31 lipca 2019
Media

Nieco niższe wyniki sprzedaży grupy BASF w drugim kwartale; EBIT przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych znacznie poniżej wyniku dla tego samego kwartału w poprzednim roku

  • Sprzedaż: 15,2 mld EUR (spadek o 4%)
  • EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 2 mld EUR (spadek o 27%)
  • EBIT przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 1 mld EUR (spadek o 47%)
  • Zysk netto w wysokości 6,5 mld EUR wynikający z dekonsolidacji Wintershall (wyższy o 5 mld EUR w porównaniu z drugim kwartałem 2018 r.)
  • Brudermüller: „BASF szybko, dokładnie i rygorystycznie realizuje strategiczne inicjatywy w zakresie rozwoju

Otoczenie makroekonomiczne stało się wyzwaniem dla BASF w drugim kwartale 2019 r. „Obecnie mamy do czynienia z wysoką niepewnością, pesymistycznymi perspektywami i słabą przewidywalnością” — powiedział dr Martin Brudermüller, prezes zarządu BASF SE, podczas telekonferencji. „Nasze wyniki za drugi kwartał wyraźnie to pokazują”.

W porównaniu z drugim kwartałem poprzedniego roku sprzedaż spadła o 4% do 15,2 mld EUR. Ceny spadły o 2%, do czego przyczyniły się głównie sektory izocyjanianów i produktów krakingu termicznego. Wolumeny sprzedaży zmniejszyły się o 6%. Niższe wolumeny odnotowano we wszystkich segmentach z wyjątkiem odżywiania i pielęgnacji. Spadek był najbardziej widoczny w segmentach chemikaliów oraz rozwiązań dla rolnictwa. Powodem tej sytuacji były planowane zmiany w sektorze krakingu parowego w Antwerpii w Belgii i w Port Arthur w Teksasie, a także niekorzystne warunki pogodowe w Ameryce Północnej, mające wpływ na segment rozwiązań dla rolnictwa. Efekt portfolio przyniósł wzrost o 2% dzięki przedsiębiorstwom produkującym zaprawy do nasion i nieselektywne herbicydy, zakupionym od firmy Bayer. Różnice kursowe odpowiadają za wzrost o 2%.

Wskaźnik EBITDA przed zdarzeniami nadzwyczajnymi obniżył się o 27% do 2 mld EUR. Wskaźnik EBIT przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wyniósł 1 mld EUR, czyli był o 47% niższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Poważne obawy w spółce budzą globalne konflikty handlowe, w szczególności między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. „Opieraliśmy się na ogólnej ocenie, że problem zostanie rozwiązany do połowy roku. Ale teraz wydaje się, że sytuacja nie poprawi się jeszcze przez jakiś czas” — powiedział Brudermüller. Firma BASF opublikowała już swoje główne dane w komunikacie ad hoc z 8 lipca. Prognozy spółki na rok 2019, przedstawione w lutym tego roku, opierały się na określonych założeniach makroekonomicznych i geopolitycznych. „Niestety, wiele z nich się nie sprawdziło i dlatego musieliśmy nasze prognozy skorygować w dół” — wyjaśnił Brudermüller. Dodał, że skorygowana perspektywa nie zmieni progresywnej polityki spółki BASF w zakresie dywidend: „Chcemy z roku na rok zwiększać wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję”.

Nowa strategia wdrażana szybko i z dużą determinacją

W swojej nowej strategii firma BASF zdefiniowała liczne środki służące większej koncentracji na potrzebach klientów, poprawie efektywności, jak również usprawnieniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. „Pomimo wyzwań będziemy szybko, dokładnie i rygorystycznie realizować nasze strategiczne inicjatywy w zakresie rozwoju” — zapewnił Brudermüller.

BASF rozważa obecnie przekształcenie swojej struktury organizacyjnej, usprawnienie administracji, bardziej precyzyjne określenie ról jednostek usługowych i regionów oraz uproszczenie procedur i procesów. W ostatnich miesiącach istotne części usług funkcjonalnych zostały włączone do działów operacyjnych. Od końca lipca 15 000 pracowników pracuje bliżej klientów, a do października liczba ta jeszcze się zwiększy. Ponadto firma odchudziła swoje centrum korporacyjne do mniej niż 1000 pracowników wspierających Zarząd Spółki w kierowaniu grupą BASF. Personel tego centrum korporacyjnego stanowi mniej niż 1% łącznej liczby pracowników. Pozostała działalność usługowa zostanie przydzielona do czterech wielofunkcyjnych jednostek usługowych. Początkowo będą one obejmowały około 29 000 pracowników.

