21 kwietnia 2022
Media

BASF potwierdza ambitne cele klimatyczne i podejmuje kroki w celu redukcji emisji związanych z produktami

  • Redukcja emisji CO2 o 25 procent do 2030 r. w porównaniu z 2018 r. i docelowo osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.1
  • Do 2030 r. 100% globalnego zapotrzebowania BASF na energię elektryczną z 2021 r. ma pochodzić ze źródeł odnawialnych
  • Firma BASF jest gotowa zaoferować klientom pierwsze produkty o zerowej emisji netto i o niskim śladzie węglowym

Rok po ogłoszeniu pierwszych zapowiedzi firma BASF potwierdziła swoje ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. W informacji dla inwestorów i analityków finansowych na temat planu transformacji firma BASF potwierdziła, że do 2030 r. zamierza zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 25 procent w porównaniu z rokiem 2018 oraz podtrzymała swój cel zakładający osiągnięcie zerowej emisji netto w skali globalnej do 2050 r. Podążając w kierunku zmniejszenia globalnej emisji do 16,4 mln ton metrycznych do 2030 r., BASF publikuje roczną prognozę emisji CO2 dla Grupy BASF jako część swojej perspektywy z dokładnością do plus lub minus 0,5 mln ton metrycznych.

W Europie toczy się brutalna wojna, która ma daleko idące konsekwencje zarówno dla ludzi, jak i dla gospodarki. Niemniej jednak nie możemy zapominać o największym globalnym wyzwaniu naszych czasów – zmianach klimatycznych" – powiedział dr Martin Brudermüller, dyrektor generalny BASF SE. „W całej organizacji BASF intensywnie pracujemy nad realizacją wielu projektów, których celem jest dalsze istotne ograniczanie emisji CO2 i osiągnięcie naszych ambitnych celów klimatycznych. Współpracując z dostawcami surowców, podejmujemy także działania mające na celu ograniczenie emisji związanych z naszymi produktami. W ten sposób przyspieszamy naszą transformację i wspieramy klientów w ich działaniach na rzecz ograniczenia emisji w ich portfolio produktów" – dodał.

Energia odnawialna jako główna siła napędowa redukcji emisji

W 2021 r. firma BASF zmniejszyła emisję CO2 o około 3 procent w porównaniu z rokiem 2020 pomimo znacznie większego wolumenu produkcji. W dużej mierze wynikało to ze zwiększonego wykorzystania energii odnawialnej. Przejście na energię odnawialną będzie główną siłą napędową redukcji emisji do 2025 r. W 2021 r. udział odnawialnych źródeł energii w globalnym zapotrzebowaniu Grupy BASF na energię wyniósł 16 procent. Firma przewiduje, że do 2030 r. 100% jej globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną z 2021 r. będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Aby pokryć zapotrzebowanie na energię odnawialną, firma BASF stosuje strategię „wytwarzaj i kupuj” [make-and-buy]. Polega ona na inwestowaniu we własne aktywa energii odnawialnej i na zakupie zielonej energii od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku firma BASF zakupiła udziały w farmie wiatrowej Hollandse Kust Zuid (HKZ) należącej do firmy Vattenfall. Po pełnym uruchomieniu będzie to największa na świecie morska farma wiatrowa o łącznej mocy zainstalowanej 1,5 gigawata. Oczekuje się, że pełne uruchomienie instalacji nastąpi w 2023 r. Ponadto firma BASF podpisała z ENGIE i Ørsted 25-letnie umowy na zakup energii elektrycznej, obejmujące dostawy znacznych ilości energii odnawialnej pochodzącej z wiatru i słońca w Europie. W Stanach Zjednoczonych firma BASF zawarła długoterminowe umowy na dostawy energii wiatrowej i słonecznej dla swoich zakładów we Freeport i Pasadenie. W Chinach podpisała z dostawcami umowy na zakup energii odnawialnej dla swojego nowego zakładu Verbund w Zhanjiangu.

Podczas wydarzenia Investor Update firma BASF przedstawiła przegląd różnych działań, które firma wdraża w poszczególnych zakładach, aby osiągnąć swoje korporacyjne cele klimatyczne. Działania te w dużej mierze zależą od specyficznych warunków lokalnych w danym zakładzie.

