Global Home
23 stycznia 2019
Media

BASF globalnym liderem w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu i zasobów wody

Międzynarodowa organizacja CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project) przyznała firmie BASF najwyższą ocenę A w rankingu 2018 Climate Change List. Co roku ponad 7000 przedsiębiorstw przekazuje do CDP dane na temat swojego odziaływania na środowisko oraz ryzyka i szans związanych z prowadzoną działalnością, aby poddać się niezależnej ocenie w tym zakresie. CDP reprezentuje ponad 650 inwestorów dysponujących aktywami przekraczającymi 87 bln USD oraz 115 dużych organizacji zakupowych o sile nabywczej 3,3 bln USD. BASF uczestniczy w prowadzonym przez CDP programie zgłaszania danych istotnych dla ochrony klimatu od 2004 roku.

Po kilku latach osiągania wyniku A- i uzyskaniu związanego z tym statusu lidera („Leadership”) firma BASF otrzymała w 2018 roku najwyższą możliwą ocenę A. Firmy na tym poziomie wyróżniają się kompletnością i przejrzystością udostępnianych sprawozdań, podejściem do zarządzania szansami i ryzykiem w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz precyzyjnie określonymi korporacyjnymi strategiami ograniczania emisji.

Jesteśmy dumni, że CDP uznała nas za lidera. Umieszczenie BASF na liście A w rankingu CDP Climate Change potwierdza, że ochrona klimatu jest trwale wpisana w naszą strategię oraz jest dowodem naszego poczucia odpowiedzialności w tej dziedzinie. Naszym celem jest wzrost neutralny pod względem emisji CO2 do 2030 roku” — powiedziała Saori Dubourg, członek zarządu BASF.

Aby zrealizować ten cel dotyczący ochrony klimatu, BASF konsekwentnie optymalizuje obecne procesy technologiczne, zastępując paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii i rozwijając nowe, radykalnie niskoemisyjne metody produkcji. Firma łączy te działania w ambitnym programie ograniczania śladu węglowego. Strategia klimatyczna BASF przyczynia się do realizacji 13. Celu zrównoważonego rozwoju ONZ, którym jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

BASF jest również globalnym liderem w dziedzinie ochrony zasobów wody

CDP po raz kolejny potwierdziła, że BASF jest globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego gospodarowania zasobami wody. W uznaniu działań BASF w tym zakresie organizacja przyznała firmie ocenę A-.

Dodatkowe informacje

Pełne zestawienie firm umieszczonych na Liście A w tegorocznym rankingu CDP Climate Change, wraz ze wszystkimi informacjami o wynikach uzyskanych w innych kategoriach, jest dostępne tutaj: https://www.cdp.net/en/scores.

Dalsze informacje o programie zarządzania emisją związków węgla w firmie BASF są dostępne na stronie https://on.basf.com/2AWifQh, a z informacjami o zrównoważonym zarządzaniu zasobami wody w BASF można zapoznać się tutaj: https://on.basf.com/2AXXeES.

Dodatkowe informacje o CDP są dostępne na stronie internetowej organizacji:

https://www.cdp.net/en

W BASF tworzymy chemię pozwalającą na zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Dlatego łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemikalia, Materiały, Rozwiązania dla przemysłu, Technologie zabezpieczeń powierzchni, Żywienie i pielęgnacja, Rozwiązania dla rolnictwa. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości ponad 60 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 23 stycznia 2019