16 września 2019
Media

Skuteczna izolacja. Bezpieczny dom. Czyste powietrze – eksperci na temat stanu obecnego i przyszłości efektywnego energetyczne budownictwa

  •  Konferencja ekspercka zorganizowania przez BASF pod patronatem honorowym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz w partnerstwie strategicznym Plastics Europe Polska i Global Compact Network Poland
  • Bezpieczeństwo pożarowe budynków i ich efektywność energetyczna w obliczu wyzwań klimatycznych
  • Tworzywa sztuczne w branży budowlanej w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym

12 września 2019 w Warszawie, firma BASF podjęła dialog z interesariuszami w całym łańcuchu wartości branży termoizolacyjnej na temat stanu obecnego i perspektywach rozwoju efektywnego energetycznie budownictwa w Polsce. Dyskusja zaangażowała przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz stowarzyszenia branżowe. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym SARP oraz w strategicznym partnerstwie Plastics Europe Polska oraz Global Compact Network Poland. W gronie prelegentów i panelistów znaleźli się reprezentanci czołowych organizacji globalnych i lokalnych.

Spotkanie otworzył Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, akcentując kwestie globalnych zmiany klimatyczne, ich wpływ na uwarunkowania lokalne oraz rolę efektywnego energetycznie budownictwa w obliczu wyzwań środowiskowych.


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Przedmiotem pierwszej sesji eksperckiej było bezpieczeństwo pożarowe budynków, kluczowe dla współczesnego budownictwa również z powodu zmian regulacji prawnych. O perspektywie działań na poziomie UE opowiedział Quentin de Hults, przewodniczący Modern Building Alliance (MBA), organizacji reprezentującej przemysł tworzyw sztucznych w branży budowlanej na szczeblu europejskim. Jak zwiększać bezpieczeństwo pożarowe budynków? Przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego budynków nie powinniśmy sprowadzać do kwestii użytych materiałów budowlanych. Kwestię tę należy rozpatrywać w ujęciu holistycznym. Dlatego też w ramach MBA opracowaliśmy europejski przewodnik, traktujący o siedmiu warstwach bezpieczeństwa pożarowego budynków. – powiedział Quentin de Hults, MBA. Potrzebę wspólnego, zintegrowanego i holistycznego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie Polski podkreślił także Krzysztof Biskup, wice-przewodniczący European Fire Safety Alliance (EuroFSA), organizacji zrzeszającej niezależnych ekspertów z europejskiego sektora przeciwpożarowego, mającej na celu zmniejszenie zagrożeń pożarowych w obiektach mieszkalnych.

 

Zrównoważone projektowanie i certyfikacja

Do rozmowy zaproszeni zostali również przedstawiciele środowiska architektów. Agnieszka Kalinowska Sołtys, członkini Zarządu Głównego SARP, okiem architekta-praktyka spojrzała na kwestię eko-projektowania zrównoważonych budynków o różnym przeznaczeniu oraz ich certyfikacji. Było to wprowadzenie do szczegółowego zagadnienia wykorzystania samych tworzyw sztucznych w branży budowlanej w kontekście coraz częściej podnoszonego tematu tranzycji modelu gospodarki na zamknięte pętle zasilane energią z odnawialnych źródeł. Podkreślić należy, że jednym z celów strategii Europa 2020 jest zrównoważony sektor budownictwa, a tworzywa sztuczne już teraz wpisują się w scenariusz Circular Economy. Branża B&C jest jednym z głównych odbiorców recyklatów – w Niemczech w roku 2018, przy produkcji wyrobów budowlanych poziom użycia recyklatów wyniósł ponad 21% - na te obszary zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Kazimierz Borkowski, dyrektor Plastics Europe Polska. Do dyskusji włączyli się także przedstawiciele BASF, wskazując na wieloletnie zaangażowanie firmy w poszukiwanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych
i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej. Jednym z takich produktów jest Neopor®, spienialny polistyren (EPS) z dodatkiem grafitu, doskonale wpisujący się
w tematykę zwiększania efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnej redukcji zużycia zasobów. Szczególnie, że w tej grupie produktowej wdrożony już został koncept certyfikowanego równoważenia biomasą. Wykorzystanie surowców odnawialnych pomaga też oszczędzać zasoby kopalne, zmniejszając zależność od nich i wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych. 
Zależy nam na dialogu z partnerami biznesowymi na temat wyzwań wynikających ze zmian klimatu i rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzisiejsza konferencja jest ważnym punktem w tej dyskusji  z perspektywy rozwoju całej branży. Stanowi również okazję osadzenia  w uwarunkowaniach lokalnych działań podejmowanych przez BASF na świecie. – podsumowała wydarzenie Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Firma zatrudnia ponad 850 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2018 rok wyniosła 931 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do lepszej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 16 września 2019