Ludwigshafen: Opracowanie nowych technologii i wdrożenie nowej koncepcji dostarczania pary

Obecnie około 50 procent zapotrzebowania na parę w zakładzie w Ludwigshafen opiera się na procesach wytwarzania pary, które powodują emisję CO2. Nowo zastosowanym podejściem jest wytwarzanie pary przy użyciu energii elektrycznej. BASF współpracuje z firmą Siemens Energy nad pierwszym projektem w fabryce acetylenu, który wykorzystuje pompy ciepła i rekompresję oparów w celu ulepszenia ciepła odpadowego tak, aby można je było wykorzystać jako parę dla sieci parowej zakładu. Integracja tego opartego na pompach ciepła projektu nie tylko umożliwi produkcję około 60 ton metrycznych pary na godzinę, ale także pozwoli uniknąć emisji około 160 000 ton metrycznych CO2 rocznie i zmniejszyć roczne zużycie wody chłodzącej o ponad 20 milionów metrów sześciennych. Rozpoczęcie korzystania z tej technologii planowane jest na drugi kwartał 2024 roku. Projekt ma również na celu zebranie doświadczeń z codziennej pracy i ułatwienie wprowadzenia systemu w innych zakładach w przyszłości.

Innym projektem realizowanym w zakładzie w Ludwigshafen jest budowa elektrycznie ogrzewanego pieca do krakingu parowego. Obecnie piece do krakingu są ogrzewane gazem i wytwarzają około 1 tony metrycznej CO2 na tonę metryczną olefin. Firma BASF podpisała umowę dotyczącą opracowania i pilotażowego uruchomienia elektrycznie ogrzewanych pieców do krakingu parowego z firmami SABIC i Linde. Projekt budowy pilotażowej instalacji w Ludwigshafen o mocy wielu megawatów przebiega zgodnie z planem i jest na dobrej drodze do jej uruchomienia w 2023 roku, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie finansowania publicznego. Do celów produkcji wodoru bez emisji CO2 BASF opracowuje nowe procesy, takie jak piroliza metanu.

Antwerpia: Dążenie do zostania pierwszym zakładem Verbund, który zbliży się do poziomu zerowej emisji netto w 2030 r.

Działający zgodnie z koncepcją Verbund zakład BASF w Antwerpii jest największym zakładem produkcji chemicznej w Belgii i drugim co do wielkości (po Ludwigshafen) zakładem Verbund firmy BASF. BASF dąży do zmniejszenia emisji w zakładzie z 3,8 mln ton metrycznych w 2021 r. do poziomu netto bliskiego zeru do 2030 r. Może to stać się możliwe dzięki importowi zielonej energii z morskich parków wiatrowych w połączeniu z wdrożeniem nowych, niskoemisyjnych technologii i planowanym projektem sekwestracji dwutlenku węgla (CCS) na dużą skalę w porcie w Antwerpii. Jeśli te aspiracje zostaną zrealizowane, zakład w Antwerpii może stać się pierwszym zakładem petrochemicznym, który zbliży się do poziomu zerowej emisji netto w 2030 r. Biorąc pod uwagę krótki czas na realizację, działania te stanowią wyzwanie i potrzebne jest wsparcie ze strony klasy politycznej w ustalaniu odpowiednich warunków ramowych.

Zhanjiang: Zakład, który od początku miał stać się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Zhanjiang ma stać się trzecim co do wielkości zakładem Verbund firmy BASF. Zaawansowana koncepcja Verbund oraz wykorzystanie energii odnawialnej odegrają kluczową rolę w znacznym obniżeniu emisji CO2 w porównaniu z zakładem petrochemicznym zasilanym gazem. Główną dźwignią tego procesu jest zastąpienie energii pochodzącej z paliw kopalnych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Kilka dni temu firma BASF podpisała z firmą State Power Investment Corporation Limited (SPIC) drugą umowę ramową na okres 25 lat, na nowych zasadach handlu energią odnawialną w prowincji Guangdong w Chinach, dotyczącą zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby kolejnych etapów budowy zakładu Verbund w Zhanjiangu, w prowincji Guangdong. Umowa ta jest najdłuższą i największą pod względem wolumenu umową ramową na zakup zielonej energii elektrycznej, jaka została podpisana w Chinach. Dzięki tej transakcji, jak również dzięki partnerstwu z innymi dostawcami energii, firma BASF jeszcze bardziej przyspiesza realizację planu zasilania całego zakładu Verbund w Zhanjiangu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych i zamierza osiągnąć 100 procent celu do 2025 r., czyli wcześniej niż pierwotnie planowano. Dzięki wykorzystaniu odnawialnej energii elektrycznej BASF jest liderem w przemyśle przetwórczym w Chinach.

