8 października 2020
Media

BASF zawiera umowy z New Energy na odbiór oleju pirolitycznego ze zużytych opon oraz opracowanie wspólnego studium wykonalności

  • Dostawy oleju pirolitycznego ze zużytych opon to istotny etap komercjalizacji projektu ChemCycling™ BASF
  • Olej pirolityczny ze zużytych opon jako dodatkowy surowiec materiałowy obok oleju ze zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych
  • Partnerzy opracują wspólne studium wykonalności dostosowania technologii pirolizy New Energy do konwersji innych strumieni odpadów z tworzyw sztucznych

Ludwigshafen (Niemcy) i Budapeszt (Węgry) — 7 października 2020 r. — BASF SE („BASF”) podpisała umowę na odbiór dostaw z New Energy, firmą technologiczną z siedzibą w Budapeszcie, specjalizującą się w pirolizie zużytych opon. Zgodnie z umową New Energy będzie dostarczać BASF do 4000 ton oleju pirolitycznego ze zużytych opon rocznie. W fazie pilotażowej pierwsze partie oleju pirolitycznego zostały już z powodzeniem wykorzystane w zintegrowanym zakładzie produkcji chemicznej (koncepcja Verbund) BASF w Ludwigshafen w Niemczech.

Umowa jest częścią rozpoczętego w 2018 r. projektu ChemCycling™ BASF, dotyczącego chemicznego przetwarzania pochodzących od konsumentów odpadów z tworzyw sztucznych na skalę przemysłową. Pierwsze produkty komercyjne uzyskane w tym projekcie są dostępne na rynku od 2020 r.

Projekt nadal skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie trafiałyby na wysypiska śmieci lub do spalarni. Ponadto BASF widzi również możliwość zwiększenia poziomu recyklingu opon wycofanych z eksploatacji. „Dotychczas nie istniała technologia pozwalająca na wykorzystanie oleju pirolitycznego z opon do wysokowartościowych zastosowań. Poszerzając naszą bazę surowców materiałowych o zużyte opony, możemy stworzyć nowy obiegowy strumień wartości. Uzyskujemy też drugi pochodzący z recyklingu surowiec w naszym projekcie ChemCycling, dzięki któremu możemy wytwarzać produkty o wysokich parametrach do wymagających zastosowań naszych klientów” — powiedział dr Christian Lach, lider projektu ChemCycling w BASF. Zużyte opony mieszczą się w definicji odpadów z tworzyw sztucznych uzyskanych od konsumentów, zgodnie z normą DIN EN ISO 14021:2016-07.

Zarówno BASF jak i New Energy angażują się w poszukiwanie sposobów na rozwiązanie globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych. W związku z tym obie strony zawarły również umowę dotyczącą opracowania studium wykonalności dostosowania technologii pirolizy New Energy do konwersji innych rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych.

Nawiązując współpracę z New Energy, firma BASF realizuje ambicje dotyczące wykorzystania surowców z recyklingu w przemyśle chemicznym i zajęcia pozycji lidera transformacji rynku tworzyw sztucznych zgodnie z założeniami gospodarki obiegowej” — powiedział dr Lach. „Elastyczni i innowacyjni partnerzy są kluczem do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć takiego partnera w New Energy. Na podobnej zasadzie współpracujemy z firmą Quantafuel, która wkrótce będzie nam dostarczać olej pirolityczny z odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych z jej działającego na skalę komercyjną zakładu w Skive w Danii”.

Viktor Varadi, dyrektor generalny New Energy, dodał: „Jesteśmy dumni z faktu, że nasza technologia zapewnia wartość dla BASF, a także dla jej klientów. Od ponad dekady rozwijamy ją i optymalizujemy, a teraz eksploatujemy instalację, która na skalę przemysłową przetwarza zużyte opony na surowiec wtórny. Tym samym należymy do czołówki, jeżeli chodzi o wprowadzenie opon do gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest uzyskanie wymiernych korzyści dla środowiska. Ograniczenie zapotrzebowania na pierwotne zasoby kopalne, jak również zmniejszony ślad węglowy nowych produktów, z pewnością służą realizacji tego celu”.

