TOP
27 marca 2019
Polska
Wiadomości

Firma BASF uruchamia innowacyjne centrum badań nad katalizatorami i procesami w Ludwigshafen

Zoptymalizowana infrastruktura urządzeń instalacji pilotażowej przyspiesza

realizację projektów badawczych

■ Wysoko zautomatyzowane urządzenia do testowania zapewniają stały dopływ danych

■ Profesjonalne zarządzanie danymi ułatwia planowanie i analizę badań

Firma BASF dokonała oficjalnego otwarcia pionierskiego centrum badawczego, które mieści się w samym sercu zakładu Verbund w Ludwigshafen, blisko słynnego Ammonia Lab. Ta nowa, pilotażowa instalacja, która ma być wykorzystywana do prac nad katalizatorami i procesami, podlegać będzie globalnej jednostce badawczej Process Research & Chemical Engineering (Badania Procesów i Inżynierii Chemicznej). Obiekt wyposażony jest w wysoko zautomatyzowane eksperymentalne urządzenia do skutecznego opracowywania procesów i testowania nowych katalizatorów procesowych. Najważniejszymi elementami zmodernizowanego laboratorium jest modułowa konstrukcja urządzeń testujących, wykorzystanie technologii cyfrowych w celu lepszego obrazowania i zarządzania instalacją pilotażową oraz cyfrowe środowisko pracy.

Aby wdrożyć tę koncepcję, przearanżowano całe wnętrze 60-letniego budynku i przez ostatnie dwa lata prowadzono w nim prace modernizacyjne. Po otwarciu nowoczesnego zakładu badawczego na parterze, kontynuowana będzie renowacja piętra. Firma BASF co roku inwestuje w ten złożony projekt kilka milionów euro. Po zakończeniu modernizacji, co ma nastąpić w ciągu kilku lat, budynek będzie głównym centralnym ośrodkiem prac eksperymentalnych nad zautomatyzowanymi pilotażowymi instalacjami produkcji substancji płynnych i gazowych.

„Przy rosnącym znaczeniu segmentów działalności BASF obejmujących produkty chemiczne i rozwiązania przemysłowe, rośnie również zapotrzebowanie na badania nad produktami, a w szczególności na badania nad procesami” powiedział dr Detlef Kratz, kierownik jednostki badawczej Process Research & Chemical Engineering. „W naszej pilotażowej instalacji do prowadzenia eksperymentów dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą. Pozwala to nam na zastosowanie całkowicie nowego podejścia do badań i skrócenie czasu trwania projektów badawczo-rozwojowych, przy jednoczesnej poprawie jakości gromadzonych danych. W ten sposób konsekwentnie realizujemy nasz cel, jakim jest zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu naszych projektów”.

Wygoda użytkownika i bezpieczeństwo danych

Podczas projektowania i budowy instalacji pilotażowych, w tym modułowych systemów testowych, takie aspekty jak łatwość obsługi i konserwacji były równie ważne, co uproszczenie procesów roboczych poprzez digitalizację. Instalacje pilotażowe mogą być zarządzane i monitorowane z umieszczonych oddzielnie, zacisznych stanowisk roboczych lub bezpośrednio przy urządzeniu testowym za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Dzięki oprogramowaniu hteControl™ możliwa jest wizualizacja planowania programów testowych i prowadzenie ich w interakcji z różnymi systemami sterowania procesem. Dane z pomiarów i analiz są zbierane automatycznie, łączone logicznie i udostępniane do dalszej oceny. Profesjonalne zarządzanie danymi uzupełnia koncepcję nowego centrum technicznego. Poszczególne systemy danych w instalacjach pilotażowych są idealnie zharmonizowane, a sprawna integracja procesów i danych analitycznych umożliwia automatyczną integrację i ocenę procesów. Od dziś pracownicy dysponować będą optymalnymi warunkami do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze procesów i katalizy.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały i rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
+48 22 5709-831
+48 723 430 304
Ostatnia aktualizacja 29 marca 2019