25 stycznia 2021
Media

BASF Polska podsumowuje ponad 10 lat współpracy biznesu i nauki

  • Edukacja jako główny element strategii CSR w BASF Polska od 10 lat
  • Ponad 5,500 zrealizowanych zajęć w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki Kopernik, którego BASF Polska jest partnerem oraz ponad 70 000 uczestników chemicznych eksperymentów
  • Łącznie niemal 2 000 tysiące studentów uczelni wyższych wzięło udział
    w aktywnościach współorganizowanych przez BASF Polska

W czasach, gdy innowacje chemiczne są kluczowe dla takich obszarów jak ochrona środowiska, zapewnienie odpowiedniej ilości pożywienia dla stale rosnącej populacji ludzkości, czy produkcja bezpiecznych i trwałych materiałów dla różnych dziedzin przemysłu, niezwykle ważne jest dzielenie się, a przede wszystkim wypracowywanie wspólnego know-how przez biznes i instytucje naukowe.

Popularyzacja chemii wśród dzieci, młodzieży i młodych naukowców

Firma BASF Polska już 10 lat temu dostrzegła istotę edukacji różnych grup odbiorców w zakresie chemii i obszarów z nią związanych. Stąd też decyzja o podjęciu współpracy w 2010 roku z Centrum Nauki Kopernik, gdzie BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego. To wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci, młodzież i dorośli są angażowani w odkrywanie tajników chemii. W tym profesjonalnie wyposażonym laboratorium uczniowie pod okiem kompetentnych opiekunów mogą samodzielnie wykonywać ciekawe doświadczenia chemiczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Pracownicy BASF wspólnie z Centrum rozwijają program laboratorium tak, by eksperymenty były merytoryczne i ciekawe.

Dodatkowo, w niezwykle inspirującej przestrzeni Centrum Nauki Kopernik firma BASF organizowała takie wydarzenia jak Chemiczne Mikołajki, Chemiczne Walentynki, weekendy chemiczne: „Chemia to my, czyli weekend z pierwiastkami”, a także konkurs dla uczniów szkół podstawowych Future Heroes. Firma chętnie angażowała się także w edukacyjne przedsięwzięcia organizowane przez Centrum Nauki Kopernik, jak np. międzynarodowy konkurs dla naukowców FameLab. W przestrzeniach Centrum firma inspirowała także swoich klientów i partnerów biznesowych podczas wielu merytorycznych wydarzeń prezentujących innowacje BASF.

Długofalową inicjatywą edukacyjną, szczególnie istotną w czasach pandemii, jest również profil „Chemiatomy” BASF Polska na Facebooku, który zapewnia dostęp do chemicznych ciekawostek i najbardziej interesujących wiadomości ze świata chemii. W tym roku, w ramach akcji „zostań w domu” wszyscy obserwujący profil „Chemiatomy” na Facebooku mogli np. oglądać eksperymenty chemiczne online i wykonać je także w domu. Eksperci z Centrum Nauki Kopernik prowadzili w tym roku także doświadczenia online dla dzieci pracowników BASF Polska, podczas zorganizowanych przez firmę Chemicznych Mikołajek.

Inspirująca współpraca biznesu i uczelni wyższych

Jako największa firma chemiczna na świecie i duży pracodawca BASF stara się zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi, a szczególnie chemią. Wspieramy liczne inicjatywy studenckie i bierzemy udział w spotkaniach organizowanych przez i dla studentów, z którymi dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

„Połączenie nauki i biznesu, wymiana doświadczeń czy projekty R&D, to konieczne działania z punktu widzenia firmy z branży chemicznej dla tworzenia innowacji, tak potrzebnych w zrównoważonym rozwoju firmy. Nasza wieloletnia współpraca z Centrum Nauki Kopernik oraz z uczelniami wyższymi już na dobre wpisała się w naszą strategię CSR, jest jej silnym filarem i zdecydowanie pozostanie w kolejnych latach. Liczymy na kolejne wspólne projekty z naszymi naukowymi partnerami, co więcej, planujemy już nowe działania edukacyjne na lata 2021-22”, powiedziała Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca, BASF Polska.

