15 lipca 2019
Media

K 2019 — nowe produkty z odpadów z tworzyw sztucznych: klienci BASF prezentują prototypy wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu chemicznego

  • Partnerzy BASF w projekcie ChemCycling: Jaguar Land Rover, Storopack, Südpack i Schneider Electric
  • Obiecująca faza pilotażowa mimo ciągłych wyzwań technologicznych i ekonomicznych oraz potrzeby opracowania odpowiednich przepisów

Coraz więcej firm z branży tworzyw sztucznych pracuje nad poprawą możliwości recyklingu tych materiałów i tym samym nad budową gospodarki obiegowej. BASF wnosi swój wkład w tym zakresie między innymi poprzez projekt ChemCycling. Pod koniec 2018 roku firma po raz pierwszy wykorzystała we własnej produkcji pilotażowe ilości oleju z pirolizy uzyskanego w procesie przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Na konferencji prasowej poprzedzającej największe na świecie targi przemysłu tworzyw sztucznych i gumy K 2019 czterech partnerów zaprezentowało pierwsze prototypy, które powstały podczas fazy pilotażowej projektu.

Jaguar Land Rover (JLR), renomowany producent samochodów, opracował prototyp plastikowego przedniego pasa do swojego pierwszego elektrycznego SUV-a I-Pace. Element ten został wykonany z tworzywa Ultramid® B3WG6 Ccycled Black 00564. „Starając się przyspieszyć wdrażanie produkcji w obiegu zamkniętym w całej naszej działalności, konsekwentnie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, które pomogą nam zmniejszyć ilość odpadów” — powiedział Craig Woodburn, globalny dyrektor ds. zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w JLR. „Zdolność do przekształcania odpadów poużytkowych w bezpieczne, wysokiej jakości części do produktów klasy premium w procesie ChemCycling jest ważnym krokiem w kierunku realizacji naszych ambicji zapewnienia tzw. zerowej ilości odpadów w przyszłości”.

Storopack, działający na całym świecie dostawca opakowań ochronnych i technicznych elementów formowanych, wykorzystał Styropor® P Ccycled do produkcji opakowań izolacyjnych do produktów farmaceutycznych wrażliwych na temperaturę, jak również pojemników do transportu świeżych ryb oraz opakowań ochronnych do urządzeń elektronicznych. „Byliśmy pod szczególnym wrażeniem faktu, że Styropor® P Ccycled może być stosowany w opakowaniach żywności. Istnieją już różne możliwości recyklingu dla Styropor, a ChemCycling pomaga jeszcze bardziej zwiększyć udział recyklingu” — powiedział Hermann Reichenecker, prezes zarządu Storopack. Storopack i BASF wytyczają tym samym nowy szlak w gospodarce obiegowej.

Südpack, czołowy producent opakowań foliowych w Europie, wyprodukował folię poliamidową oraz folię polietylenową, które zostały wykorzystane do produkcji specjalnych szczelnych opakowań do mozzarelli. Do tej pory opakowania wielowarstwowe uważano zazwyczaj za nadające się do recyklingu tylko w ograniczonym zakresie. „Opakowanie foliowe musi spełniać ważne funkcje: ochrona produktu, higiena i utrzymanie terminu przydatności do spożycia przy użyciu minimalnej ilości tworzyw sztucznych. Dlatego też składa się ono z kilku materiałów i warstw o różnych właściwościach, chroniących przed różnymi czynnikami. Dzięki innowacjom takim jak ChemCycling zbliżamy się do rozwiązania problemów związanych z recyklingiem opakowań elastycznych” — powiedział Johannes Remmele, partner zarządzający w Südpack.

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, wyprodukował wyłącznik instalacyjny z chemicznie przetworzonego tworzywa Ultramid®. „Aktywnie oceniamy surowce wtórne, takie jak tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, pod względem zgodności z naszymi wysokim standardami jakościowymi oraz surowymi przepisami i normami branżowymi. Opieramy się na fachowej wiedzy BASF, oferując rozwiązania kompleksowo przyjazne dla środowiska przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Mamy nadzieję, że ten eksperyment z BASF otworzy przestrzeń dla większej liczby innowacji w zarządzaniu energią i jej dystrybucji zgodnych z ideą zamkniętego obiegu” — powiedział Xavier Houot, starszy wiceprezes ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i nieruchomości w Grupie Schneider Electric.

