4 listopada 2020
Media

Dalsze postępy BASF w realizacji „Zobowiązania palmowego 2020” zakładającego pozyskiwanie 100% oleju z nasion palmy z certyfikowanych upraw

  • Raport z postępu realizacji zobowiązania palmowego: publikacja 4. edycji z danymi za 2019 r.
  • Pozyskiwanie surowca: 140 400 ton oleju z nasion palmy z certyfikowanych upraw 
  • Identyfikowalność: pochodzenie 90 procent globalnie zużywanego oleju można ustalić do poziomu olejarni

Ludwigshafen, Niemcy — 4 listopada 2020 r. — Firma BASF opublikowała czwartą edycję raportu z postępu realizacji swojego zobowiązania palmowego (Palm Progress Report) z danymi za 2019 r. Olej z nasion palmy i jego pochodne należą do najważniejszych surowców wykorzystywanych przez firmę BASF do wytwarzania składników dla producentów kosmetyków, detergentów, środków czystości, a także żywności.

W ciągu ubiegłego roku firma zakupiła 140 400 ton certyfikowanego oleju z nasion palmy ze zrównoważonych upraw, co stanowi około 83,5% całej ilości tego surowca zużywanego przez BASF oraz o prawie 14% więcej w porównaniu z 2018 r. Tym samym firma odnotowała dalszy postęp w realizacji swojego „zobowiązania palmowego” ogłoszonego po raz pierwszy w 2011 r. i rozszerzonego w 2015 r., zgodnie z którym do 2020 r. cały olej kupowany przez BASF ma pochodzić ze źródeł certyfikowanych przez RSPO (Okrągły stół na temat zrównoważonego oleju palmowego). Ponadto w 2019 r. BASF była w stanie zidentyfikować pochodzenie 90 procent zużywanego przez nią oleju palmowego w skali globalnej w ilości 382 000 ton do etapu olejarni.

Jako jeden z największych globalnych przetwórców, BASF zobowiązał się do regularnego publikowania swoich planów dotyczących pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego, współpracy w ramach całego łańcucha wartości oraz postępów w zakresie fizycznej transformacji produktów będących oleopochodnymi. Palm Progress Report zawiera zobowiązania firmy dotyczące oleju palmowego, zasady polityki jego pozyskiwania, a także opis podejścia zakładającego współpracę z drobnymi producentami rolnymi. Pierwsza edycja raportu uwzględniała dane za 2016 r.

Pełna wersja Palm Progress Report jest dostępna na stronie „dialogu palmowego” BASF: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly/palm-dialog.html.

Perspektywy: dalsze wzmocnienie zobowiązania NDPE

Polityka NDPE (bez wylesiania, bez torfu, bez eksploatacji) oraz jej realizacja są istotnym czynnikiem w działalności BASF. Firma BASF rozumie konieczność ochrony światowych zasobów leśnych dla zapewnienia dobrostanu środowiska i społeczeństw. W czerwcu bieżącego roku BASF wprowadziła własną Politykę ochrony lasów. Firma koncentruje się na znaczeniu łańcuchów dostaw surowców oraz własnej działalności i wytwarzanych produktów dla przeciwdziałania dalszemu wylesianiu. Podejście to dotyczy przede wszystkim lasów i obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCV), a także lasów i torfowisk o dużych zasobach węgla (HCS).

Informacje o Dziale produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF

Dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej BASF oferuje szeroki asortyment składników do wytwarzania środków do pielęgnacji osobistej, artykułów chemii gospodarczej, artykułów chemii przemysłowej i środków do sprzątania obiektów użyteczności publicznej, a także artykułów do zastosowań technicznych. Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą dla przemysłu kosmetycznego, jak również branży detergentów i środków czyszczących. Zapewniamy naszym klientom wsparcie poprzez innowacyjne i zrównoważone produkty, rozwiązania oraz koncepcje. Gama wysokowydajnych produktów działu obejmuje surfaktanty, emulgatory, polimery, emolienty, czynniki chelatujące, kosmetyczne składniki aktywne i filtry UV. Nasze zakłady produkcyjne i placówki rozwojowe znajdują się we wszystkich regionach. Wciąż rozszerzamy naszą obecność na rynkach wschodzących. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.care-chemicals.basf.com.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 117 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2019 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 59 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 4 listopada 2020