Na przełomie 2015 i 2016 roku BASF Polska ruszyła z projektem „Zarządzanie Biznesem Technologicznym” wspólnie z Politechniką Warszawską. To cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wiedzy i informacji z różnych dziedzin, takich jak chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, komunikacja i zrównoważony rozwój. Od kilku lat co semestr do programu zapisuje się kilkudziesięciu studentów. Na wykładach mają oni szansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży chemicznej od wewnątrz. Na początku współpracy z uczelnią startowaliśmy od 3 spotkań w semestrze, obecnie mamy 12 wykładów merytorycznych w semestrze i zaliczenie.

„Zarządzanie Biznesem Technologicznym to przedmiot, który pokazuje, że można kształcić praktycznie, a przy okazji korzystają z tej współpracy wszystkie strony. Studenci - bo nabierają świadomości co ich czeka po opuszczeniu murów uczelni, BASF -  bo wie jaki potencjał zastany prezentują kandydaci, uczelnia - bo odrywa się od nieco skostniałego schematu nauczania teoretyczno-laboratoryjnego uatrakcyjniając ofertę edukacyjną o aspekty biznesowo-technologiczne”, powiedział prof. dr hab. inż. Marek Marcinek, Politechnika Warszawska.

W grudniu 2020 roku zakończyliśmy 10 edycję tego projektu, a zajęcia zostały umieszczone w programie ostatniego roku studiów na kierunku technologia chemiczna i biotechnologia na Politechnice Warszawskiej na stałe. Łącznie, we wszystkich edycjach ZBT wzięło udział ponad 350 studentów, z czego w samym tylko 2020 roku było to aż 130 osób.

„Wierzymy, że współpraca między nauką a biznesem przynosi obopólne korzyścią dla każdej ze stron i pozwala na lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb. Podjęcie takiego dialogu przynosi efekty w postaci innowacyjnych projektów. Oprócz wymiany doświadczeń rozwojowych, przybliżamy osobom kończącym studia możliwości funkcjonowania i rozwoju ścieżek kariery w globalnym świecie branży chemicznej”, powiedziała dr Agata Kruszec, Market Development Coordinator & Project Manager, przedstawicielka BASF Polska koordynująca współpracę z Politechniką Warszawską.

Poza projektem „Zarządzanie Biznesem Technologicznym”, BASF Polska współpracuje także z uczelniami wyższymi poprzez udział w uczelnianych wydarzeniach naukowych, np. w regularnych corocznych spotkaniach organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach organizowanych zajęć (Seminaria z Przemysłem, Techniki Menedżerskie, Przemysł Chemiczny w Polsce i na świecie), czy w wykładach i spotkaniach z naukowcami na Politechnice Śląskiej. Przedstawiciele firmy także chętnie zasiadają w jury naukowych konkursów organizowanych przez uczelnie wyższe, jak np. konkurs na granty prac badawczych TRL 2.0 organizowany przez Politechnikę Krakowską w 2019 r.

Dodatkowo pracownicy BASF Polska biorą udział w takich spotkaniach jak konferencja Polskiego Towarzystwa Chemicznego czy Debata Forum Młodych, podczas których nasi eksperci m.in dzielą się swoim doświadczeniem ale także opowiadają o możliwych ścieżkach rozwoju studentów z wykształceniem chemicznym.

W 2015 roku BASF Polska organizowała także spotkania dla studentów na Politechnice Wrocławskiej w ramach Akademii BASF. Projekt łączył dwa wymiary. Z jednej strony pozwalał firmie zaadresować potrzeby rekrutacyjne, z drugiej dawał studentom możliwość uczestnictwa w programie, który pomagał im przygotować się do wyzwań przyszłej pracy.

W ramach współpracy z Politechniką Warszawską oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym BASF Polska prowadzi także wspólne prace dyplomowe na stopień inżyniera, magistra i magistra inżyniera. Poza tym firma na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, np. w kwestii oceny merytorycznej studentów będących słuchaczami studiów doktoranckich. W przypadku Politechniki Warszawskiej wspieramy merytorycznie i materiałowo prowadzących ćwiczenia dla studentów technologii i biotechnologii w ramach laboratorium technologii kosmetycznej. Co ważne, firma wspiera wiele różnych uczelni materiałami do prac dyplomowych oraz zajęć praktycznych w laboratoriach (m.in. Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska).

