Global Home
15 lutego 2018
Media

BASF dołącza do Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych

  • Rozwiązywanie kwestii branżowych o znaczeniu globalnym
  • Jednoczenie wysiłków na rzecz promowania odpowiedzialnego wykorzystania tworzyw sztucznych

Ludwigshafen, Niemcy – 15 lutego 2018 r. – BASF dołącza do Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych (ang. World Plastics Council, WPC), globalnej organizacji zrzeszającej kluczowych liderów przemysłu tworzyw sztucznych. WPC promuje kwestie branżowe o globalnym znaczeniu, takie jak odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych, efektywne gospodarowanie odpadami czy rozwiązania dotyczące odpadów morskich.

„Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony stanowi integralną część strategii BASF i było dla nas głównym źródłem inspiracji od momentu powstania firmy. Na przykład przekazywanie produktów ubocznych jednego zakładu jako surowców dla innego ogranicza wytwarzanie odpadów i zwiększa wydajność. Koncepcja Verbund to element tożsamości BASF” — wyjaśnił Raimar Jahn, prezes Performance Materials, BASF. „Ponadto bierzemy udział w inicjatywach poświęconych globalnym wyzwaniom i angażujących całe łańcuchy wartości, takich jak np. Operation Clean Sweep®. Wdrażamy ten międzynarodowy program mający na celu zapobieganie przedostawaniu się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego” — powiedział Jahn. „Dołączając do WPC, chcemy jeszcze mocniej zaangażować się w tworzenie świata, który zapewni wszystkim perspektywiczną przyszłość i lepszą jakość życia.

James Seward, przewodniczący WPC i wiceprezes LyondellBasell, powitał BASF jako nowego członka wspierającego globalne wysiłki WPC na rzecz osiągnięcia zrównoważonych wyników zarówno z perspektywy przemysłu tworzyw sztucznych, jak i społeczeństwa. Według WPC przemysł podejmuje wiele działań ukierunkowanych na badanie odpadów morskich i zapobieganie ich wytwarzaniu na całym świecie w ramach deklaracji globalnych stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych na rzecz rozwiązań w zakresie odpadów morskich, którą podpisało 70 stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych z 35 krajów. Najnowszy raport z postępu działań zawiera listę 260 projektów, które zostały ukończone lub są w trakcie realizacji w różnych częściach świata.

BASF jest również członkiem Amerykańskiej Rady Przemysłu Chemicznego (ang. American Chemistry Council) oraz Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, które są członkami stowarzyszonymi WPC i pracują na rzecz bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. WPC nie zastępuje krajowych ani regionalnych stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych. Organizacja koncentruje się na kwestiach wymagających rozwiązań globalnych lub co najmniej wieloregionalnych. Z perspektywy firmy takiej jak BASF, obecnej na wszystkich rynkach, takie szeroko zakrojone działania można realizować we wszystkich regionach, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i istnienia czystszego jutra.

Dowiedz się więcej o wysiłkach BASF w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym:
https://www.basf.com/en/company/sustainability/management-and-instruments/circular-economy.html

Dowiedz się więcej o BASF Plastics:
https://www.plasticsportal.net/wa/plastics~en_GB/portal

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dotyczących odpadów morskich stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych:
https://www.marinelittersolutions.com
http://www.opcleansweep.eu/

Dowiedz się więcej o Światowej Radzie Przemysłu Tworzyw Sztucznych:
https://www.worldplasticscouncil.org/

O firmie BASF
W BASF tworzymy chemię pozwalającą na zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: wyroby chemiczne, ulepszacze, materiały i rozwiązania funkcjonalne, rozwiązania dla rolnictwa oraz ropa naftowa i gaz. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości ponad 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

O BASF Polska
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy Chemetall – BASF Polska ponownie poszerzyła zasięg. W ciągu ostatnich trzech lat zespół BASF Polska powiększył się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 800 pracowników, a wartość naszej sprzedaży za 2016 rok wyniosła 778 mln Euro. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

 
Ostatnia aktualizacja 15 lutego 2018