Global Home
3 sierpnia 2018
Media

Grupa BASF odnotowuje niewielki wzrost sprzedaży i zysków

II kwartał 2018 r.

■ Grupa BASF odnotowuje niewielki wzrost sprzedaży i zysków

■ Stałe wzrosty wolumenów w drugim kwartale, wzrost cen, utrzymujące się negatywne efekty walutowe

■ Sprzedaż w wysokości 16,8 mld EUR (plus 3%)

■ EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 2,4 mld EUR (plus 5%)

Prognozy na 2018 r. potwierdziły:

■ Niewielki wzrost sprzedaży

■ Nieznaczny wzrost EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

W drugim kwartale 2018 r. Grupa BASF osiągnęła niewielki wzrost sprzedaży i zysków. "W porównaniu z drugim kwartałem 2017 r., sprzedaż wzrosła o 518 mln EUR do 16,8 mld EUR" - powiedział dr Martin Brudermüller, Prezes Zarządu BASF SE. Było to spowodowane wyższymi cenami we wszystkich segmentach, w szczególności w segmencie Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych i oraz Ropy Naftowej i Gazu. Ponadto, z wyjątkiem segmentu Produktów Uszlachetniających, wszystkie segmenty osiągnęły wzrost wolumenów. Zostało to częściowo zrównoważone niekorzystnymi efektami walutowymi.

BASF zwiększył dochody z działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o 105 mln EUR rok do roku do 2,4 mld EUR, głównie dzięki znacznie wzmocnionemu udziałowi segmentu Ropy i Gazu. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie wzrósł w segmentach Rozwiązań dla Rolnictwa i Produktów Uszlachetniających, ale nieznacznie spadł w segmencie Chemikaliów i znacznie spadł w segmencie Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych.

W porównaniu z pierwszą połową 2017 r., sprzedaż wzrosła o 307 mln EUR do 33,4 mld EUR. Było to spowodowane wyższymi cenami sprzedaży, szczególnie w segmentach Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych, Chemikaliów oraz Ropy Naftowej i Gazu, a także wzrostem wolumenów we wszystkich segmentach z wyjątkiem Produktów Uszlachetniających. Negatywne efekty walutowe, związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim, osłabiły sprzedaż we wszystkich segmentach.

BASF zwiększył EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w pierwszej połowie 2018 r. o 160 mln EUR do 4,9 mld EUR, głównie dzięki znacznie wzmocnionemu udziałowi segmentu Ropy Naftowej i Gazu. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł nieznacznie w segmencie Chemikaliów, ale nieznacznie spadł w segmencie Produktów Uszlachetniających i znacznie spadł w segmentach Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych oraz Rozwiązań dla Rolnictwa.

Powstanie nowego zakładu, w którym zostanie wdrożony system produkcyjny Verbund, planowane w prowincji Guangdong w południowych Chinach

Brudermüller wykorzystał prezentację danych liczbowych dla drugiego kwartału 2018 r. jako okazję do omówienia planów firmy BASF w zakresie budowy zintegrowanego zakładu w prowincji Guandong w południowych Chinach, w którym zostanie wdrożony system produkcyjny Verbund. BASF byłaby pierwszą zagraniczną firmą w Chinach w 100% odpowiedzialną za budowę i eksploatację zakładu działającego w oparciu o tę koncepcję, w tym instalacje krakingu parowego. "Po raz kolejny BASF okazuje się pionierem w tej dziedzinie” — powiedział Brudermüller.

Z udziałem na rynku światowym wynoszącym około 40% Chiny są już największym rynkiem w przemyśle chemicznym i mają dominującą pozycję we wzroście globalnej produkcji chemicznej. "Firma taka jak BASF, której celem jest bycie wiodącą na świecie firmą chemiczną, musi uczestniczyć w tym ważnym wzrostowym rynku. Ponadto, dzięki nowemu zakładowi, w którym zastosowany zostanie system produkcyjny Verbund, firma BASF może odegrać rolę w rozwoju przemysłu chemicznego w Chinach i wyjątkowo umocnić swoją pozycję w tym kraju” — powiedział Brudermüller.

