludwigshafen, została przekazana odbiorcom produktu w bezpośredniej komunikacji firmy około pięciu tygodni temu. Ze względu na błąd techniczny, od części wyprodukowanego TDI, nie został całkowicie oddzielony dichlorobenzen (DCB).

Na początku października dział Monomers (CM) poinformował o powyższej sytuacji około 50 klientów w Europie, którzy mogli otrzymać zanieczyszczony TDI, prosząc jednocześnie o niezwłoczne przekazanie informacji ich klientom (wytwarzającym produkty końcowe). Z ok. 6870 ton TDI o podwyższonej zawartości dichlorobenzenu, który został dostarczony do producentów pianki, ok. 72% nie zostało poddane jeszcze dalszemu przetworzeniu. Ponadto, większość dostarczonego i częściowo przetworzonego TDI, została już odzyskana z rynku.

Po przeprowadzeniu testów, zarówno eksperci BASF, jak i niezależni rzeczoznawcy potwierdzili, że nie istnieje zagrożenie związane z korzystaniem z mebli i materacy wyprodukowanych z zanieczyszczonego TDI; nie ma też zagrożenia dla personelu pracującego z tym materiałem. Zostało to stwierdzone między innymi przez Bawarski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Erlangen [Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit], Federalny Instytut Oceny Ryzyka w Berlinie [Bundesinstitut für Risikobewertung] czy stowarzyszenie EUROPUR. Pianki wyprodukowane z zastosowaniem TDI firmy BASF mogą być stosowane bezpiecznie, co potwierdzają wszystkie testy przeprowadzone w laboratoriach zewnętrznych.

Zawartość DCB w TDI jest obecnie mierzona kilka razy dziennie, aby uniknąć w przyszłości podobnych zdarzeń.

 

Ostatnia aktualizacja 16 listopada 2017