5 marca 2019
Media

Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa

  • Rozszerzona oferta produktów BASF dla rolnictwa z przewidywanym szczytowym potencjałem sprzedaży o wartości ponad 6 miliardów EUR
  • Do 2028 roku na rynek światowy zostanie wprowadzonych ponad 30 nowych produktów dla zapewnienia wyższych i lepszych jakościowo plonów, a także bardziej zrównoważonej produkcji
  • Kryteria zrównoważonego rozwoju jako istotny element sterowania działalnością badawczo-rozwojową BASF

 

Firma BASF znacząco rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań dla rolnictwa, a do 2028 r. wprowadzi na rynek innowacyjne produkty o przewidywanej szczytowej wartości sprzedaży przekraczającej 6 mld EUR. Oferta produktów obejmuje szerokie portofolio chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin, nasion, a także rozwiązań digital farming. To jeszcze bardziej wzmocni wiodącą pozycję firmy w innowacyjnym i zrównoważonym rolnictwie.

Innowacyjna oferta produktów firmy BASF pokazuje widoczny postęp oparty na nieprzerwanym inwestowaniu w badania i rozwój, integracji przejmowanych spółek oraz na silnym partnerstwie. W 2019 roku BASF wyda około 900 mln EUR na badania i rozwój w zakresie rozwiązań dla rolnictwa.

"Zapewniamy rolnikom kompletną ofertę innowacyjnych technologii, rozwiązań oraz know-how, pomagając im skutecznie rozwijać działalność, jednocześnie odpowiadając na potrzeby łańcucha dostaw żywności” — powiedział Markus Heldt, prezes działu Agricultural Solutions firmy BASF. "Aktywnie pracujemy nad naszą obecną i przyszłą ofertą produktów ukierunkowaną na opracowywanie bardziej zrównoważonych rozwiązań. Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w całym procesie podejmowania decyzji w dziale badań i rozwoju, począwszy od wczesnych badań, a kończąc na końcowym produkcie. Dzięki temu możemy opracowywać wysoce skuteczne i innowacyjne produkty, które przynoszą korzyści rolnikom, społeczeństwu i naszej planecie”. 

Innowacyjne badania związane z dogłębnym rozumieniem wyzwań współczesnego świata

Wyżywienie rosnącej liczby ludności w obliczu wyzwań takich jak nieprzewidywalne warunki pogodowe, skuteczne zwalczanie chorób i szkodników, niedostatek zasobów naturalnych i dostępnej ziemi uprawnej sprawiają, że potrzeba innowacji nabiera jeszcze większego znaczenia. Takie globalne trendy wpływają na bezpieczeństwo żywności oraz na ogólny zrównoważony rozwój przemysłu spożywczego i rolnictwa. Najnowocześniejsza oferta produktów firmy BASF zapewnia rolnikom nowe technologie i rozwiązania we wszystkich kluczowych uprawach i regionach, aby sprostać tym wyzwaniom. 

Przykładem innowacyjności BASF są badania i rozwój produkcji soi. Jedną z najważniejszych i cieszących się największym popytem upraw w rolnictwie i handlu jest uprawa soi, która odgrywa znaczącą rolę w globalnym łańcuchu dostaw żywności i pasz. Firma BASF opracowała innowacyjne rozwiązania dla producentów soi pozwalające na uzyskanie wysokiego plonu i jakości:

Nowe nasiona soi firmy BASF w połączeniu z platformą skoncentrowaną na danej odmianie LibertyLink®GT27TM  umożliwiają rolnikom stosowanie herbicydu Liberty®, glifosatu, który po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru będzie herbicydem o nowym sposobie działania przeznaczonym do zwalczania chwastów po wschodach. Ta innowacyjna technologia soi będzie dostępna dla rolników pod marką BASF Credenz®  oraz markami licencjobiorców. Wprowadzenie na rynek planowane jest na 2020 rok.

