Global Home
20 kwietnia 2018
Media

BASF Polska – najlepsze praktyki w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 BASF Polska na Targach CSR

 Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

 Długofalowe projekty edukacyjne

 Ochrona środowiska

Firma BASF Polska wzięła udział w organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu targach CSR, które odbyły się 12 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. To jedna z najważniejszych imprez tego typu w Polsce, oferująca wystawcom przestrzeń do dyskusji, spotkań, prezentacji oraz nawiązania współpracy w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Jednym z priorytetów BASF jest zrównoważenie sukcesu ekonomicznego z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. W ramach ponad 25 letniej obecności BASF na polskim rynku firma może pochwalić się szerokim zakresem działań w zakresie CSR. Podczastargów przedstawiciele BASF Polska informowali o działaniu promieniowania UV na ludzką skórę oraz potencjalnych zagrożeniach z tym związanych, dzięki kamerze UV odwiedzający stoisko mogli na własne oczy zobaczyć oddziaływanie promieniowania na skórę oraz przekonać się w jaki sposób filtry UV mogą chronić nas przed negatywnym działaniem słońca. Chętni mogli także skosztować kawy z biodegradowalnych kapsułek serwowanych w biodegradowalnych kubkach z tworzywa ecovio®. Agro Ambasadorzy BASF, w ramach programu edukacyjnego prowadzonego z uczelniami rolniczymi, opowiedzieli gościom o działaniach z obszaru ochrony bioróżnorodności oraz promocji zrównoważonego rolnictwa.

Długofalowe projekty edukacyjne

Wspierając edukację firma BASF Polska stworzyła autorski program Agro Ambasadorzy BASF skierowany do studentów uczelni rolniczych. Celem programu jest szerzenie wiedzy o innowacjach, bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin i zrównoważonym rolnictwie. Projekt ma charakter długofalowy, buduje trwałe partnerstwo biznesu i środowisk akademickich w obszarze edukacji. W 2017 roku partnerami programu były trzy renomowane uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie. W ciągu 6 miesięcy ponad 500 studentów było zaangażowanych w aktywnościzwiązane z projektem.BASF Polska rozwija długofalową współpracę z renomowanymi polskimi, wyższymi uczelniami.„Zarządzanie biznesem technologicznym” to cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej — dostarcza wiedzy i informacji z różnychdziedzin: chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, PR i zrównoważony rozwój. Odkilku lat co semestr do programu zapisuje się ok. 30 studentów. Na wykładach młodzi ludzie mająszansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży chemicznej od wewnątrz.W Środzie Śląskiej, gdzie od 2014 roku działa największy zakład produkcji katalizatorówsamochodowych firmy BASF w Europie, we współpracy z Powiatowym Zespołem SzkółPonadgimnazjalnych nr 2 firma zainicjowaliśmy otwarcie nowego kierunku kształcenia zawodowego.W ramach programu w szkole odbywają się regularne zajęcia z wykorzystaniem profesjonalnegosprzętu dostarczonego przez BASF. Uczniowie biorą również udział w warsztatach organizowanychna terenie zakładu. Program edukacyjny jest w pełni dostosowany do wymagań administracyjnychoraz potrzeb lokalnego rynku pracy.Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum NaukiKopernik w Warszawie. W trakcie warsztatów młodzi uczestnicy mogą sprawdzać swoją chemicznąwiedzę w praktyce. Część scenariuszy prowadzonych w laboratorium zajęć współtworzonych jestprzez ekspertów BASF z wykorzystaniem produktów firmy. W 2017 roku dział Chemii Kosmetycznejprzekazał na rzecz Centrum Nauki Kopernik kamerę UV, którą wykorzystywano do prowadzeniapoświęconych szkodliwości promieniowania UV warsztatów edukacyjnych dla młodzieży. Jejdziałanie można było sprawdzić także na stoisku BASF w trakcie tegorocznych Targów CSR wWarszawie.Kolejną długofalowa inicjatywą edukacyjną jest profil „Chemiatomy” na Facebooku. Koncentruje sięon na najbardziej interesujących zagadnieniach w dziedzinie chemii i jest adresowany do młodychludzi, którzy poszukują odpowiedzi na pytania związane z chemią i nauką. Poprzez „Chemiatomy”BASF Polska zapewnia stały dostęp do chemicznych ciekawostek i najbardziej interesującychwiadomości ze świata nauki.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

BASF Polska aktywnie wspiera wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SustainableDevelopment Goals) w wymiarze lokalnym i globalnym. W szczególności angażujemy się w działaniana rzecz budowy zrównoważonych miast, przyjaznej dla środowiska produkcji i konsumpcji,racjonalnego gospodarowania energią i zasobami naturalnym, ochroną życia na lądzie orazpodniesienia jakości edukacji. Jesteśmy partnerem agend Narodów Zjednoczonych wdrażającychCele Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Współpracujemy z United Nations EnvironmentProgramme oraz United Nations Global Compact. Wspólnie z UNEP Grid – Warszawa zwiększamyświadomość na temat potrzeby ochrony różnorodności biologicznej oraz praktycznych aspektówwdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Z UNGC Polska pracujemy na rzecz budowyzrównoważonych miast i podnoszenia standardów etycznych biznesu.W 2017 roku BASF Polska przystąpił do Partnerstwa Na Rzecz Realizacji Celów ZrównoważonegoRozwoju (SDGs) powołanego przez Ministerstwo Rozwoju, przy udziale przedstawicieli światabiznesu i organizacji pozarządowych. BASF Polska podkreślił zaangażowanie w realizacjękonkretnych celów przedstawiając działania takie jak: projekt Agro Ambasadorzy, powołanie klasypatronackiej o kierunku Monter - Mechatronik w Środzie Śląskiej, działalność laboratoriówchemicznych dla dzieci czy warsztaty na temat selektywnej zbiórki bioodpadów.

Ochrona środowiska

W BASF poświęcamy wiele uwagi aspektom dotyczącym ochrony środowiska i zwiększenia efektywności energetycznej. Aktywnie włączamy się w realizację celów BASF w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 25% na tonę sprzedawanych produktów oraz wzrostu o 25% efektywności energetycznej do 2020 roku. W celu promowania selektywnego składowania odpadów, w zakładzie produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej, z okazji obchodów Dnia Ziemi, w 2017 roku zorganizowano akcję „Drzewko za butelkę” (pod patronatem „Odpowiedzialność i Troska”). W ramach akcji za zużyty sprzęt elektroniczny, makulaturę oraz butelki plastikowe PET pracownicy, mieszkańcy okolicznych miejscowości otrzymywali sadzonki roślin i nasiona do wysiewu „Pszczelej łąki”.W 2017 roku kontynuowaliśmy cykl szkoleń praktycznych z zakresu selektywnej zbiórki bioodpadów. Celem warsztatów jest propagowanie selektywnej zbiórki bioodpadów wśród gmin oraz pokazywanie dobrych praktyk w tym obszarze. Podczas tych spotkań przedstawiciele samorządu terytorialnego, dziennikarze i organizacje pozarządowe mają możliwość poszerzyć wiedzę na temat obowiązków uczestników gospodarki odpadami w zakresie zbierania, przetwarzania a także recyclingu bioodpadów. Mogą także zapoznać się z dobrymi praktykami wdrażanymi w innych europejskich miastach

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy Chemetall – BASF Polska ponownie poszerzyła zasięg. Dziś firma zatrudnia około 800 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2017 rok wyniosła 865 mln Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2018