Global Home
Regional News  |  16 grudnia 2018
Media

BASF uznana za wiodącą firmę UN Global Compact oraz pioniera SDG

• Firma BASF została doceniona za swoje trwałe zaangażowanie w działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN) Global Compact oraz realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)

• BASF Polska jest partnerem UN Global Compact Network Poland w programie Zrównoważone Miasta

• Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, jako członek rady programowej UN GC Network Poland, podczas gali UN DAY w Warszawie wręczyła nagrodę „Architekta Biznesu”

Warszawa, 16 października, 2018 r.

Firma BASF została doceniona za swoje trwałe zaangażowanie w działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN) Global Compact oraz realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) jako wiodąca firma UN Global Compact oraz pionier SDG podczas Szczytu Liderów UN Global Compact.

Saori Dubourg, członek Zarządu BASF SE, uczestniczyła w obradach okrągłego stołu dyrektorów generalnych na szczycie liderów UNGC, podczas którego strony zainteresowane z sektora przedsiębiorstw, rządu oraz społeczeństwa obywatelskiego dyskutowały, w jaki sposób mogą dalej współpracować, aby kierować postawami i działaniami zmierzającymi do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. „Dla BASF odpowiedzialne prowadzenie działalności jest warunkiem wstępnym osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju” - powiedziała Dubourg. „Sukces w biznesie oznacza nie tylko generowanie zysków, ale także tworzenie wartości dla społeczeństwa i środowiska".

Teressa Szelest, Prezes ds. Rozwoju rynku i biznesu w Ameryce Północnej, w imieniu firmy BASF przyjęła uznanie dla BASF jako pioniera UN Global Compact SDG za innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej idziałania na rzecz klimatu.
"BASF współpracuje ze swoimi partnerami w celu strategicznego opracowania rozwiązań dla współczesnych wyzwań i zapewnienia lepszego jutra" - powiedziała Szelest. „W obliczu malejącej ilości zasobów wody, jej odpowiedzialne użytkowanie i ochrona w skali ogólnoświatowej pozostaje dla nas najwyższym priorytetem". BASF współpracuje z wieloma odpowiednimi stronami zainteresowanymi na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dla przykładu, w 2017 r. BASF Corporation przekazała 1 milion USD narzecz Louisiana State University (LSU) College of Engineering w celu stworzenia Zrównoważonego Żywego Laboratorium firmy BASF, aby promować nauczanie nabazie problemu oraz prowadzić badania ukierunkowane na zrównoważone rozwiązania wyzwań ogólnoświatowych.

Zespół badawczy Laboratorium opracował przenośny system dezynfekcji wody wykorzystujący widoczne światło słoneczne. Technologia ta może zapewnić dostawę bezpiecznej wody pitnej dla prawie miliarda ludności w krajach rozwijających się, gdzie konwencjonalne metody dezynfekcji energochłonnej nie są możliwe do zastosowania.

Strategia zarządzania zasobami wody prowadzona przez BASF obejmuje efektywne wykorzystanie wody i rozwój zrównoważonych rozwiązań dla lokalnych problemów związanych z wodą. W tym zakresie BASF współpracuje z innymi użytkownikami zasobów wody, takimi jak gminy i firmy prowadzące działalność wobrębie tego samego dorzecza. Już od początku trwania programu od 2010 rokuBASF zgłasza prowadzenie zarządzania zasobami wodnymi do CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project, obecnie Disclosure Insight Action). W 2017 r. BASF poraz drugi znalazł się na liście CDP Water A. 

Jako członek-założyciel UN Global Compact w 2000 roku, BASF przyczynił się dorozwoju SDG ustanowionych przez ONZ w 2015 roku. BASF wspiera ONZ wrealizacji celów zrównoważonego rozwoju, które tworzą ramy dla zrównoważonych praktyk przedsiębiorstw.

Dn. 15 października 2018 r. w ramach Gali UN DAY w Warszawie odbyła się inauguracja Global Compact Poland Yearbook 2018/2019, który jest strategicznymraportem Global Compact Network Poland. Publikacja zawiera prezentacje aktywności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku, a także ukazuje implementacje SDGwśród polskich członków UN Global Compact i partnerów. W raporcie znalazło siępodsumowanie zaangażowania BASF Polska, partnera UN Global CompactNetwork Poland w programie Zrównoważone Miasta, w realizację celu 11. poprzezdostarczanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza.Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, jako członek radyprogramowej UN GC Network Poland, podczas gali UN DAY wręczyła nagrodę „Architekta Biznesu”.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat  działań BASF’s na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz strategii zarządzania zasobami wodnymi.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochronąśrodowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczyniasię do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obrotyw wysokości blisko 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  www.basf.com

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środkiochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 16 grudnia 2018