„Głęboko wierzę, że współpraca z Uczelniami m.in. na etapie prac dyplomowych tworzy doskonałą platformę dla przyszłych inżynierów i magistrów. Doświadczenie we współpracy z przemysłem na tym etapie pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących ścieżek kariery zawodowej”, powiedział  dr Michał Stepulak, Senior Technical Manager Personal Care / Technical Service Personal Care CEE, BASF Polska.

 

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi firma BASF Polska stworzyła także projekt Agro Ambasadorzy BASF, pierwszy w Polsce program ambasadorski skierowany do studentów uczelni rolniczych. Celem programu jest szerzenie wiedzy o innowacjach, bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin i zrównoważonym rolnictwie.

Ambasadorzy wyłaniani są wśród studentów w dwuetapowym procesie rekrutacji. Zadaniem studenta - Ambasadora Programu jest m.in.: organizacja wykładu tematycznego prowadzonego przez eksperta oraz organizacja wyjazdu grupy studentów do gospodarstwa pokazowego w Kietrzu. Kombinat Rolny Kietrz bierze udział w programie Farm Network in Europe firmy BASF, którego celem jest promocja zrównoważonego rolnictwa, łączącego wysokie plony i ochronę środowiska. Wysokie zainteresowanie programem Agro Ambasadorzy potwierdza fakt, że w ciągu 6 miesięcy podczas pierwszej edycji która odbyła się w 2016/2017 roku, ok. 500 studentów było zaangażowanych w aktywności związane z projektem. Od II edycji partnerem programu zostało również Centrum UNEP Grid/Warszawa, którego eksperci przeprowadzili zajęcia dla studentów z zakresu dobrych praktyk ochrony bioróżnorodności.

W ramach III edycji programu która odbyła się w 2019 roku (od lutego do lipca) zorganizowano cykl wykładów, obejmujący tematyką takie obszary jak: innowacje w rolnictwie, zatrudnienie w branży rolniczej, a także zrównoważone rolnictwo i ochrona bioróżnorodności. Studenci mieli możliwość uczestnictwa w Dniach Pola organizowanych w Pągowie oraz w wycieczce do Rolniczych Zakładów Produkcyjno-Doświadczalnych „INWESTROL IZ” w Żórawinie. W ramach programu przeprowadzono również II Ogólnopolski konkurs pt. „Dobre Praktyki Rolnicze w Twoim Regionie”.  Celem konkursu było zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zachęcenie społeczności lokalnych do wdrażania dobrych praktyk rolniczych.

Program był prowadzony na czterech uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. W 2020 roku projekt z powodu pandemii został zawieszony, ale są już plany na jego wznowienie w roku 2021.

„Program Agro Ambasadorzy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, których przyciąga zróżnicowana tematyka wykładów”, - powiedział Cezary Urban, Dyrektor Działu BASF Agricultural Solutions. „Podczas naszych spotkań na wydziałach rolniczych prezentujemy innowacje jakie oferuje BASF, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także podpowiadamy jak znaleźć zatrudnienie w branży. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli ponownie spotykać się na uczelniach, jednocześnie oferując możliwości rozwoju dla młodych ludzi w międzynarodowym koncernie”, dodał Cezary Urban.

BASF Polska nie poprzestaje na dotychczasowej współpracy z uczelniami wyższymi i chętnie nawiązuje nowe relacje naukowo - biznesowe. Już wkrótce do grona uczelni współpracujących z firmą dołączy instytucja naukowa ze Śląska. Pod koniec 2020 roku BASF uczestniczył także w jury ogólnopolskiego Konkursu grantowego dla Studentów uczelni technicznych 3Mind 2020 organizowanym przez partnera biznesowego: firmę 3M.

„Działania edukacyjne prowadzone przez BASF Polska są doskonałą okazją nie tylko do kreatywnej popularyzacji zagadnień chemicznych, poznawania potrzeb potencjalnych przyszłych pracowników naszej firmy, czy wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości. To także ogromny potencjał do prezentowania w nieoczywisty sposób wartości, wizji i celów firmy szerokiemu gronu odbiorców, także tym biznesowym. Projekty związane z edukacją stwarzają także szerokie możliwości do angażowania naszych partnerów biznesowych i innych interesariuszy w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, co jest ogromną wartością dodaną takich działań”, powiedział Jarosław Muczek, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska.

O firmie BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 870 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2019 rok wyniosła 857 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl

 

 

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR