28 kwietnia 2021
Media

BASF, Quantafuel oraz REMONDIS zamierzają podjąć współpracę w zakresie chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

  • Zwiększenie ilości poddawanych recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie zostałyby spalone
  • Decydujący wpływ na wdrożenie ma korzystne środowisko regulacyjne

 

28 kwietnia 2021 r. – Przedsiębiorstwa BASF, Quantafuel oraz REMONDIS podpisały list intencyjny zakładający wspólne przeprowadzenie oceny możliwości współpracy w zakresie recyklingu chemicznego, w tym wspólną inwestycję w zakład do pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych. List zakłada, że, będąc jednym z wiodących na świecie przedsiębiorstw utylizacji odpadków i ścieków, firma REMONDIS będzie dostarczać do zakładu odpowiednie odpady z tworzyw, natomiast BASF wykorzysta otrzymany olej pirolityczny w swojej koncepcji produkcyjnej Verbund w procesie ChemCycling™. Udział przedsiębiorstwa Quantafuel będzie obejmował dostarczenie technologii oraz eksploatację zakładu. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w pirolizie zmieszanych odpadów z tworzyw oraz oczyszczaniem otrzymanego oleju pirolitycznego. Technologia ta została opracowana wspólnie z BASF. Wspólnie prowadzone będą działania w celu określenia lokalizacji planowanego zakładu.

Każdego roku w Europie prawie 20 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych nie jest poddawane recyklingowi. Wdrażając technologię recyklingu chemicznego jako rozwiązania uzupełniającego recykling mechaniczny, można wprowadzić do obiegu materiałowego większą ilość odpadów tworzywowych, które inaczej zostałyby oddane do spalenia. Technologię pirolizy można wykorzystać do przetwarzania strumieni odpadów z tworzyw sztucznych, które nie podlegają recyklingowi mechanicznemu z przyczyn wynikających z technologii lub ekonomiki.

W celu zwiększenia korzyści wynikających z gospodarki o obiegu zamkniętym strony porozumienia określą, które z dostarczanych przez REMONDIS odpadów z tworzyw będą mogły w przyszłości podlegać recyklingowi chemicznemu.

„BASF wyznaczył sobie za cel, aby od roku 2025 przetwarzać 250 000 ton surowców z recyklingu rocznie. Pod tym względem ważne jest znalezienie zagospodarowania dla surowców pochodzących z odpadów tworzywowych, które w przeciwnym razie nie  zostałyby poddane recyklingowi” – mówi dr Lars Kissau, Starszy Wiceprezes ds. Rozwoju Globalnej Działalności Strategicznej w dziale produktów petrochemicznych BASF. „Współpraca z przedsiębiorstwami z sektora utylizacji i recyklingu odpadów oraz innowacyjnymi dostarczycielami technologii stanowi idealny układ pozwalający zbudować zrównoważony model rynkowy w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystać odpady tworzywowe dotychczas niepodlegające recyklingowi. Jednakże znalezienie rozwiązania dla kwestii zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych będzie możliwe tylko w korzystnym środowisku regulacyjnym”.

„Remondis oraz BASF będą idealnymi partnerami do ambitnych przedsięwzięć tego typu w Europie Środkowej z realizacją w krótkim terminie oraz do udanej ich eksploatacji w dłuższej perspektywie czasu” – deklaruje Kjetil Bøhn, CEO firmy Quantafuel. „Stopniowo zwiększamy wydajność naszej pierwszej instalacji w zakładzie w Skive i z przyjemnością przystąpimy do wdrożenia nowej technologii”.

Jürgen Ephan, dyrektor zarządzający w REMONDIS Recycling podkreśla znaczenie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia: „Aby móc sprostać wyznaczonym przez Unię Europejską w wizjonerskiej koncepcji Zielonego Ładu celom w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zapewnić wzrost kwot recyklingu w stopniu możliwym z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Wierzymy, że recykling chemiczny może stanowić w nim znaczny udział i dlatego chętnie połączymy siły z firmami BASF i Quantafuel, aby razem dążyć do większego stopnia recyklingu”.