Działania te stanowią część programu doskonałości firmy BASF. Odchudzenie struktur i uproszczenie procedur powinno dać oszczędności rzędu 300 mln EUR rocznie. „Oczekuje się również znaczącego oddziaływania środków doskonałości operacyjnej na produkcję, logistykę i planowanie. Ważną rolę odegra także digitalizacja i automatyzacja. Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy że od końca 2021 r. wkład w EBITDA będzie wynosił 2 mld EUR rocznie” — powiedział Brudermüller.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami BASF planuje do końca 2021 r. zmniejszenie zatrudnienia w skali globalnej o około 6000 osób. Będzie to wynikać z uproszczenia struktury organizacyjnej oraz poprawy efektywności w pionach administracyjno-usługowych, a także w działach operacyjnych. W związku z zapowiadanymi zmianami w portfolio działów chemii budowlanej i pigmentów usprawnione zostaną także centralne struktury firmy.

Brudermüller przedstawił aktualne informacje dotyczące programu odpraw: „W BASF SE w Ludwigshafen ponad 1100 pracowników przyjęło ofertę i podpisało porozumienie o rozwiązaniu umowy w pierwszej połowie roku”.

Wzrost w przedsiębiorstwach klientów firmy BASF poniżej oczekiwań w pierwszej połowie 2019 r.

Z perspektywy czasu wzrost w przedsiębiorstwach klientów firmy BASF w pierwszej połowie roku okazał się znacznie niższy od oczekiwań. Wzrost produkcji przemysłowej uległ znacznemu spowolnieniu na całym świecie. Na przykład produkcja w sektorze motoryzacyjnym: pierwotna ogólna prognoza na 2019 r. zakładała wzrost o 0,8%, ale w pierwszym półroczu obniżyła się ona w skali globalnej o 6%. W Chinach spadek wyniósł aż 13%. W porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim produkcja w przemyśle chemicznym spadła o 0,5% na rynku europejskim. W Niemczech odnotowano szczególnie wyraźny spadek o 3,5%.

Sektor rolny ucierpiał z powodu długotrwałych opadów deszczu w głównych regionach uprawowych Ameryki Północnej. Brudermüller: „Podtopienia i skrajnie niekorzystna pogoda zaszkodziły także naszemu działowi rozwiązań dla rolnictwa”.

Wpływ działów chemikaliów i materiałów na zyski w drugim kwartale

Dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy BASF SE, omówił wyniki drugiego kwartału. Podobnie jak w całej pierwszej połowie 2019 r., znaczny negatywny wpływ na zyski w drugim kwartale 2019 r. miały niższe wolumeny i marże w segmentach produktów chemicznych i materiałów. „Łącznie na te dwa segmenty przypada 83% całkowitego spadku zysków w drugim kwartale 2019 r.” — poinformował Engel.

Zyski w segmencie rozwiązań dla rolnictwa również wyraźnie spadły. Było to spowodowane głównie sezonowo ujemnym zyskiem przejętych przedsiębiorstw oraz niższymi wolumenami w segmencie środków ochrony roślin. Znacznie wyższe zyski w segmencie rozwiązań dla przemysłu i nieco wyższe w segmentach technologii powierzchniowych oraz odżywiania i pielęgnacji tylko częściowo zrównoważyły ten spadek.

Zdarzenia nadzwyczajne w EBIT wyniosły minus 497 mln EUR w porównaniu z minus 66 mln EUR w drugim kwartale 2018 r. Wzrost kosztów specjalnych był częściowo spowodowany poniesionymi jednorazowo kosztami programu doskonałości. Ponadto nastąpił spadek wartości inwestycji związanych z gazem ziemnym na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, z których firma BASF się wycofała. Ponadto włączenie przedsiębiorstw i aktywów nabytych od spółki Bayer doprowadziło do powstania pozycji specjalnych w segmencie rozwiązań dla rolnictwa. EBIT zmniejszył się do 548 mln EUR w drugim kwartale 2019 r. z 1,9 mld EUR w tym samym okresie roku poprzedniego.