Jako odpowiednie narzędzie do zwalczania chorób i szkodników firma oferuje zaprawę nicienio/grzybobójczą ILeVO®  do aplikacji na nasiona. Obecnie jest to jedyny produkt na rynku USA, który zapewnia skuteczną ochronę przed syndromem nagłej śmierci (SDS) i nicieniami w strefie korzeniowej, wpływający na zdrowotność    upraw i wyższy potencjał plonotwórczy.  Oczekuje się następnej rejestracji ILeVO®  w Brazylii do 2020 roku.

Aby zapewnić rolnikom na całym świecie możliwość jeszcze skuteczniejszego zwalczania chwastów, firma BASF opracowała herbicyd Tirexor®. Ta nowa substancja czynna została opracowana specjalnie do zwalczania odpornych chwastów, w tym najważniejszych chwastów jedno- i dwuliściennych. Firma złożyła dokumentację regulacyjną dotyczącą tego nowego herbicydu w Australii i Ameryce Północnej w 2018 r. Po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru, firma BASF ma zamiar wprowadzić na rynek pierwsze produkty oparte na herbicydzie Tirexor w Australii w 2020 roku.

W celu dalszego rozszerzania swojego portfolio insektycydów i oferowania rolnikom dodatkowych rozwiązań, firma BASF wspólnie z Mitsui Chemicals Agro, Inc. opracowała Broflanilide . Ta substancja to silny i wszechstronny insektycyd o nowym sposobie działania. Wprowadzenie go na rynek po raz pierwszy planowane jest w 2020 r.

BASF oferuje podobnie zróżnicowane i obiecujące portfolio innowacyjnych produktów w całym cyklu uprawy kolejnych ważnych upraw takich jak: rzepak, pszenica, ryż oraz owoce i warzywa.  Ostatnio przejęte spółki znacznie rozszerzyły zakres platformy innowacyjnej firmy, umożliwiając BASF oferowanie jeszcze bardziej wszechstronnych rozwiązań w zakresie upraw i zapewniając rolnikom prawdziwy wybór w skonsolidowanej branży.

Innowacyjne projekty mające na celu osiągnięcie wyższych plonów dla szerokiego zakresu upraw w zrównoważony sposób

Zarządzanie odpornością jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją wszyscy rolnicy. Dzięki najnowocześniejszemu fungicydowi Revysol® BASF zapewni rolnikom we wszystkich regionach podstawowe narzędzie do zarządzania odpornością w wielu ważnych uprawach, w tym zbożach, soi, kukurydzy, owocach i warzywach. Ta nowa substancja czynna oferuje rolnikom znakomite właściwości biologiczne w wielu uprawach i elastyczność zastosowań oraz pozwoli poprawić funkcjonowanie ich gospodarstw. Revysol pomoże rolnikom na całym świecie osiągnąć wysoką i niezawodną żywotność upraw, większy plon i wyższą jakość. Po dokonaniu pierwszych rejestracji w Kolumbii i Korei BASF przygotowuje się do dalszych wdrożeń na rynku. Po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru i uzyskaniu zezwoleń krajowych oczekuje się, że pierwsze wprowadzenie na rynek produktów na bazie Revysolu do stosowania w ochronie zbóż nastąpi w 2019/2020 r. Firma BASF planuje również wprowadzenie nowej zaprawy opartej na Revysolu sprzedawanej pod marką Relenya™. Produkt ten będzie chronić nasiona i strefę korzeniową zbóż przed patogenami podczas wczesnej fazy rozwoju rośliny. Wprowadzenie na rynek w Stanach Zjednoczonych przewidywane jest na rok 2021, po uzyskaniu zatwierdzenia organu nadzoru, a w następnej kolejności na rynki innych krajów. 

