23 grudnia 2019
Media

Lone Star Funds przejmie biznes chemii budowlanej od BASF

W dniu dzisiejszym BASF oraz Lone Star, globalny fundusz kapitałowy, podpisały porozumienie zakupowe na przejęcie biznesu chemii budowlanej od BASF. Cena zakupu to kwota 3,17 miliarda Euro. Przewidywane zamknięcie transakcji to trzeci kwartał roku 2020 w zależności od odpowiednich zgód władz i instytucji.

Naszym celem było znalezienie takiego partnera dla Działu Chemii Budowlanej który mógłby w pełni wykorzystać potencjał tego biznesu”, powiedziała Saori Dubourg, Członek Zarządu BASF SE odpowiedzialna za chemię budowlaną. „Pod szyldem Lone Star zespół profesjonalistów z chemii budowlanej BASF może skupić się na strategii wzrostu i specyfice branży budowlanej”.

Biznes chemii budowlanej BASF bardzo dobrze pasuje do naszego portfolio uzupełniając nasze inne inwestycje w przemyśle budowlanym”, stwierdził Donald Quintin, Prezes Lone Star Europe. “Bardzo wysoko cenimy szeroką wiedzę, kompetencje i specjalizację ekspertów z chemii budowlanej BASF, dodatkowo wspartą innowacyjnymi produktami i całym imponującym zapleczem R&D. I już obecnie oczekujemy na wspólne poszukiwanie nowych strategii rynkowych”.

Dział Chemii Budowlanej BASF zatrudnia obecnie ponad 7000 pracowników w zakładach produkcyjnych i biurach rozlokowanych w ponad 60 krajach. Dział ten generował sprzedaż na poziomie ok. 2,5 miliarda Euro w roku 2018.

Podpisanie porozumienia ma swój natychmiastowy skutek w raportowaniu wyników grupy BASF. Sprzedaż i zyski generowane przez Dział Chemii Budowlanej nie będą zaliczane do wyników całej Grupy BASF już wstecznie od 1.01.2019. Natomiast liczby z roku poprzedniego będą ponownie przedstawione (Sprzedaż Grupy BASF 2018 po zmianach: 60.2 miliarda Euro; EBITDA 2018 po zmianach: 8,970 milionów Euro; zysk przed opodatkowaniem i kosztami nadzwyczajnymi po zmianach: 6,281 millionów Euro). Do zamknięcia transakcji zyski będą raportowane w dochodach po opodatkowaniu jako oddzielna pozycja („dochody po opodatkowaniu z niezakończonych operacji”).

O Lone Star

Lone Star jest funduszem private equity inwestującym globalnie w nieruchomości, kapitał, kredyty i inne zasoby finansowe. Od założenia firmy w 1995, Lone Star założył 20 funduszy private equity z łącznym kapitałem ponad 85 miliardów dolarów. Jako czołowy inwestor private equity w branży materiałów budowlanych oraz branżach pokrewnych, Lone Star budował międzynarodowe doświadczenię i ekspertyzę w tym sektorze rozwijając bogate portfolio inwestycji w Europie i Ameryce Północnej.

Więcej informacji na temat Lone Star można znaleźć na: www.lonestarfunds.com.

Kontakt dla mediów:

Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH,
telefon: +49 69 973 6263, telefon komórkowy: +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com

Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC,
telefon: +1 212 849 9662, telefon komórkowy: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS); zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Wypowiedzi prognozujące

Ta informacja prasowa zawiera oświadczenia i prognozy na przyszłość. Są one oparte na obecnych szacunkach Zarządu BASF SE oraz aktualnie dostępnych informacjach. Wypowiedzi prognozujące nie są gwarancją zakładanego rozwoju i rezultatów zawartych w powyższej informacji. One zależą z kolei od licznych czynników; zawierają w sobie pewne ryzyka i niepewności; są wreszcie oparte na założeniach które mogą być nie w pełni dokładne. BASF nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualizację wypowiedzi prognozujących zawartych w powyższej informacji oraz w wymogach prawnych.

Kontakty dla mediów – do przedstawicieli Chemii budowlanej BASF w Polsce:

Master Builders Solutions

Tomasz Klimala

Dyrektor Działu Chemii Budowlanej

Mobile: +48 606 878 668 Email: tomasz.klimala@basf.com

PCI Polska

Mariusz Kot
Dyrektor Sprzedaży / Head of Sales

Mobile: +48 692 461 724, Email: mariusz.kot@basf.com

Wolman Polska

Jakub Pietraszkiewicz
Technical Sales Representative Poland - Wood Protection Sales

Mobile: +48 609 890 860, Email: jakub.pietraszkiewicz@basf.com

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 23 grudnia 2019