BASF wykorzystuje olej pirolityczny dostarczany przez New Energy w swoich zakładach zintegrowanych według koncepcji Verbund w Ludwigshafen, zastępując nim surowce kopalne. Udział surowców z recyklingu jest przypisywany poszczególnym produktom wytwarzanym w zakładach Verbund zgodnie z zasadami bilansu masowego i podlega weryfikacji przez niezależnego audytora. Produkty z nazwą zakończoną na „Ccycled™” mają dokładnie takie same właściwości jak produkty wytworzone z surowców kopalnych. Klienci mogą je poddawać dalszej obróbce tymi samymi metodami co produkty wytwarzane konwencjonalnie oraz wykorzystywać w zastosowaniach z wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości i parametrów, takich jak produkcja części samochodowych.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 117 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie

branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2019 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 59 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

O New Energy

New Energy jest innowacyjną firmą technologiczną specjalizującą się w opracowywaniu i komercjalizacji rozwiązań związanych z gospodarką obiegową. Główną misją New Energy jest przetwarzanie wcześniej niemożliwych do przetworzenia odpadów polimerowych i organicznych w użyteczne surowce dla branży petrochemicznej jako ekonomicznie opłacalnej alternatywy dla niezrównoważonego wydobycia surowców naturalnych. Firma opracowała i wprowadziła na rynek autorską technologię umożliwiającą przetwarzanie zużytych opon na surowiec wtórny, wspierając w ten sposób strategie gospodarki obiegowej swoich partnerów i klientów. New Energy ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie eksploatowaniu instalacji pirolizy. Za zarządzanie strategicznym rozwojem biznesowym New Energy odpowiadała DBH Investment (www.dbh-group.com). Więcej informacji o New Energy można znaleźć pod adresem www.newenerqy.hu.

 

Kontakt dla mediów:

BASF

Global Communications Petrochemicals

Claudia Neumair

Tel.: +49 621 60-59958

E-mail: claudia.neumair@basf.com

 

New Energy

Viktor Varadi

Tel.: +36 (1) 283 74 61

E-mail: office@newenerav.hu

 

 

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
The collaboration is part of BASF’s ChemCyclingTM project which focusses on chemically reprocessing post-consumer plastic waste on an industrial scale. The pyrolysis oil is fed into the BASF Verbund in Ludwigshafen, thereby replacing fossil resources. The share of recycled raw material is allocated to certain products manufactured in the Verbund by using a third-party audited mass balance approach. The products which carry the name suffix “CcycledTM” have the exact same properties as those manufactured from fossil feedstock. Customers can therefore further process them in the same way as conventionally manufactured products and use them in applications with high demands regarding quality and performance, such as automotive parts.
Fragmenty zuzytych opon gotowych do dalszego przetworzenia w olej pirolityczny przez New Energy
The collaboration is part of BASF’s ChemCyclingTM project which focusses on chemically reprocessing post-consumer plastic waste on an industrial scale. The pyrolysis oil is fed into the BASF Verbund in Ludwigshafen, thereby replacing fossil resources. The share of recycled raw material is allocated to certain products manufactured in the Verbund by using a third-party audited mass balance approach. The products which carry the name suffix “CcycledTM” have the exact same properties as those manufactured from fossil feedstock. Customers can therefore further process them in the same way as conventionally manufactured products and use them in applications with high demands regarding quality and performance, such as automotive parts.
Viktor Varadi (pierwszy z prawej), prezes New Energy, pokazuje dr. Christianowi Lach (drugi z prawej), Liderowi Projektu ChemCycling w BASF, zużyte opony które New Energy zamieni w olej pirolityczny w ich fabryce w Budapeszcie (Węgry)
Ostatnia aktualizacja 8 października 2020