Projekty pilotażowe realizowane z klientami z różnych branż pokazują, że produkty wykonane z surowców poddanych chemicznemu recyklingowi charakteryzują się taką samą wysoką jakością i znakomitymi parametrami jak produkty wykonane z materiałów pierwotnych. ChemCycling, który wykorzystuje podejście oparte na bilansie masowym w celu matematycznego przypisania określonego udziału materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie końcowym, może pomóc naszym klientom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju” — powiedział Jürgen Becky, starszy wiceprezes ds. materiałów uszlachetniających. Certyfikowane produkty są oznaczane dopiskiem słowem „Ccycled” w ich nazwie. Prototypy zaprezentowane na konferencji prasowej są częścią trwającej fazy pilotażowej projektu ChemCycling.

Potencjał zwiększenia udziału materiałów pochodzących z recyklingu

W ramach projektu ChemCycling firma BASF chce przetwarzać olej z pirolizy odpadów tworzyw sztucznych, które obecnie nie mogą być poddane recyklingowi, takich jak tworzywa zmieszane lub zanieczyszczone. Jeśli uda nam się osiągnąć stan gotowości do wprowadzenia projektu na rynek, to ChemCycling będzie innowacyjnym uzupełnieniem istniejących procesów recyklingu i odzyskiwania, pozwalającym rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych” — powiedział Stefan Grater, kierownik projektu ChemCycling w BASF.

Znaczący potencjał recyklingu chemicznego został potwierdzony przez firmę konsultingową McKinsey w badaniu z grudnia 2018 roku: zdaniem ekspertów, jeśli dotychczasowe procesy recyklingu uda się połączyć z nowymi procesami, takimi jak recykling chemiczny, to do 2030 roku możliwe będzie osiągnięcie wskaźnika ponownego wykorzystania i recyklingu tworzyw sztucznych na poziomie 50% na całym świecie (obecnie: 16%). Udział recyklingu chemicznego mógłby wówczas wzrosnąć z 1% obecnie do około 17%, co odpowiada recyklingowi około 74 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.

Wyzwania technologiczne, ekonomiczne i regulacyjne

Aby jednak przejść od fazy pilotażowej do wprowadzenia na rynek, konieczne będzie rozwiązanie różnych kwestii. Istniejące technologie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w surowce wtórne muszą zostać rozwinięte i dostosowane do wykorzystania na skalę przemysłową w celu zapewnienia spójnej i wysokiej jakości oleju z pirolizy. BASF bada obecnie różne możliwości długoterminowego zaopatrzenia zakładów produkcyjnych firmy działających w ramach koncepcji Verbund w komercyjne ilości oleju z pirolizy. Oprócz kwestii technicznych pewną rolę odgrywają również aspekty ekonomiczne. Aby recykling chemiczny mógł przyjąć się na rynku, organy regulacyjne muszą również oficjalnie uznać ten proces za recykling. Muszą one określić, w jaki sposób recykling chemiczny i podejście oparte na bilansie masowym mają być uwzględnione w obliczeniach wskaźników recyklingu wymaganych przez prawo.

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów

Nasz projekt ChemCycling jest dobrym przykładem współpracy BASF z partnerami przy rozwiązywaniu kluczowych wyzwań XXI wieku” — powiedział dr Andreas Kicherer, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w BASF. Oprócz ChemCycling firma BASF jest zaangażowana w wiele innych projektów i inicjatyw, które wzmacniają ideę gospodarki obiegowej i zapobiegają przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska. Portfolio produktów BASF obejmuje na przykład certyfikowane i nadające się do kompostowania tworzywo sztuczne ecovio®, częściowo oparte na surowcach odnawialnych. BASF jest członkiem Światowej Rady Tworzyw Sztucznych i uczestniczy w dwóch programach Fundacji Ellen MacArthur. We wszystkich swoich zakładach na całym świecie BASF realizuje tzw. operację czystego zamiatania, która jest międzynarodową inicjatywą branży tworzyw sztucznych mającą na celu zapobieganie wprowadzaniu granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska. Ponadto na początku 2019 roku BASF połączyła siły z około 30 innymi przedsiębiorstwami, zawiązując Sojusz na rzecz likwidacji odpadów z tworzyw sztucznych (AEPW). W ciągu najbliższych pięciu lat w ramach tej inicjatywy zainwestowane zostanie nawet 1,5 mld USD w różne projekty i partnerstwa, głównie w Azji i Afryce. Cztery główne obszary zainteresowania to: rozwój infrastruktury zbiórki odpadów, promowanie innowacyjnych metod recyklingu, edukacja i zaangażowanie różnych grup oraz oczyszczanie skoncentrowanych obszarów zalegania odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym.

Więcej informacji na temat ChemCycling: basf.com/chemcycling

 

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie zabezpieczeń powierzchni, żywienie i pielęgnacja oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 15 lipca 2019