3 sierpnia 2020
Polska
Media

BASF wylicza ślad węglowy wszystkich produktów handlowych

       BASF jest pierwszą firmą chemiczną prezentującą transparentne dane o emisji dla całego asortymentu około 45 000 produktów

       Dane z zakładów BASF działających według koncepcji Verbund oraz nowa cyfrowa aplikacja umożliwiają klientom BASF lepszy pomiar i redukcję śladu węglowego własnej działalności oraz produktów końcowych

       Już dziś BASF oferuje klientom produkty o mniejszym śladzie węglowym wytwarzane z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, zgodnie z metodą bilansu masowego

BASF zamierza podawać klientom całkowite wartości emisji CO2 (tzw. ślad węglowy) wszystkich swoich produktów. Ślad węglowy produktu (ang. Product Carbon Footprint, PCF) obejmuje sumę emisji gazów cieplarnianych związanej z danym produktem — od zakupu surowca poprzez wykorzystanie energii w procesach produkcyjnych aż do chwili, w której produkt opuszcza fabrykę BASF, by trafić do odbiorcy.

„Zrównoważony rozwój i digitalizacja to podstawowe elementy naszej strategii korporacyjnej, którą konsekwentnie wdrażamy. Obliczając ślad węglowy, łączymy te elementy ze sobą, aby w bardziej przejrzysty dla klienta sposób informować o emisji związanej z poszczególnymi produktami BASF. Dzięki temu możemy wspólnie z naszymi klientami opracowywać plany redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu wartości, aż do końcowego produktu przeznaczonego dla konsumenta” — wyjaśnia dr Martin Brudermuller, prezes zarządu BASF SE.

BASF wylicza wartość śladu węglowego poszczególnych produktów od 2007 r. Wykorzystując autorskie rozwiązanie cyfrowe, BASF będzie mógł obliczyć ślad węglowy około 45 000 swoich produktów handlowych sprzedawanych na całym świecie. W najbliższych miesiącach BASF rozpocznie obliczenia dla wybranych segmentów produktów i klientów, a do końca 2021 r. planuje udostępnić dane dotyczącego śladu węglowego całego asortymentu.

„Kwestie ochrony klimatu stają się coraz ważniejsze, również dla naszych klientów. W przyszłości będziemy w stanie dostarczać rzetelnych danych, dzięki którym odbiorcy naszych produktów łatwiej ocenią realizację własnych celów dotyczących ochrony klimatu” — powiedział Christoph Jakel, szef działu Corporate Sustainability. „Na podstawie wartości śladu węglowego produktów nasi klienci mogą wytypować obszary, w których istnieje potencjał dalszej eliminacji emisji gazów cieplarnianych. Już teraz oferujemy im możliwość zmniejszenia śladu węglowego wybranych produktów poprzez wykorzystanie alternatywnych surowców i odnawialnych źródeł energii”.

Za przykład może tu posłużyć stosowane przez BASF podejście bilansu masowego, zgodnie z którym w zakładach produkcyjnych działających według koncepcji Verbund zasoby kopalne zastępuje się surowcami odnawialnymi z odpadów organicznych i olejów roślinnych, zaś udział takich surowców w sprzedawanym produkcie jest określany metodami matematycznymi. Innym przykładem zastosowania metody bilansu masowego jest projekt ChemCycling™. Od 2020 r. BASF oferuje swoim klientom pierwsze komercyjne ilości produktów wytwarzanych z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu, wprowadzanych jako surowiec na początku łańcucha wartości. Produkty handlowe wytworzone przez BASF według dwóch opisanych wyżej koncepcji mają takie same właściwości jak produkty powstające wyłącznie na bazie surowców kopalnych, ale charakteryzują się mniejszym śladem węglowym.

Ochrona klimatu stanowi istotny element strategii BASF. Firma stawia sobie za cel utrzymanie stałego poziomu emisji związanych z produkcją do 2030 r., bez uszczerbku dla dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa. BASF stosuje trzyelementowe podejście polegające na zwiększaniu wydajności produkcji i procesów, zakupie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz opracowywaniu nowych i niskoemisyjnych procesów.

Konieczność porównywalnych standardów

BASF stosuje metody oceny zrównoważonego rozwoju od 25 lat. Obejmuje to zbieranie i przetwarzanie danych w celu pomiaru wkładu na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak ma to miejsce obecnie w przypadku metod SEEBalance® czy Sustainable Solution Steering. Wyliczenia śladu węglowego produktów dokonywane przez BASF opierają się na obszernej bazie danych dotyczących emisji we własnej sieci produkcyjnej oraz na wysokiej jakości uśrednionych danych dotyczących kupowanych surowców i energii. Metodologia ta jest zgodna z ogólnymi normami dotyczącymi analizy cyklu życia, np. ISO 14044 czy ISO 14067, a także z normą produktową protokołu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych.

BASF konsekwentnie wprowadza wytyczne dotyczące obliczania śladu węglowego poszczególnych produktów w przemyśle chemicznym, przyczyniając się do ujednolicania zasad w tym zakresie oraz zapewnienia porównywalności produktów w całej branży. „Promujemy standaryzację we współpracy z rozmaitymi partnerami” — mówi Jakel.

Najświeższe wiadomości od BASF w powiadomieniach push na Twoim smartfonie. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/pushnews.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 117 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2019 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 59 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Jarosław Muczek
Jarosław Muczek
Head of Communication & External Relations | Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2020