Nowe rozwiązania digital farming dla gospodarstw rolnych umożliwiające lepsze podejmowanie decyzji

Klienci BASF są przedsiębiorcami działającymi w wymagającym środowisku gospodarczym. W efekcie tego współcześni rolnicy muszą analizować coraz więcej danych i radzić sobie z ich coraz większą złożonością, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące uprawy. Nowe rozwiązania xarvioTM Digital Farming Solutions  wspierają rolników za pomocą serwisów, takich jak xarvio Field Manager i xarvio Scouting. A wszystko po to, by proces decyzyjny był łatwiejszy a zasoby odpowiednio ulokowane.

Jednym z aktualnych przykładów innowacyjnych produktów digital farming jest xarvio Healthy Fields. Obecnie, w początkowej fazie, niniejszy pakiet usług umożliwi nie tylko realizację strategii ochrony upraw w terenie oraz ich wdrożenie przez autoryzowanego wykonawcę lub samego rolnika za pośrednictwem xarvio Field Manager, ale także zagwarantuje skuteczność aplikacji w ochronie upraw. 

Zaangażowanie w realizację przełomowych badań w rolnictwie

"Innowacja jest koniecznością w naszej branży. Łączymy naszą pasję i doświadczenie w zakresie innowacyjnego myślenia z głębokim zrozumieniem rzeczywistych wyzwań stojących przed rolnikami i rolnictwem. Koncentrujemy się na rozwoju opartym na innowacjach, ukierunkowanym rozszerzaniu portfolio produktów i na korzystaniu z wzajemnej współpracy przejętych spółek. Jako nowy, jeszcze silniejszy zespół jesteśmy teraz w wyjątkowej sytuacji, aby podbijać  nowe rynki dzięki wiodącym produktom, narzędziom i rozwiązaniom, które spełniają potrzeby naszych klientów. Opierając się na tych możliwościach, będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony i wykorzystywać nasze zaangażowanie w przyszłość rolnictwa” — podkreślił Heldt. Te produkty i rozwiązania są reprezentatywne dla 30 projektów, które zostaną wdrożone  globalnie do 2028 roku. Pochodzą one z unikalnej innowacyjnej oferty produktów opartej na ciągłych pracach badawczych. BASF zamierza utrzymać poziom wydatków na rozszerzone i zintegrowane badania i rozwój w rolnictwie na tak samo wysokim poziomie, jak miało to miejsce w poprzednich latach. W samym 2018 roku firma BASF wydała 679 mln EUR na badania i rozwój w dziale rozwiązań dla rolnictwa; co stanowi około 11% sprzedaży w segmencie.

Więcej informacji na temat innowacyjnej oferty produktów BASF w zakresie rolnictwa można znaleźć na naszej stronie Innovation website.

 

 

 

Najnowsze informacje prasowe BASF na Twoim smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji WhatsApp. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/whatsapp-news.

 

O dziale BASF Agricultural Solutions

Wraz z szybkim wzrostem populacji świat staje się coraz bardziej zależny od naszej zdolności do rozwoju oraz utrzymania zrównoważonego rolnictwa i zdrowego środowiska. W pracy z rolnikami, doradcami rolnymi czy ekspertami od zwalczania szkodników, naszą rolą jest pomoc w osiągnięciu tego celu. Dlatego inwestujemy w silne zaplecze badawczo-rozwojowe i bogate portfolio, w tym nasiona, chemiczną i biologiczną ochronę upraw, zabiegi agrotechniczne, ochronę zdrowia roślin, zwalczanie szkodników oraz rozwiązania „digital farming”. Zatrudniając zespoły ekspertów w laboratorium, w terenie, w biurze i na produkcji, łączymy innowacyjne myślenie z konkretnymi, praktycznymi działaniami w celu stworzenia realistycznych i możliwych do zrealizowania pomysłów – dla rolników, społeczeństwa i planety. W 2018 r. nasz dział osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 6,2 mld EUR. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.agro.basf.pl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały i rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. BASF osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 63 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 5 marca 2019