27 lutego 2020
Media

BASF chce wprowadzić więcej kobiet na stanowiska kierownicze

  • Nowy cel na 2030 rok: kobiety powinny zajmować 30 procent stanowisk kierowniczych do 2030 roku

Do 2030 roku BASF chce zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30 procent na całym świecie. Na koniec 2019 roku kobiety zajmowały 23,0 procent stanowisk menedżerskich (21,7 procent w 2018 r.). W 2015 roku firma BASF postawiła sobie za cel zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych z 22 do 24 procent do 2021 roku, co udało się osiągnąć nawet wcześniej, bo już na koniec 2019 roku.

Cel lepszego zrównoważenia pod względem proporcji płci w kadrze kierowniczej ma być zrealizowany w całej Grupie BASF, w skali globalnej oraz na wszystkich szczeblach menedżerskich. Dotyczy to wszystkich poziomów zarządzania we wszystkich krajach, w których działa BASF, i odzwierciedla globalne podejście firmy do rozwoju przywództwa. BASF kładzie szczególny nacisk na trzy poziomy przywództwa poniżej Zarządu Spółki. Dzięki efektowi mnożnikowemu liderzy ci mogą wnieść znaczący wkład w dalszy rozwój zróżnicowanej kultury korporacyjnej. Pomoże to BASF stać się atrakcyjnym pracodawcą dla każdego. Na trzech poziomach przywództwa poniżej Zarządu Spółki udział kobiet-liderów wynosi 15,8 procent (stan na 31 grudnia 2019 r.).

– Chcemy bardziej włączyć kobiety wraz z ich zdolnościami w prace zespołu kierowniczego BASF. Jako firma opierająca swój rozwój na badaniach cenimy wartość zróżnicowanych sposobów myślenia i metod pracy. Różne perspektywy owocują innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami dla naszych klientów — powiedział dr Martin Brudermüller, prezes Zarządu BASF SE.

Nowy cel wpisuje się również w korporacyjną strategię zakładającą rentowny wzrost i tworzenie wartości dla społeczeństwa.

Środki do osiągnięcia celu

Wszyscy liderzy są zobowiązani dążyć do realizacji nowego celu. Pomocne w tym będzie wyrażanie uznania i nominacje dla uzdolnionych pracownic oraz ich rozwój od jak najwcześniejszego etapu, a także długofalowe planowanie sukcesji. Większość stanowisk kierowniczych w BASF jest obsadzanych wewnętrznie. BASF wspiera młodych liderów, oferując zindywidualizowane programy mentoringu i szkoleń.

Od 2016 roku firma uczestniczy w ogólnoniemieckiej inicjatywie Chefsache. Sieć liderów reprezentujących przemysł, kręgi akademickie i sektor publiczny stara się inicjować przemiany społeczne, takie jak zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech.
 

Najświeższe wiadomości od BASF w powiadomieniach push na Twoim smartfonie. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/pushnews.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska I odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS); zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2020