Ustawodawstwo na poziomie UE i krajowym pozwoli utworzyć ramy prawne dla chemicznego recyklingu, kształtując w ten sposób nasze możliwości wzrostu udziału tworzyw w gospodarce o obiegu zamkniętym. Między innymi dotyczy to uwzględnienia produktów wytworzonych w oparciu o surowce z recyklingu chemicznego w realizacji docelowych zawartości składników z recyklingu.

Powstały z odpadów tworzywowych olej pirolityczny jest wykorzystywany w koncepcji Verbund firmy BASF, pozwalając zaoszczędzić zasoby kopalne w równej ilości. Ponieważ olej pirolityczny jest wprowadzany już na początku chemicznego łańcucha wartości, końcowe produkty rynkowe będą miały takie same właściwości, jak produkty otrzymane z surowców pochodzenia kopalnego. Udział materiałów z recyklingu w produktach końcowych jest wyliczany na podstawie potwierdzonych przez zewnętrzne jednostki bilansów masowych, dzięki czemu BASF może oferować swoim klientom certyfikowane produkty noszące znak Ccycled™

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 110 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2020 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 59 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

O Quantafuel

Quantafuel jest norweskim przedsiębiorstwem z sektora technologii energetycznych, którego celem jest położenie kresu marnotrawieniu i niezrównoważonemu korzystaniu z zasobów naszej planety. Korzystając z ponad 10 lat prac rozwojowych, Quantafuel zamienia odpady z tworzyw sztucznych z powrotem na oleje syntetyczne o niskiej zawartości węgla, które mogą zastąpić produkty wytwarzane z ropy naftowej. Przedsiębiorstwo Quantafuel ma na celu zainicjowanie gwałtownego wzrostu możliwości produkcyjnych w skali globalnej i uzyskanie znaczącego wpływu na jedno z najbardziej pilnych spośród obecnych wyzwań środowiskowych.

 

O REMONDIS

REMONDIS jest jednym z wiodących na świecie prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, usługami i gospodarką wodą. Posiada około 800 lokalizacji biznesowych w ponad 30 krajach na czterech kontynentach. Ta założona w 1934 roku firma rodzinna zatrudnia ponad 36 000 osób i generuje obroty na poziomie 7,9 miliardów dolarów USA (2019 r.). Każdego roku Remondis przetwarza około 30 milionów ton podlegających recyklingowi materiałów i świadczy usługi dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm z sektora przemysłu i około 30 miliona osób. Działając w różnych dziedzinach gospodarki, REMONDIS ma istotny udział w ochronie środowiska i dbaniu o zasoby naturalne – od odzysku cennych surowców z odpadów przemysłowych i komunalnych przez wytwarzanie wysokiej jakości surowców z recyklingu do przetwarzania materiałów niepodlegających recyklingowi w szeroki wybór różnych paliw. Co więcej, dzięki wykorzystaniu biomasy jako źródła paliwa przedsiębiorstwo w coraz większym stopniu pomaga w przestawieniu się z paliw kopalnych na paliwa odnawialne. REMONDIS widzi siebie jako doradcę i punkt kontaktowy dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i detalicznych oraz samorządów lokalnych, oferując im pomoc w wyborze regionalnych oraz indywidualnych rozwiązań.

Kontakt dla mediów:

 

BASF

Kontakt z mediami

Quantafuel

Philipp Roßkopf

Kjetil Bøhn

Telefon: +49 621 60-71233

Tel.: +47 915 73818

E-mail:  philipp.rosskopf@basf.com

E-mail: kjetil.bohn@quantafuel.com

 

 

BASF

Global Communications Petrochemicals

REMONDIS

Media i Public Relations

Claudia Neumair

Michael J. Schneider

Tel.: +49 621 60-59958

Tel.: +49 2306 106 515

Email. claudia.neumair@basf.com

Email: michael.schneider@remondis.de

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 28 kwietnia 2021