Global Home
22 czerwca 2018
Media

Eksperci BASF Polska na V Kongresie Polska Chemia w Wieliczce

  • BASF Polska Partnerem Specjalnym jednego z najważniejszych wydarzeń w branży chemicznej w Polsce
  • Globalne trendy – strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0
  • Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego – polska chemia jako sektor odpowiedzialny innowacyjnie, środowiskowo i społecznie.
  • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na rzecz zwiększenia realnego bezpieczeństwa pracy

W ramach V edycji Kongresu Polska Chemia, w dniach 13-14 czerwca, w Wieliczce przedstawiciele polskiego sektora chemicznego debatowali o najnowszych trendach oraz wyzwaniach stojących przed polską branżą chemiczną. Kongres, organizowany już po raz piaty, przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) to jedna z największych, tego typu, imprez w Polsce. Stanowi przestrzeń do szerokiej debaty uczestników polskiego sektora chemicznego zarówno w zakresie potrzeb, jak i wspólnego poszukiwania rozwiązań dla branży. Eksperci z BASF Polska wzięli udział w debatach, a firma BASF Polska po raz kolejny została partnerem specjalnym wydarzenia.

Globalne trendy – strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0

Cyfrowa transformacja to przyszłość, która już się dzieje. Powoduje zmiany w każdej branży, bez wyjątku. Branża chemiczna, podobnie jak wszystkie inne, musi dotrzymywać im tempa. Dzięki wykorzystaniu w BASF cyfrowych technologii i ścisłej integracji procesów produkcyjnych z biznesowymi, możliwe jest zwiększenie efektywności zakładów i procesów produkcyjnych przy jednoczesnym skróceniu procesów decyzyjnych. Wszystko to pozwala nam jeszcze bardziej skupić się na kliencie dostosowując nasze rozwiązania do jego potrzeb zgodnie z ideą customer centricity.

- Dostrzegliśmy szanse w trendzie 4.0 wiele lat temu. Aktualnie gospodarka 4.0 jest wdrażana w BASF w czterech głównych obszarach takich jak inteligentna produkcja, inteligentny łańcuch dostaw, inteligentne innowacje oraz cyfrowe modele biznesowe. – powiedziała Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca w BASF Polska w trakcie debaty dotyczącej strategii przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0 - Jednak cyfrowe technologie to nie wszystko, digitalizacja stanowi wyzwanie społeczne. Dlatego świadomość i odpowiednie przygotowanie pracowników branży chemicznej są kluczowe, by rozwój i wdrożenia rozwiązań cyfrowych były możliwe. – dodała Katarzyna Byczkowska.

W trakcie kongresu na stoisku BASF Polska można było zobaczyć, jak wykorzystujemy technologię opartą na wirtualnej rzeczywistości, by realnie zwiększać bezpieczeństwo pracy w naszych zakładach. Dzięki goglom VR, wykorzystywanym podczas Globalnych Dni Bezpieczeństwa BASF, pracownicy zakładu produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej mogli przenieść się do wirtualnej przestrzeni odwzorowującej przestrzeń produkcyjną i wykonać zadania takie jak podłączenie instalacji, czy reakcja w sytuacji zagrożenia. Dzięki innowacyjnej i interaktywnej formule trening bezpieczeństwa spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem zarówno wśród pracowników BASF Polska, jak i uczestników Kongresu Polska Chemia.

Odpowiedzialny rozwój – polska chemia jako sektor odpowiedzialny innowacyjnie, środowiskowo i społecznie.

Jako jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, branża chemiczna ma swój ogromny wkład w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze. BASF Polska od lat czynnie angażuje się w aktywności z zakresu zrównoważonego rozwoju. Głównymi celami społecznej odpowiedzialności BASF jest promowanie nauki i edukacji, popularyzacja chemii wśród dzieci i młodzieży, a także wsparcie rozwoju społeczności lokalnych w regionach, w których funkcjonuje firma.

- Czujemy się odpowiedzialni za propagowanie chemii i kreowanie jej odpowiedzialnego wizerunku. Szukamy innowacji globalnych, przełomowych. Lokalnie współpracujemy z uczelniami, tworzymy programy stażowe, inwestujemy w młodych ludzi. Staramy się wyzwolić innowacyjny potencjał naszych pracowników - powiedział Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku BASF Polska w trakcie debaty Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny innowacyjnie, środowiskowo i społecznie.

W 2017 roku BASF Polska przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powołanego przez Ministerstwo Rozwoju, przy udziale przedstawicieli świata biznesu i organizacji pozarządowych. BASF Polska podkreślił zaangażowanie w realizację konkretnych celów przedstawiając działania takie jak: projekt Agro Ambasadorzy skierowany do studentów szkół rolniczych, warsztaty na temat selektywnej zbiórki bioodpadów oraz działania edukacyjne, w tym powołanie klasy partnerskiej o kierunku Monter Mechatronik w Środzie Śląskiej oraz działalność laboratoriów chemicznych dla dzieci. Chcąc mieć wpływ na kierunek zmian dokonywanych w Polsce, jako członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, uczestniczymy również w pracach wielu Komisji w tym m.in. ds. Ekologii, Innowacji czy Zrównoważonego Rozwoju. W 2017 roku odebraliśmy wyróżnienie za wkład w działanie programu Bezpieczna Chemia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wiele uwagi poświecamy aspektom dotyczącym ochrony środowiska i zwiększenia efektywności energetycznej. Aktywnie włączamy się w realizację celów BASF w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W celu promowania selektywnego składowania odpadów, w zakładzie produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej, przy okazji Dnia Otwartego, w 2018 roku, po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję „Drzewko za butelkę” (pod patronatem „Odpowiedzialność i Troska”).

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu firmy Chemetall – BASF Polska ponownie poszerzyła zasięg. Dziś firma zatrudnia około 800 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2017 rok wyniosła 865 mln euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

polska_chemia_2018.jpg
polska_chemia_2018_4.jpg
polska_chemia_2018_2.JPG
polska_chemia_2018_3.JPG
polska_chemia_2018_6.jpg
polska_chemia_2018_5.JPG
Ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2018