BASF szacuje, że po zakończeniu projektu w 2030 r. wartość inwestycji może wynieść nawet 10 mld USD. Pierwsze zakłady mogłyby zostać wybudowane najpóźniej do 2026 r. "Musimy jednak pamiętać, że podpisanie protokołu ustaleń to tylko pierwszy etap, a po nim będzie musiało nastąpić jeszcze wiele kolejnych. Następnym etapem będzie ukończenie wstępnego studium wykonalności” — dodał Brudermüller.

BASF planuje sfinalizować przejęcie firmy Bayer w sierpniu.

Brudermüller poinformował również o statusie transakcji uzgodnionych z firmą Bayer: "Obecnie prognozujemy, że przejęcie tych firm zostanie zakończone w sierpniu. Z niecierpliwością czekamy na powitanie 4 500 nowych pracowników — specjalistów w przełomowych i innowacyjnych polach działalności — którzy dołączą do nas w BASF”. Przejęcie stanowi strategiczne uzupełnienie działalności firmy BASF w dziedzinie ochrony upraw, biotechnologii i „digital farming”. Ponadto oznacza to wejście firmy BASF do branży nasion.

Perspektywy na rok 2018

Odnosząc się do bieżącego roku, Brudermüller powiedział: "Globalne ryzyko gospodarcze znacznie wzrosło w pierwszej połowie 2018 r. i było spowodowane rozwojem geopolitycznym i konfliktami handlowymi między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Ściśle monitorujemy te zmiany i ich potencjalny wpływ na naszą działalność".

Ocena globalnego środowiska gospodarczego firmy BASF w 2018 roku nie ulega zmianie, z wyjątkiem oczekiwanej ceny ropy naftowej. BASF przewiduje następujące warunki ekonomiczne (poprzednie prognozy z raportu firmy BASF z 2017 r. znajdują się w nawiasach):

■ Wzrost produktu krajowego brutto: 3,0% (3,0%)

■ Wzrost produkcji przemysłowej: 3,2% (3,2%)

■ Wzrost produkcji chemicznej: 3,4% (3,4%)

■ Średni kurs EUR/USD wynosi 1,20 USD za EUR (1,20 USD za EUR)

■ Średnia cena mieszanki ropy Brent rocznie wynosi 70 USD za baryłkę (65 USD za baryłkę) BASF potwierdza prognozy sprzedaży i zysków dla Grupy BASF zamieszczone w Raporcie BASF z 2017 r. i oczekuje niewielkiego wzrostu sprzedaży, niewielkiego wzrostu EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych oraz niewielkiego spadku EBIT. Ponadto BASF oczekuje znacznej premii kosztu kapitału przy znacznym spadku EBIT po uwzględnieniu kosztów kapitału. Prognoza ta nie uwzględnia planowanego połączenia działalności wydobywczej ropy naftowej i gazu firmy BASF z działalnością firmy DEA Deutsche Erdoel AG i jej spółek zależnych.

Rozwój poszczególnych segmentów

Sprzedaż w wysokości 4,1 mld EUR w segmencie Chemikaliów nieznacznie przekroczyła wartość 4 mld EUR odnotowaną w tym samym kwartale ubiegłego roku. Było to wynikiem wyższych cen, szczególnie w działach Monomerów i Półproduktów, a także wzrostu wolumenów. Z kolei na sprzedaż negatywnie wpłynęły efekty walutowe związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie spadł w porównaniu z drugim kwartałem 2017 r., ale pozostał na wysokim poziomie 1,1 mld EUR. Niewielki spadek spowodowany był głównie wyższymi kosztami stałymi (skutek remontów zakładów). W pierwszym półroczu sprzedaż w segmencie Chemikaliów wzrosła o 3%, z 8,2 mld EUR do 8,4 mld EUR. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 6% do 2,2 mld EUR.

