Global Home
11 kwietnia 2018
Media

BASF dostarcza wytyczne dotyczące produktów do pielęgnacji i higieny osobistej zgodne z normą ISO 16128

 Ponad 250 produktów BASF określono jako składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego zgodnie z normą ISO

 Wskaźnik „Leaves Index” określa stopień naturalnego pochodzenia

Firma BASF dokonała przeglądu całej swojej oferty produktów do pielęgnacji i higieny osobistej zgodnie z kryteriami normy ISO oraz regułami obliczeniowymi, przekazując producentom produktów kosmetycznych wytyczne i informacje dotyczące stopnia naturalnego pochodzenia składników. Norma ISO 16128 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) zawiera wytyczne dotyczące definicji naturalnych i organicznych składników kosmetycznych oraz stanowi ramy służące do określania naturalnej zawartości składników i receptur. Jest także uzupełnieniem istniejących norm, takich jak np. COSMOS (COSMetic Organic Standard) czy NATRUE. Zharmonizowana definicja naturalnych i organicznych składników kosmetycznych zwiększa przejrzystość informacji zarówno z perspektywy producentów, jak i konsumentów.

— Oferujemy szeroki wybór składników dla producentów, którzy pragną tworzyć receptury swoich produktów zgodnie z normą ISO 16128 — mówi Ute Griesbach, starszy kierownik ds. marketingu w pionie Produktów do Pielęgnacji i Higieny Osobistej w Europie. Portfolio BASF w zakresie naturalnych i ekologicznych kosmetyków obejmuje bogatą ofertę, począwszy od surowców, surfaktantów i środków zmiękczających, aż po dodatki i substancje czynne.

Wskaźnik „Leaves Index” określa stopień naturalnego pochodzenia produktu

Firma BASF już lata temu rozpoczęła kategoryzację całej oferty składników kosmetycznych, korzystając ze zrozumiałego wskaźnika „Leaves Index”. Liczba liści (od jednego do czterech) określa stopień naturalnego pochodzenia produktu obliczony na podstawie udziału atomów węgla aktywnego podlegającego regeneracji w stosunku do łącznej ilości węgla w danym składniku. Metoda obliczeniowa jest skorelowana z metodą opisaną w normie ISO, a zatem system liści daje również wskazówkę co do przydatności składnika w recepturze opracowywanej zgodnie z wymogami ISO. — Z naszych obliczeń wynika, że ponad 250 naszych składników produktów do pielęgnacji i higieny osobistej spełnia wymogi normy ISO jako składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego z co najmniej 50-procentową zawartością naturalnych atomów węgla — wyjaśnia Ute Griesbach. Na podstawie charakterystyki składników można określić zawartość składników naturalnych lub pochodzenia naturalnego w recepturze.

Kompleksowa oferta spełnia normy dla kosmetyków naturalnych i organicznych

COSMOS i NATRUE to obecnie najważniejsze normy dla kosmetyków naturalnych i organicznych, zaś ISO 16128 to nowa norma międzynarodowa. BASF wspiera swoich klientów, przekazując im wszelkie niezbędne informacje i dane odnoszące się do wszystkich trzech norm. Do tej pory zarejestrowano około 130 składników opracowanych przez BASF na potrzeby zastosowań w produktach do pielęgnacji i higieny osobistej zgodnych z normą COSMOS. Ponad 50 produktów oceniono według kryteriów normy NATRUE. Dzięki temu BASF jest największym dostawcą surowców odpowiednich do zastosowania w naturalnych i ekologicznych produktach kosmetycznych zgodnie z normami COSMOS i NATRUE.

Informacje o pionie Produkty do Pielęgnacji i Higieny Osobistej BASF

Pion Produktów do Pielęgnacji i Higieny Osobistej BASF oferuje szeroki asortyment składników do wytwarzania środków do pielęgnacji i higieny osobistej, artykułów chemii gospodarczej, artykułów chemii przemysłowej oraz środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, jak również artykułów do zastosowań technicznych. Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą dla przemysłu kosmetycznego, jak również branży detergentów i środków czyszczących. Zapewniamy naszym klientom wsparcie poprzez innowacyjne i zrównoważone produkty, rozwiązania oraz koncepcje. Gama wysokowydajnych produktów pionu obejmuje surfaktanty, emulsyfikatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki aktywne i filtry UV. Asortyment ten uzupełniają superchłonne polimery obejmujące pełen zakres zastosowań higienicznych. Nasze zakłady produkcyjne i rozwojowe znajdują się we wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy naszą obecność na rynkach wschodzących. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.care-chemicals.basf.com.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2018