Zysk netto wyniósł 6,5 mld EUR w porównaniu z 1,5 mld EUR w drugim kwartale 2018 r. Odnotowany zysk przypadający na jedną akcję wzrósł w drugim kwartale 2019 r. z 1,61 do 7,03 EUR. Wynikało to z zysku księgowego z dekonsolidacji Wintershall po zakończeniu fuzji Wintershall i DEA. Skorygowany zysk na jedną akcję wyniósł 0,82 EUR przy 1,77 EUR w tym samym kwartale roku poprzedniego.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,9 mld EUR w porównaniu z 2,2 mld EUR w drugim kwartale 2018 r. Przepływy pieniężne zmniejszyły się o 31% do 965 mln EUR.

Nowe założenia makroekonomiczne do prognozy na rok 2019

Globalny stopień ryzyka gospodarczego znacznie wzrósł w ostatnich miesiącach” — powiedział Brudermüller. „Jest to spowodowane wydarzeniami na scenie geopolitycznej oraz trwającymi konfliktami handlowymi między Stanami Zjednoczonymi a ich partnerami handlowymi. Konflikty te w najbliższej przyszłości nie zostaną rozwiązane i spowodują wyraźne spowolnienie wzrostu makroekonomicznego na całym świecie, zwłaszcza w Chinach”.

Spółka BASF znacznie obniżyła swoje oczekiwania wobec wzrostu globalnej produkcji przemysłowej i globalnej produkcji w przemyśle chemicznym — z 2,7% do około 1,5% w obu przypadkach. „Branża motoryzacyjna — sektor ważnych klientów BASF — nie odzyska w tym roku swojej pozycji. W skali całego roku spodziewamy się spadku o 4,5%” — powiedział Brudermüller. „Klienci we wszystkich sektorach przemysłu są bardzo ostrożni jeśli chodzi o prognozy i składanie zamówień. Nasze oczekiwania co do rozwoju popytu również są bardzo niskie”.

Skorygowane prognozy dla grupy BASF na rok 2019

Uwzględniając trudność otoczenia makroekonomicznego, prognoza dla grupy BASF została skorygowana dnia 8 lipca: obecnie BASF przewiduje niewielki spadek sprzedaży. W odniesieniu do EBIT przed zdarzeniami nadzwyczajnymi spółka spodziewa się znaczącego spadku nawet do 30%. Oczekuje się, że stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) za cały rok 2019 będzie znacznie niższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najnowsze informacje prasowe BASF na Twoim smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji WhatsApp. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/whatsapp-news.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska I odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS); zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.Od czwartku 25 lipca 2019 r. dodatkowe informacje można znaleźć w internecie na następujących stronach:

Półroczne sprawozdania finansowe (od godz. 07:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/halfyearfinancialreport              (w j. angielskim)

basf.com/halbjahresfinanzbericht             (w j. niemieckim)

Informacja prasowa (od godz. 07:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/pressrelease                              (w j. angielskim)

basf.com/pressemitteilungen                    (w j. niemieckim)

Transmisja na żywo (od godz. 09:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/pcon                                          (w j. angielskim)

basf.com/pressekonferenz                       (w j. niemieckim)

Przemówienie (od godz. 09:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/pcon                                          (w j. angielskim)

basf.com/pressekonferenz                       (w j. niemieckim)

Transmisja na żywo — konferencja telefoniczna dla analityków i inwestorów (od godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/share/conferencecall                (w j. angielskim)

basf.com/aktie/telefonkonferenz              (w j. niemieckim)

Zdjęcia

basf.com/pressphotos                               (w j. angielskim)

basf.com/pressefotos                               (w j. niemieckim)

Aktualne materiały filmowe

tvservice.basf.com/en                              (w j. angielskim)

tvservice.basf.com                                   (w j. niemieckim)

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te opierają się na aktualnych szacunkach i prognozach Zarządu Spółki oraz dostępnych obecnie informacjach. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju sytuacji ani osiągnięcia wyników określonych w niniejszym dokumencie. Wyniki te zależą od wielu czynników, w tym od poziomu ryzyka i niepewności, a także od stopnia spełnienia się poczynionych założeń. BASF nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w przepisach prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2019