Sprzedaż w segmencie Produktów uszlachetniających spadła nieznacznie rok do roku do 3,9 mld EUR (drugi kwartał 2017 r.: 4,1 mld EUR). Głównym czynnikiem były negatywne efekty walutowe we wszystkich działach, związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. Niższe wolumeny w działach Odżywianie i Zdrowie, Chemii Kosmetycznej, a także oddziaływanie oferty produktów w działach Chemikaliów oraz Środków Uszlachetniających, Dyspersji i Pigmentów również wpłynęły na obniżenie sprzedaży. Natomiast na sprzedaż pozytywnie wpłynęły wyższe ceny. Przy 409 mln EUR, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł nieznacznie w porównaniu do tego samego kwartału poprzedniego roku dzięki niższym kosztom stałym i wyższym marżom. Sprzedaż w pierwszej połowie roku spadła o 5%, z 8,4 mld EUR do 7,9 mld EUR. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 4% w pierwszej połowie roku do 879 mln EUR.

W segmencie Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych sprzedaż o wartości 5,5 mld EUR wzrosła nieznacznie o 5% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku dzięki wyższym cenom i zwiększonej wielkości sprzedaży. Negatywny wpływ na sprzedaż miały skutki wymiany walut, związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. Przy 338 mln EUR, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był znacznie niższy niż w drugim kwartale 2017 r., głównie jako skutek wyższych kosztów stałych i niższych marż ze względu na wzrost cen surowców. W pierwszej połowie roku sprzedaż w wysokości 10,7 mld EUR była o 2% wyższa niż w roku ubiegłym. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 671 mln EUR w porównaniu do 953 mln EUR w roku ubiegłym.

Sprzedaż w wysokości 1,5 mld EUR w segmencie Rozwiązań dla Rolnictwa zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku z powodu negatywnych efektów walutowych we wszystkich regionach. BASF zwiększył w szczególności wielkość sprzedaży w Ameryce Południowej i Azji, a także nieznacznie podniósł ceny. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 278 mln EUR był nieco wyższy niż w drugim kwartale 2017 r. Pomimo negatywnych efektów walutowych, korzystniejszy asortyment produktów podniósł średnią marżę. Z nawiązką zrekompensowało to nieznaczny wzrost kosztów stałych. W pierwszej połowie 2018 r. sprzedaż w segmencie Rozwiązań dla Rolnictwa zmniejszyła się o 4% i wyniosła 3,2 mld EUR. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 104 mln EUR do 701 mln EUR.

W segmencie Ropy Naftowej i Gazu sprzedaż znacznie wzrosła w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, osiągając prawie 1 mld EUR. Było to spowodowane głównie wyższymi cenami. Sprzedaż wzrosła również dzięki zwiększeniu wolumenów z Norwegii po rozpoczęciu produkcji nowego asortymentu, a także dzięki zwiększonym obrotom. Cena baryłki ropy Brent wynosiła średnio 74 USD w drugim kwartale 2018 r. (drugi kwartał 2017 r.: 50 USD). Ceny gazu na europejskich rynkach kasowych były również znacznie wyższe niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Sprzedaż spadła pod wpływem negatywnych efektów walutowych. BASF znacznie poprawił EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych do 391 mln EUR (drugi kwartał 2017 r.: 183 mln EUR). Ceny ropy naftowej i gazu wzrosły. W Norwegii BASF odnotował niższą amortyzację w wyniku zwiększenia rezerw i wolumenów. Zysk netto wyraźnie wzrósł. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła do 1,9 mld EUR (2017 r.: 1,6 mld EUR), a EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł do 756 mln EUR (2017 r.: 353 mln EUR).

Sprzedaż w wysokości 662 mln EUR w Innych działach znacznie przekroczyła wartość 476 mln EUR wykazaną w drugim kwartale 2017 r., głównie jako skutek wyższej wielkości sprzedaży i cen w handlu surowcami. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znacznie wzrósł dzięki niższym wkładom na rzecz rezerw i poprawie kursu wymiany obcych walut. W porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. sprzedaż wzrosła o 12% do 1,2 mld EUR, a EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 13%.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

Ta informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Powyższe stwierdzenia opierają się na aktualnych szacunkach i projekcjach Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF oraz dostępnych obecnie informacjach. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju ani wyników określonych w niniejszym dokumencie. Są one zależne od wielu czynników, podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, a także opierają się o założenia, które mogą nie być poprawne. BASF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej.

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2018