14 kwietnia 2021
Media

BASF Polska z wyróżnieniem w konkursie Stena Circular Economy Award za projekty z wykorzystaniem produktu ecovio®

  • ecovio® to wysokiej jakości, uniwersalne biotworzywo firmy BASF, stworzone na bazie składników organicznych. Jego główną zaletą jest to, że jest w pełni biodegradowalne i kompostowalne, co jest poświadczone odpowiednimi certyfikatami.
  • Na rynku polskim są już dostępne produkty wykorzystujące to biotworzywo takie jak jednorazowe kubki, folia do ściółkowania czy worki na bioodpady.
  • Dzięki wykorzystaniu ecovio® BASF Polska eliminuje odpady tworzywowe z cyklu organicznego i domyka obieg.

8 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu Stena Circular Economy Award, do którego przyjęto aż 57 zgłoszeń w 3 kategoriach konkursowych. Firma BASF Polska otrzymała wyróżnienie w tym projekcie za wdrożone praktyki GOZ, związane z produktem ecovio®.

Jeden polimer – wiele aplikacji

Głównym obszarem, w którym ecovio® znajduje swoje zastosowanie są biodegradowalne folie służące do produkcji: toreb na odpady organiczne, toreb na owoce i warzywa, toreb na zakupy o podwójnym zastosowaniu (najpierw na zakupy, a następnie na odpady organiczne) lub służące do produkcji folii rolniczych. Ponadto z ecovio® można wytwarzać biodegradowalne rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego takie jak: folia do powlekania opakowań papierowych, folie termokurczliwie, folie spożywcze, opakowania piankowe, produkty do formowania wytryskowego oraz termoformowaną.

„Bardzo ucieszyłam się na wieść o przyznaniu wyróżnienia w ramach Liderów GOZ BASF Polska właśnie za ecovio®. Dlaczego? Otóż to biodegradowalne i w pełni kompostowalne tworzywo jest kwintesencją cyrkularnego rozwiązania. Poprzez swoją uniwersalność znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie biodegradowalność i kompostowalność mają ogromne znaczenie, wspierając zamykanie obiegu związanego z żywnością i eliminując tym samym ze strumienia organicznego tradycyjne tworzywa. Świetnie sprawdzają się jako różnego rodzaju opakowania na żywność czy worki na bioodpady, ponieważ zastosowane w tych aplikacjach pod koniec cyklu życia wraz z odpadami organicznymi, mogą zostać poddane standardowym procesom w kompostowniach czy biogazowniach. Folie do ściółkowania z ecovio® natomiast są zaprojektowane do biodegradacji w glebie, a więc nie ma konieczności zbierania i utylizacji po zakończonym sezonie,” – powiedziała Agata Kruszec, Market Development Coordinator & Project Manager

Zastosowania ecovio® opisane w konkursie, które zdobyły uznanie jurorów, to wykorzystanie tego produktu na rynku polskim w kubkach jednorazowych oraz w folii do ściółkowania, już wykorzystywanej przez polskich przedsiębiorców rolnych.

BASF Polska postawiła sobie za cel wyeliminowanie zbędnych tworzyw z codziennego użytku wśród naszych pracowników. W zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej pracuje ponad 700 osób. Dzięki wprowadzeniu w naszej fabryce do użytku biodegradowalnych kubków (całkowita rezygnacja z kubków z tworzyw sztucznych w listopadzie 2019 roku), które zostały wyprodukowane przy użyciu kompostowalnego polimeru ecovio®, około pół tysiąca plastikowych kubków dziennie nie trafia już na wysypisko śmieci. Z części wykorzystywanych teraz biodegradowalnych kubków jest teraz tworzony kompost (używany do nawożenia roślin wokół fabryki oraz pszczelej łąki), a pozostała jego część trafia do biodegradowalnych worków na bioodpady (również z wykorzystaniem polimeru ecovio®) a potem jest odbierana jako odpady BIO przez służby porządkowe. Dzięki takiemu działaniu firma domyka obieg, zapewnia kolejne użycie wykorzystywanego produktu z benefitem dla środowiska.

W kontekście wzrostu zaludnienia naszej planety oraz zmniejszającej się powierzchni gruntów dostępnych pod uprawy, ochrona gleby w połączeniu z jej efektywnym wykorzystaniem do celów rolniczych jest sprawą najwyższej wagi - obecnie i dla przyszłych pokoleń. Biodegradowalna folia do ściółkowania wytworzona z ecovio® wnosi istotny wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa, a jej stosowanie może prowadzić do zwiększenia plonów nawet o 30%. Kluczowym elementem różnicującym folie „tradycyjne” i innowacyjną folię biodegradowalną ecovio® jest brak konieczności usuwania folii z pól po zakończonym sezonie, jej czyszczenia, przygotowania na ewentualne kolejne zastosowania lub recyklingu. Wystarczy zaorać resztki folii znajdującej się na i w glebie, a na wiosnę pole gotowe jest do dowolnej uprawy następczej bez pozostałości folii ecovio®. Produkt ten został już wdrożony w 2020 roku w segmencie upraw warzyw.

„Praktyka zgłoszona przez firmę  BASF do konkursu Stena Circular Economy Award pozwala m.in. na rozwiązanie problemu związanego z odpadem jakim jest folia wykorzystywana w rolnictwie. Ten innowacyjny materiał daje również szansę na zmiany w innych gałęziach przemysłu.  Wierzymy, że jeżeli takich rozwiązań na rynku będzie coraz więcej transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym stanie się faktem.” – Aleksandra Surdykowska, Manager ds. Marketingu i PR Stena Recycling.

Więcej informacji o ecovio®: www.ecovio.pl

Więcej informacji o IV edycji konkursu Stena Circular Economy Award: https://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/polscy-liderzy-gospodarki-obiegu-zamknitego-wybrani/

 

O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 780 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2020 rok wyniosła 869 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl

 

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2021