2 grudnia 2021
Media

BASF konsoliduje działalność w zakresie energii odnawialnej w nowej spółce zależnej BASF Renewable Energy GmbH

  • Koncentracja na zaopatrzeniu europejskich zakładów BASF w energię ze źródeł odnawialnych
  • Zarządzanie własną produkcją energii elektrycznej i długoterminowymi umowami na dostawy
  • Globalna wiedza ekspercka w zakresie doradztwa w Grupie BASF

Od 1 stycznia 2022 r. BASF skonsoliduje swoje przedsięwzięcia w obszarze energii odnawialnej w nowej spółce BASF Renewable Energy GmbH. Działania w pełni zależnego od BASF podmiotu będą koncentrować się na dostarczaniu Grupie BASF w Europie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, obrocie energią w Europie oraz globalnym doradztwie dla BASF i spółek Grupy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Spółka ma siedzibę w Ludwigshafen i będzie zarządzana przez Horatio Eversa, który wcześniej był odpowiedzialny za rozwój energii odnawialnej w BASF SE.

Firma BASF oczekuje, że w miarę stopniowego zastępowania elektryczności wytwarzanej z paliw kopalnych, zarówno z własnej produkcji, jak i kupowanej, oraz osiągania przemysłowej skali wykorzystania innowacyjnych i przyjaznych dla klimatu technologii, jej zużycie energii elektrycznej w Europe wzrośnie z obecnego poziomu około 9 terawatogodzin elektryczności wytwarzanej ze źródeł kopalnych rocznie do punktu, w którym co najmniej trzy do czterech razy tyle energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie potrzebne do osiągnięcia docelowego zerowego bilansu netto.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2021