Schwarzheide: Prototyp przekształcenia w zakładach średniej wielkości

W lutym 2022 roku firmy BASF Schwarzheide GmbH i enviaM utworzyły spółkę joint venture w celu budowy parku solarnego, który ma produkować 25 gigawatogodzin energii rocznie, czyli ok. 10% obecnego rocznego zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. Będzie to pierwsza duża elektrownia słoneczna, w którą bezpośrednio zaangażowana jest firma BASF. Energia słoneczna może być wykorzystywana do produkcji materiałów akumulatorowych dla elektromobilności, które będą wytwarzane w Schwarzheide od końca 2022 r. Modernizacja należącej do zakładu elektrowni z układem gazowo-parowym została prawie zakończona. Po jej uruchomieniu jeszcze w 2022 r., będzie produkować o 10% więcej energii elektrycznej przy 16% niższej emisji CO2, dzięki wyższej wydajności paliwa.

Kolejny krok: firma BASF jest gotowa zaoferować pierwsze produkty o zerowej emisji netto i o niskim śladzie węglowym

BASF czyni znaczące postępy na drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie redukcji emisji. Jesteśmy gotowi na kolejny krok – osiągnięcie zrównoważonego wzrostu dzięki produktom o zmniejszonym śladzie węglowym” – powiedział Brudermüller. Dzięki wykorzystaniu zielonej energii, niskoemisyjnej pary wodnej, materiałów wsadowych pochodzenia biologicznego i wysoce wydajnych procesów, BASF jest w stanie zaoferować swoim klientom produkty o zerowej emisji netto oraz produkty o niskim śladzie węglowym. Spółka oczekuje, że w perspektywie średnioterminowej popyt na takie produkty przewyższy podaż, a ich wartość rynkowa z nadwyżką zrekompensuje wyższe koszty produkcji. BASF uważa, że odbiorcy końcowi będą motorem transformacji w kierunku produktów konsumenckich o zerowej emisji netto i o niskim śladzie węglowym, ponieważ coraz częściej poszukują oni alternatywy dla konwencjonalnych produktów konsumenckich i chcą mieć swój osobisty wkład w ograniczanie emisji. Dlatego BASF zamierza być jedną z pierwszych firm, które będą dostarczać duże ilości jak największej liczby produktów o zmniejszonym śladzie węglowym.

Wielu klientów firmy BASF pragnie zmniejszyć ślad węglowy swoich produktów, aby osiągnąć własne cele w zakresie emisji, a do tego konieczny jest nowy poziom przejrzystości.

Firma BASF opracowała więc autorskie rozwiązanie cyfrowe do obliczania śladu węglowego dla około 45 000 produktów handlowych. Jako podstawę do ujęcia w tym narzędziu emisji „w górę” (upstream) z zakresu 3. firma BASF musi obecnie stosować średnie przemysłowe i wartości pochodzące z komercyjnych baz danych. Aby zapewnić większą przejrzystość w przedmiocie emisji z zakresu 3., BASF intensywnie współpracuje z dostawcami w celu poprawy jakości danych dotyczących surowców, które od nich kupuje. BASF wspiera dostawców, dzieląc się wiedzą na temat metod oceny i kalkulacji. W ten sposób firma przyczynia się do standaryzacji obliczeń śladu węglowego produktów (PCF).

Ustrukturyzowane podejście do nakładów kapitałowych

BASF nadal oczekuje, że w okresie od 2021 do 2025 r. na rozwój technologii niskoemisyjnych oraz ich zastosowanie na szeroką skalę w instalacjach pilotażowych potrzebne będą nakłady inwestycyjne poniżej 1 mld EUR. Kwota ta jest uwzględniona w budżecie nakładów inwestycyjnych BASF. Finansowanie publiczne na niektóre projekty zostało już przyznane, a w przypadku innych decyzja ma zapaść wkrótce. Oczekuje się, że w 5-letnim okresie od 2026 do 2030 r. nakłady inwestycyjne wzrosną do ok. 2-3 mld EUR. W tym czasie firma BASF planuje wprowadzić na szeroką skalę pierwsze nowe technologie zarządzania emisją dwutlenku węgla i przyspieszyć przejście na energię odnawialną. Następnie należy się spodziewać znacznie wyższych nakładów na budowę zakładów produkcyjnych na skalę światową, wykorzystujących nowe technologie, oraz na dalsze zwiększanie zakresu wykorzystania energii odnawialnej po 2030 r.

Więcej informacji na temat wydarzenia Investor Update można znaleźć na stronie:

www.basf.com/investor-update-2022.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

1 Uwzględniając emisję z zakresu 1. i zakresu 2. Grupy BASF; inne gazy cieplarniane są przeliczane na równoważniki CO2 zgodnie z Protokołem dot. emisji gazów cieplarnianych

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR